Fakta om Stordal

 
  I 2004 var det 30 gardsbruk i drift i Stordal. I 2008 hadde dette talet minka til 25.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Kulturminneåret 2009

I disse dager vert Kulturminneåret offisielt opna med flott markering i Trondheim. I løpet av året vil det vere ei ekstra stor satsing på nettopp kulturminne og ei rad ulike tiltak og arrangement vil bli iverksett.
Logo - Kulturminneåret 2009
Logo - Kulturminneåret 2009
For at kvar og ein skal få litt meir kjennskap til kva det heile går ut på, legg vi her, i første omgong, med eit introduksjonsbrev frå Norges kulturvernforbund og Sekretariatet for Kulturminneåret 2009.

Vi legg også ved lenke til nettstaden der ein kan lese det meste om satsinga. (sjå nedanfor)

Stordal kommune må kunne hevdast å vere rik på kulturminne og det er lagt ned eit omfattande arbeid frå ulikt hald for å ta vare på og synleggjere disse. Vi hartidlegare prøvd å få fram noko av dette og når vi no er inne i det som er utpeika som kulturminneåret, er det å vone at temaet får ytterlegare fokus. Du kan kikke på det vi frå før av har teke med vedr. kuturminne. Sjå lenke nedanfor.
 
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Grøn, våt mose i Jolbotnen
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS