Fakta om Stordal

 
  Stordal gamle kyrkje (Rosekyrkja) er bygd i 1789 og Stordal kyrkje er bygd i 1907
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 28.07.2016
Kyrkjeskipet i Rosekyrkja - etter rensing og ferdig konservering av front

Vi har tidlegare laga reportasje, der vi m.a. peika på at det var gjort spanande funn som kunne gje oss svar på kvar dette flotte kyrkjeskipet kom ifrå. Vi var då også inne på at det var sett i gong arbeid med å undersøke og konservere skipet. No er dette arbeidet ferdig og ikkje nok med det; Ingrid Gudmestad, som har utført arbeidet, er også ferdig med ei unik masteroppgåve om arbeidet og skipet.

Publisert 28.07.2016
Futsal 7. mars

Etter at det sist vinter var eit "kvileår" kva gjeld futsalkampar i Stordalshallen, kan vi på ny gle oss til dette. Stordal IL står nemleg som arrangør, både i desember og i januar.

Publisert 28.07.2016
Hulbækmo & Jacobsen familieorkester

Opning av salsutstillinga Glas, er neste post på programmet. I den historiske Løsetstova viser kunstnaren Ingrid Cecilie Ulla eit breitt utval av sine glasarbeid. Publikum får også auditiv glasoppleving gjennom ein lydinstallason kreert av komponist Odd Johan Overøye og lyddesignar Øyvind Driveklepp. Opninga skjer 29. juli kl. 18.00. Utstillinga vil vere open fram til 7. august. 1. august er det klart for konsert, både i Rosekyrkja og i Nilsgardstunet

Publisert 13.07.2016
Rickshaw-elsykkel

Aktivitetsgruppa i Stordal Helselag engasjerer seg m.a. med å få eldre, og pasientar med demens, ut på korte turar. Denne "doningen" vil vere med på å forbetre dette tilbodet ytterlegare. Innkjøpet er gjort med midlar frå Nasjonalforeninga sin Demensaksjon på TV i 2013, støtte frå Stordal kommune, Sparebanken Møre og Stordal Helselag.

Publisert 08.07.2016
Storfjord Taekwon-do sept 2015

Alle som ynskjer faste trenings- og øvingstider ved Stordalshallen frå medio august og fram til nyttår, må få sendt inn ynskja sine. Legg merke til at fristen for å søkje er sett til søndag den 21. august.

Publisert 08.07.2016
Kjetil Holand Tøsse

Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av eit vidt definert kulturomgrep. Fristen for å kome med innspel, er sett til den 1. november.

Publisert 08.07.2016
Sykkelturisme - Per Ivar Lied ved Arena Overøye

Hoppid.no kontora i Norddal, Stordal, Sykkylven og på Stranda har fått fylkeskommunale prosjektmidlar til å mobilisere satsing på sykkelturisme her på indre. Prosjektet går ut på å etablere eit nettverk av interesserte aktørar som saman skal finne aktuelle satsingsområde og tiltak for å auke sykkelturismen i området. Ein kan godt kalle dette et gründermobiliseringsprosjekt for sykkelturisme i Storfjordområdet.

Publisert 07.07.2016
Stubbediktvandring og ordførarens tur 10. aug 2014

Bjørg ved biblioteket vårt, i samarbeid med Mental Helse Stordal, held fram med å arrangere Stubbediktvandring også denne hausten. No kan vi gle oss til å få vere med til vakre Gjerdsstølen - mot Svartevatnet - på Dyrkorn. Det er søndag 14. august du må ringe rundt, på kalenderen din.

Publisert 04.07.2016
Stordalscup 2016

Den 36. utgåva av Stordalscup er vel i hamn og sjølv om meterologane trua med nedbør heile helga, var det for det meste sol og finever når dei nærare 100 kampane vart avvikla på laurdag og søndag og slik var det også på Barnas cupfredag.

Publisert 01.07.2016
Stordalsholmen

Sommaren er her. På grunn av ferieavvikling har Stordal bibliotek, helsestasjon, Storfjorden PPT og Barnevern redusert opningstid og/eller halder delvis stengt.

Publisert 30.06.2016
Hulbækmo & Jacobsen familieorkester

Det er med største glede vi kan meddele at Kyrkjehola Kulturbeite er klar med eit nytt sommarprogam dette året, etter kvileåret i fjor.

Publisert 30.06.2016
Fotballskule 29. juni 2016

Heile 36 unge, i alderen frå 1. til 7. klasse, var med på fotballskulen i regi av Barnas kommune, onsdag 29. juni.

Publisert 30.06.2016
Stordalscup 2015

Når vi no også er i ferd med å legge juni månad bak oss, er det på sin plass å presentere ein ny kulturkalender. Denne tek føre seg nye tre månader og som vanleg er det mykje flott som står på programmet.

Publisert 07.06.2016
Barnas Supersommar 2016 - framside program

Sjølvsagt blir det "supersommar" også dette året! Stordal kommune er, som kjent, Barnas kommune og også denne sommaren kan vi by på mange kjekke aktivitetar for både små og store.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Utsikt frå Gregoshornet | Fotograf: Tora Åmodt Moe
Utsikt frå Gregoshornet1
Tora Åmodt Moe
Levert av ACOS AS