Publisert 07.12.2016
Opprigging av trosserigg og scene m.m.

Liten tvil om at vi alle gler oss til nok ei fantastisk juleavslutning i regi av Stordal skule. Denne er - som tidlegare reportasje viser - på tysdag den 20. desember. Eit slikt flott arrangement krev også lang tids førebuing og arbeidet med å rigge scene m.m. på eine tredjedelen, må difor starte alt på måndag den 12. desember. Men 2/3 av hallen vil likevel vere ledig fram til måndag den 19. desember.

Publisert 07.12.2016
Spar Kjøp Digernes - Stolt butikksjef

Då Spar Kjøp opna det nye varehuset sitt på Digerneset, torsdag den 1. september, var det lange køer. Ei butikkflate på heile 2 600 kvm gjer varehuset til eitt av landets største med eit enorm vareutval. Dei gode parkeringsmuligheitene rett utanfor inngongspartiet, samt den perfekte beliggenheita, er nok også noko av forklaringa bak dei høge besøkstalla også i tida etter opninga. Det er ei stor glede for oss å kunne ynskje også Spar Kjøp Digernes velkomen som Stordalshallen sin samarbeidspartnar!

Publisert 06.12.2016
Folkedanskafe, søndag 3. april

Det bør vere ei kjent sak at trenings- og øvingstidene ved Stordalshallen vert fordelte to gongar i året. Frå og med 1. januar 2017 vil nye trenings- og øvingstider verte gjeldande og ynskjer laget ditt plass, må det søkjast no! Sist frist er sett til søndag den 11. desember.

Publisert 05.12.2016
Futsal Stordalshallen des 2016

Fotballgruppa i Stordal IL har all grunn til å vere fornøgde med gjennomføringa av futsalhelga i Stordalshallen. Det vart spela kampar i eitt sett, både laudag og søndag og det såg ut til at alle, både på og utanfor parketten, hadde det rett så bra. Mykje bra spel, flotte scoringar og supre redningar fekk vi sjå.

 

Publisert 29.11.2016
Grendacup 2015

Måndag 26. desember er det klart for den 21. utgåva av Grendacupen. Denne gongen med "dalingane" som arrangør. Men det blir endå meir moro i Stordalshallen denne romjula, i og med at vi tek sikte på å få til eit nytt sosialt treff 5. juledag, etter malen frå sist jul. Det var godt over 100 små og store med då, noko som synte at dette aktivitetstilbodet slo særs godt an.

Publisert 29.11.2016
InStordal - hytter for folk flest

Det har vore mykje positiv mediefokus på den nyleg etablerte verksemda InStordal. Dei satsar på produksjon av mikrohytter, eller designhytter om ein vil. Dette er små, praktiske hytter levert på kort tid og til ein pris folk flest kan leve med. At desse hyttene også vil passe inn, tett på verdas vakraste natur, er det liten tvil om. Sjølvsagt ynskjer også InStordal vere med på vinnarlaget, som ein av over 100 samarbeidspartnarar med Stordalshallen, noko vi synest er veldig stas.      

Publisert 28.11.2016
10. klasse Stordal skule

Stordal er UKM-kommune nr. 1, når ein ser på deltaking i høve til folketal både på lokalmønstringane og på landsfinalane (UKM-festivalen). I tillegg er lokalmønstringane her veldig flotte, der det kvart år er 10. klasse ved Stordal skule som står bak. Då er det berre å sette ein ring rundt søndag den 19. februar på kalendaren.

Publisert 28.11.2016
Putti Plutti Pott.jpg

Om nokon er i tvil, går altså Stordal skule si juleavslutning av stabelen, tysdag den 20. desember. Om de ikkje alt har gjort det, er det med andre ord berre å starte å gle seg!    

Publisert 22.11.2016
Førjulskonsert i kyrkja 14 des 2013

Tradisjonen tru har vi også for denne jula laga til ei oversikt over mykje av alt det som skal skje i Barnas kommune. Oversikta omfattar perioden frå no og fram til og med 1. nyttårsdag. Liten tvil om at det er ein heil del å gle seg til å vere med på.

Publisert 21.11.2016
J 2004

Første helga i desember, m.a.o laurdag den 3. og søndag den 4., er det endeleg klart for futsal i Stordalshallen! Det er då J 12, J 13, J 16 og G 14, som skal i aksjon her, i det som vert kalla for Futsalserien. Endå meir vert det også på nyåret.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove