Fakta om Stordal

 
  Seljebotntinden er høgste fjellet i kommunen med 1531 moh.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 16.09.2016
Stordal Helselag - styret i 2016

Det er september og haust. Tida er komen til Nasjonalforeninga for folkehelsa sin årlege innsamlingsaksjon til forskning på demens. Om lag 10.000 menneske blir kvart år ramma av ein demenssjukdom. Dei fleste får ikkje stilt nokon diagnose, men for mange av dei som får det dukkar det opp eit spørsmål: Kva gjer eg no og kva betyr dette?

Publisert 15.09.2016
Safia Abdi Haase

Stordal kommune v/Stordal frivilligsentral og Barnas kommune - i samarbeid med frivilligsentralane i Stranda og Norddal, samt Fjordhagen, - ynskjer velkomen til møte med Safia Abdi Haase i Stordalshallen, tysdag 27. september kl. 19.00.

Publisert 07.09.2016
Nytt dekke i ballbingen Stordal skule 2016

Skal ein søkje spelemidlar i 2016, er det eit krav at tiltaket er med i kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Det er difor viktig å merke seg at fristen for å kome med innspel til denne planen, er sett til den 1. oktober 2016. I denne reportasjen finn ein meir om både dette og om spelemiddelordninga generelt.

Publisert 06.09.2016
Eventyrleg vandring - Grigås natursti

Folkehelsekoordinator, Palma F Øvrebust, kom med ideen om å få til ei eventyrleg vandring i Grigås natursti i fjor. Opplegget den gongen vart så vellukka at ein ville prøve på nytt også denne hausten. Under vandringa sist torsdag, møtte ein mange av figurane frå Hakkebakkeskogen og saman med fleire andre gode hjelparar, kan Palma og oss andre slå fast at dette verkeleg er noko som fenger og som det er stas å få vere med på.

Publisert 02.09.2016
Folkedanskafe, søndag 3. april

Når vi no skriv 2. september, er det på sin plass å presentere ei oversikt over trenings-, øvings- og opningstidene rundt om i kommunen vår. No er det ikkje sikkkert at alt er med her, men uansett vil oversikta vår kunne vere til nytte. Det er naturlegvis først og fremst når det gjeld treningstidene i Stordalshallen ein finn dei største endringane.

Publisert 30.08.2016
Opning av turvegen mellom Overøye og Almås

Over 50 personar, med ordføraren i spissen, deltok då den nye turvegen mellom Overøye og Almås, offisielt vart opna sist søndag. Det var Kristen Leganger frå Stordal Fjellservice som fekk æra av å klippe snora. Ingen har vore meir sentral enn han, når det gjeld arbeidet med å få på plass turvegar og skiløyper i Overøye-/Langsæterområdet.

Publisert 30.08.2016
Nytt dekke i ballbingen Stordal skule 2016

Om lag samstundes med opninga av det nye skuleåret, kom også nytt dekke på plass i ballbingen ved Stordal skule. Takka vere ny flott gåve frå Sparebanken Møre på kr 50.000, samt kr 65.000 i spelemidlar, er prosjektet fullfinansiert! 

Publisert 29.08.2016
Yoga

Også denne hausten vil Merete Myklebust tilby yoga i Stordalshallen. Det er framleis på måndagskveldane dette populære tilbodet er lagt inn. I tillegg til klassisk-yoga, som ho har køyrd tidlegare, har ho no også eit tilbod kalla mjuk klassisk-yoga.

Publisert 18.08.2016
Integreringskonferansen 2016

Tysdag 27. september blir det arrangert Integreringskonferanse i Storfjord kulturhus på Stranda. Målgruppa for konferansen er tilsette i kommunane, politikarar, ungdomsråd, lag og organisasjonar, samt det lokale næringsliv. 

Publisert 01.07.2016
Stordalsholmen

Sommaren er her. På grunn av ferieavvikling har Stordal bibliotek, helsestasjon, Storfjorden PPT og Barnevern redusert opningstid og/eller halder delvis stengt.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Tora Moe
Frå Storheimshornet
Tora Moe
Levert av ACOS AS