Publisert 23.04.2014
Konsert med SANS apr 14

Gruppa SANS kan sjå attende på ein særs vellukka påsketurné, der heile 500 deltok samla sett. Søndag den 13. april var turen komen til oss her i Stordal og publikum svikta sjølvsagt ikkje. Om lag 170 var på plass i Stordalshallen og for ein flott konsert det vart! 

Publisert 22.04.2014
Folkemøte om kommunereforma, april 14

Torsdag 10. april vart det helde folkemøte om kommunereforma og det var gledeleg stort frammøte i grendasalen. At dette er noko som engasjerer stordalingane, var tydeleg. Både fylkesmann Lodve Solholm og leiaren for Sunnmøre Regionråd, Jan Kåre Aurdal, var på plass for å innleie i tillegg til ordførar, Charles Tøsse.

Publisert 11.04.2014
SANS

Då er det på sin plass å kome med ei siste påminning om konserten på søndag, også her på nettsida vår. Maria Holand Tøsse, Iris Kristine Roppen Tangen og Hildegunn Garseth Ulvestad utgjer gruppa SANS og søndag kl 19.00 får du altså oppleve dei i Stordalshallen!

Publisert 04.04.2014
Stordalscup 2013 - fotball

I desse dagar går invitasjonen ut til aldersbestemte lag, både på Sunnmøre og resten av landet. Alt no er det altså verd å merke seg at Stordalscup vert arrangert siste helga i juni og skal ein vere sikker på å kome med blant dei om lag 100 laga som deltek kvart år, bør ein no altså vere om seg.

Publisert 04.04.2014
Helselagsbasar 2013

No kan vi presentere ei oversikt over mykje av det som skal skje av arrangement, fram til og med juni månad. Oversikta syner at det også i denne perioden er mykje flott å få med seg og i tillegg vil endå fleire arrangement kome til etterkvart.

Publisert 02.04.2014
Rekrutteringsskyting Stordal Skyttarlag 2014

Sidan nyttår, har Stordal Skyttarlag køyrd eit kjekt tilbod til ungdom frå 10 år og oppover. I går kveld var det siste runde med skyting for desse rekruttane, og sjølvsagt vanka det premiar til alle.   

Publisert 01.04.2014
Stordal IL, logo

Når vi no skriv 1. april 2014, kan vi med glede meddele at Stordal IL sin innsamlingsaksjon retta mot tilbygget ved Stordalshallen, so å seie er i mål. No manglar ein berre kr 8.740 før den halve millionen er på plass. Alldeles imponerande!

Publisert 31.03.2014
Grunnlovsjubileumsarrangement 30 mars 2014

Søndag 30. mars var det klart for familieframsyninga "Hipp Hurra!", med Astrid Overaa i hovudrolla. Med seg hadde ho fleire lokale aktørar som gjorde ein framifrå innsats på scena i Stordalshallen. I forkant av det heile hadde Stordal Skulekorps kafé i grendasalen.

Publisert 31.03.2014
Motor Forum - Rørhuus, blåtur 28 mars 2014

Laurdag 29. mars, var 27 medarbeidarar frå Motor Forum Ålesund på Stordalstur. Det var til Blåtind dei skulle, men som ein del av den sosiale turen sin hadde dei også lagt inn eit par timars stopp ved Stordalshallen. Det såg ikkje ut til at dei angra på det. 


Publisert 24.03.2014
Astrid Overå

Søndag 30. mars kl 18.00 kjem familieframsyninga HIPP HURRA! med Astrid Overaa i hovudrolla, til Stordal og Stordalshallen. Det er gratis inngang og frå kl 17.00 er det open kafé i grendasalen, med sal av kaffi og noko attåt.

   

Kontaktinformasjon

Stordalshallen Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Hallgeir Hove