Publisert 01.09.2014
Inspirasjonskveld

Det skjer mykje spanande i regi av Stordal Bibliotek for tida. Tysdag 2. september inviterer biblioteket også til inspirasjonskveld. Ein vil då m.a. få vite meir om det å vere med i lesesirkel. Hilde Gjessing og Knut Slinning Bjørdal vil anbefale bøker.


Publisert 29.08.2014
Juleverkstad

Frå og med 1. september er dei fleste aktivitetar i gang igjen på Stordal frivilligsentral og Stordal ungdomsklubb etter sommarferien. Utover hausten vil det vere aktivitet i lokala både på dagtid og kveldstid!

Publisert 29.08.2014
Mosætersøndag 2014

Sjølv om vermeldingane var av den utrygge sorten, vart det ein strålande flott dag då Mosætra Vel inviterte til Mosætersøndag. Dette var også dagen då den flotte gapahuken skulle offiselt opnast og truleg var det så mykje som nærare 170 personar som fekk med seg det heile. Dette er også ny deltakarrekord! 

Publisert 27.08.2014
Langsæterdagane 2012 - Triveleg på stølen

Laurdag 30. og søndag 31. august arrangerer Stordal Sogelag dei tradisjonsrike Langsæterdagane. Også denne gongen er det lagt opp med stølsdag på Kvitlane på laurdag. medan det er på Puskenstølen det skjer søndagen. 

Publisert 27.08.2014
Maria Holand Tøsse

Då har vi gleda av å kunne formidle at det vert starta opp eige kvinnekor i Stordal. Det er Maria Holand Tøsse som står bak, og etter å ha gjennomført eit eige infomøte var responsen så stor at det no er klart for første øving.

Publisert 26.08.2014
Opning av lysløypa 23 jan 13 Kristen mottek blomster og innrama reportasje

Skal ein søkje spelemidlar i 2015, er det eit krav at tiltaket er med i kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Det er difor viktig å merke seg at fristen for å kome med innspel til denne planen, er sett til den 1. oktober 2014. I denne reportasjen finn ein meir om både dette og om spelemiddelordninga generelt.

Publisert 25.08.2014
Øvre Stordal Vel - dugnad Øyna aug 2014

På laurdag gjennomførte Øvre Stordal Vel ein ny vellukka dugnad ved Øyna på Langsætrane. Også denne gongen var det godt oppmøte med heile 40 personar i sving. No oppmodar dei lag, organisasjonar og einskildpersonar til å stille opp på den tredje dugnaden, som vil finne stad komande laurdag (30. august).

Publisert 25.08.2014
Jan-Eric og Ingrid Beate

Det er særs gledeleg å kunne meddele at Danseskolen frå Ålesund tilbyr dansekurs i Stordalshallen denne hausten. Det er Jan-Eric Fransson og Ingrid Beate Thompson, som driv Danseskolen, og dei to er godt kjende m.a. gjennom si deltaking i "Skal vi danse?" (TV2) 

Publisert 22.08.2014
Aksla IL sept 2013

Til liks med tidlegare, er det også denne hausten ei enorm interesse for å besøkje Stordalshallen. Dette, i tillegg til dei mange flotte arrangementa der, gjer at alle som nyttar Stordalshallen til faste treningar, øvingar o.l. må halde seg oppdatert.

Publisert 18.08.2014
Barnas Supersommar 2014 - Skattejakt med rebus

Barnas Supersommar hadde som kjent også eiga skattejakt på programmet dette året. I løpet av fem dagar, frå onsdag den 6. t.o.m søndag den 10. august, var målet at ein skulle finne fram til fem ulike postar og på det viset kome fram til løysingsordet i ein eigen rebus. No er vinnarlaget trekt ut!

Publisert 18.08.2014
Mosætersøndag 2013

Mosætra Vel er klare med ny Mosætersøndag til helga og det er mykje flott på programmet. Ikkje minst er det klart for offisiell opning av den nye flotte gapahuken, velforeninga har fått på plass. Ordførar Charles Tøsse vil også vere på plass i høve opninga.

Publisert 18.08.2014
Merete Myklebust - Yogakurs

Merete Myklebust vil også denne hausten køyre i gong yoga-kurs. Det nye kurset i klassisk yoga startar opp i Stordalshallen (grendasalen), måndag 8. september kl. 18.00 - 19.30. Om du vil vere med, er det viktig å vere om seg, og melde seg på no.

Publisert 13.08.2014
SANS

Førstkomande fredag (15. august) er det klart for nytt møte med gruppa SANS. Denne gongen vert det i form av ein utekonsert i høve innviinga av den nye flotte grindløa ved Stavåa. Med den supre konserten dei hadde i Stordalshallen i påska, friskt i minne, og ikkje minst også dei spektakulære bygga og idyllen ved Stavåa, ligg dette an til å bli ei særs flott oppleving. 

Publisert 12.08.2014
Stubbediktvandring og ordførarens tur 10. aug 2014

Søndag 10. august arrangerte Stordal bibliotek Stubbediktet, og heile 43 personar deltok på denne litterære vandringa på kjerrevegen frå Talberg til Nakken. Denne turen var også Stordal kommune si gåve i samband med at friluftsrådet utfordra ordførarane i medlemskommunane til å ha ein ordførarens tur som gåve i høve friluftsrådet sitt 40 års-jubileum. Undervegs vart det deklamert dikt og vakre tussefløytetonar.

Publisert 12.08.2014
Kyrkjehola Kulturbeite 2014 - Music for a while

Komande torsdag, 14. august kl 1930, bør du få med deg den siste konserten i Kyrkjehola Kulturbeite sitt sommarprogram. Sist laurdag fekk vi ei oppleving vi seint kjem til å gløyme då heile 300 var på plass i det som så treffande vert omtala som Dyrkornkatedralen. Noko meir imponerande enn Mozarts requiem og norsk samtid i Dyrkornkatedralen, er det vanskeleg å sjå føre seg, men arrangørane lovar at også denne siste konserten for året vert ei stor oppleving!

Publisert 12.08.2014
Tilbygg Stordalshallen foto B Midtbust

Det flotte tilbygget ved Stordalshallen, er på det næraste ferdig og berre detaljar står att. Nok ein gong har vi vist kva vi i fellesskap kan få til i denne lille kommunen vår og nok ein gong har dette blitt mulig, ikkje minst takka vere einskildpersonar si støtte og sin dugnadsinnsats.

Publisert 12.08.2014
Stubbedikt 10. aug 2014

No har vi gleda av å kunne presentere Friluftsrådet for Ålesund og omland sitt Naturlos-program, hausten 2014. Her finn du, som kjent, ei oversikt over ei rad ulike turar og arrangement i friluftsrådet sine medlemskommunar.

Publisert 08.08.2014
Barnas Supersommar 2014 - Skattejakt med rebus

Dei fleste har sikkert fått med seg at Barnas Supersommar held fram også denne veka. På måndag og tysdag var det dansekurs med Magnus E Einang og på onsdag starta skattejakta opp.

Publisert 07.08.2014
Dansekurs Magnus Emaka Einang

På måndag og tysdag, denne veka, var Magnus Emaka Einang på plass att og held dansekurs for barn og unge her i Stordal. Opplegget inngjekk som eitt av mange flotte tilbod under Barnas Supersommar og dei om lag 30 som var med hadde det skikkeleg kjekt og lærte mykje.

Publisert 06.08.2014
Øvre Stordal Vel - dugnad Øyna aug 2014

Sist laurdag arrangerte Øvre Stordal Vel dugnad på badeplassen ved Øyna (Langsætrane). Det vert meldt om særs god deltaking og mykje godt arbeid utført. Dugnaden sist laurdag er berre noko av alt det ØSV har på agendaen framover og det er liten tvil i at dette er ei rett så driftug foreining.

Publisert 06.08.2014
Kyrkjehola Kulturbeite 2014

Førstkomande laurdag (9. august) er det klart for Mozarts requiem og norsk samtid i Dyrkornkatedralen. På heimesida til Kyrkjehola Kulturbeite skriv dei at dette er den største satsinga, i deira 15-årige historie. Når vi veit kva KKB har gitt oss i løpet av desse åra, seier dette det meste om kva vi kan vente oss på laurdag!  

Publisert 04.08.2014
Førjulskonsert med skulekorpset 2013

Ein ny sommar er på hell og dermed er det på tide å få fordelt trenings- og øvingstidene ved Stordalshallen igjen. Alle som ynskjer faste trenings- og/eller øvingstider frå no og fram til nyttår, må difor melde inn ynskja sine innan søndag 10. august.

Publisert 15.07.2014
Ytste-Skotet 1

Storfjordens Venner fekk tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014. Landbruksminister Sylvi Listhaug overrakte prisen på fjellgarden Ytste Skotet fredag den 11. juli. Storfjordens Venner fekk prisen for sin ekstraordinær innsats for halde vedlike dei veglause fjord- og fjellgardene i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Publisert 30.06.2014
Barnas Supersommar,Taekwon-do, onsdag 19. juni

Når vi no er i ferd med å nærme oss juli månad, kan vi sjå attende på ein ny suveren periode, der vi har fått vere med på det ein flotte kulturarrangementet, etter det andre. Ganske enkelt imponerande er det! Når vi ser vidare framover, er det også mykje å gle seg til.

Publisert 19.06.2014
Bibliotek


Alle frå 1. til 7. klasse kan vere med på lesekonkurranse i sommar. Du kan lese bøker sjølv, bli lest for eller høyre på lydbøker. Du kan lese bøker du har heime, eller bøker du har lånt på biblioteket. For å bli med i konkurransen må du skrive opp alle bøkene du les på eit eige boksommarskjema.

Du kan også få eit slikt boksommarskjema på Stordal bibliotek. Det er viktig at du legg merke til at skjemaet har to sider. Du treng ikkje å melde deg på, men for å vere med i konkurransen må du levere skjemaet til biblioteket før 1. september.


Dei i Stordal kommune som les 10 bøker eller meir vert med på trekkinga av 5 gåvekort til ein verdi a kr. 300,-. Det er Sparebanken Møre som sponsar Boksommar ved Stordal bibliotek.

Hugs at du må levere skjemaet før 1. september. Då blir du med i trekking av premier og du får vere med på Boksommarfest måndag 15. september.

Håper at du har lyst til å vere med på Boksommar 2014.


Publisert 18.06.2014
Loge Stordal bibliotek

No kan du låne e-bøker gratis på alle biblioteka i fylket!

Med appen eBokBib vil du få tilgang på ca. 420 bøker.

Alt du treng er eit lånenummer og PIN-kode frå biblioteket ditt og appen eBokBib. Denne appen laster du ned frå Google Play (android) eller App Store (iphone eller ipad).
Om du ikkje har lånekort kan du få det på ditt lokale bibliotek.

Du kan låne maks 3 e-bøker pr gong og lånetida er tre veker. Om du treng lenger lånetid kan du fornye lånet ein gong til om boka ikkje har venteliste. Og gledeleg for mange: med e-boklån slepp du purring fra biblioteket – bøkene vert automatisk levert inn etter 3 veker.

Publisert 13.06.2014
Barnas supersommarbilde

Programmet for Barnas supersommar er no klart og det vert mange kjekke aktivitetar for barn og unge også i år.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Naust i Hovsstranda
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust