Pengar og hente på momskompensasjon!

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 627,5 millioner kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2012. Har ditt lag eller din organisasjon pengar å hente her? Les orienteringa vi har fått frå tilsynet og finn ut meir om dette.

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 25.05.2012
Fotograf: nn
Penger fotograf nn

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 627,5 millioner kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2012.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn sine søknader gjennom sentralleddet sitt.

Vi ønsker å nå flere
Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt. Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene våre www.momskompensasjon.no. Her finner du også søknadsskjema. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss pr. e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser  For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede modellen er minstegrensen 300 000 kroner i søknadsgrunnlag, mens minstegrensen etter dokumentert modell er 21 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2012. Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Idrettsanlegg
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal også fordele 61,85 millioner kroner i momskompensasjon til anlegg som mottar spillemiddeltilskudd.

Les mer om denne ordningen på www.momskompensasjon.no eller www.idrettsanlegg.no.

 
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Utsikt frå Ausskjeret | Fotograf: Christian Busengdal
Frå Ausskjeret
Christian Busengdal
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust