Publisert 18.12.2014
Petter Løset Skodjereite

Stordal kommune har vedteke å tildele kulturstipend til songgruppa Charis og til kombinertløparen Petter Løset Skodjereite.  

Publisert 17.12.2014
Årsfest 2015 - Idemyldring nov 2014

Laurdag 21. februar, er det klart for Årsfest for Stordalshallen. Det er Nejaføringane som er arrangør (og det for tredje gong). Den komande Årsfesten vert den 18. i rekkja! Som alle arrangørar tidlegare er dei rett så løyndomsfulle i høve til kva vi kan vente oss, men vi har i alle fall fått lov til å avsløre at dei er godt i gong med førebuingane.

Publisert 17.12.2014
Grendacup 2013

Grendacupen i Stordalshallen vart første gong arrangert i 1996 og dermed vert årets utgåve den 19. i rekkja. Arrangørane dette året, kjem frå grenda Øvrebust og det heile skjer på fredag den 26. desember (altså 2. juledag).

Publisert 16.12.2014
Martine og Petter vert heidra

Både Martine Lorgen Øvrebust og Petter Løset Skodjereite imponerte stort denne helga. Martine var suveren i klassa si og tok i tillegg to knallsterke femteplassar, der ho gjekk mot dei som var to år eldre. Petter tok like greitt 1. plass både laurdag og søndag,

Publisert 12.12.2014
Maria H Tøsse - julekonsert Stordalstunet 2014

Det har etterkvart også blitt tradisjon at Maria Holand Tøsse held konsert for bebuarane ved Stordalstunet, like oppunder jul. I går kveld var ho på plass att og denne gongen hadde ho også med seg den dugande felespelaren Knut Ivar Bøe. Tilbakemeldingane frå både bebuarar, og dei mange andre som også var til stades, tydar på at dette vart verkeleg intimt og flott.

Publisert 12.12.2014
Førjulskonsert i kyrkja 14 des 2013

Stordal Hornmusikklag inviterer til den tradisjonsrike førjulskonserten i Stordal kyrkje, på førstkomande laurdag (altså i morgon den 13. desember) kl 16.00. Det er song- og musikklaga i Stordal, som vekslar på å stå som arrangør av desse supre konsertane og når vi studerer plakaten til hornmusikklaget, ser vi at dette kjem til å bli veldig flott.

Publisert 12.12.2014
Ansimyljå. Yvestø. Framsida av heftet

Ved sørviskontoret vårt kan du finne gode julegåvetips. Det kan difor vere lurt å ta ein nærare kikk på dette.

Publisert 05.12.2014
Førjulskonsert med skulekorpset 2013

Førstkomande tysdag, altså den 9. desember, er det klart for Nissefest i grendasalen. Det er skulekorpset vårt som inviterer, og då etter malen frå i fjor. Dermed får vi både minikonsert, tombola, kaker og kaffe m.m. og i tillegg er det all grunn til å tru at hovudpersonen sjølv også dukkar opp. Legg merke til at Nissefesten startar kl 19.00, og ikkje kl 18.00 som tidlegare opplyst.

Publisert 04.12.2014
Liabygda Idrettsskule des 2014

I går kveld, var det idrettsskulen i Liabygda som besøkte Stordalshallen. På programmet stod m.a. klatring, team-track og innebandy.

Publisert 02.12.2014
Taekwon do - gradering 25. januar 2014

Det bør vere ei kjent sak at trenings- og øvingstidene ved Stordalshallen vert fordelte to gongar i året. Frå og med 1. januar 2015 vil nye trenings- og øvingstider verte gjeldande og ynskjer laget ditt plass, må det søkjast no!

Publisert 02.12.2014
Konsert med Ytre Suløens Jass-ensemble og Tricia Boutté

Søndag 7. desember kan du få oppleve Ytre Suløens Jass-ensemble saman med Tricia Boutté i Stordal kyrkje. Dei avsluttar nemleg året med ein miniturné på Sunnmøre og no på søndag er det altså i Stordal kyrkje det skal skje. 

Publisert 02.12.2014
Julegrantenning 2014

Tradisjonen tru inviterte alpingruppa til julegrantenning første søndag i advent. Oppslutninga var som vanleg veldig god og det vart eit veldig kjekt og fint arrangement også denne gongen.

Publisert 01.12.2014
Futsalserie 2014 - 2015

Denne helga har hundrevis av unge fotballspelarar frå heile Sunnmøre vitja Stordalshallen, når vinterens futsalserie for dei mellom 10 og 12 år vart sparka i gong. Alt tydar på at interessa for å få med seg dette flotte tilbodet som Sunnmøre Fotballkrets har fått i stand, er stadig like stor. SFK samarbeider også tett med klubbane og idrettshallane rundt om, for å få gjennomført dette seriespelet som verkeleg ser ut til å vere kome for å bli. 

Publisert 28.11.2014
Danseball med Danseskolen, november 2014

Det vart både stilfullt og kjekt i grendasalen i går kveld, når Danseskolen i Ålesund inviterte til Danseball. Ballet var ei avslutning på kurset Danseskolen har køyrd over 11 veker, denne hausten. Dei 30 deltakarane fekk dermed høve til å få vise fram mykje av det dei hadde lært og truleg var det godt over 100 små og store på plass for å få med seg det heile. Det var topp stemning, der både deltakarar og publikum storkosa seg. 

Publisert 27.11.2014
Barnas juleprogram 2014 del I

Tradisjonen tru har vi også denne jula laga til ei oversikt over mykje av alt det som skal skje i Barnas kommune. Barnas juleprogram dekkjer perioden frå og med komande helg og fram til og med nyttårsaftan.

Publisert 27.11.2014
Klatrekurs november 2014

I går vart første del av eit klatrekurs på totalt 12 timar, gjennomført i Stordalshallen. Det er Yngve Nordskag som er kurshaldar og heile 13 deltakarar er med. Kurset kjem i stand takka vere eit godt samarbeid mellom klatreklubb og skule og ikkje minst takka vere God Helse -midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Publisert 25.11.2014
Bengt-Ole Nordstrøm

På den siste dagen i november og også første søndag i advent, kan du få med deg Bengt-Ole Nordstrøm synge viser av Alf Prøysen ved Stordal Frivilligsentral.


Publisert 25.11.2014
Konsert med Stordal Hornmusikklag med solistar nov 2014

Konsertane til Stordal Hornmusikklag er alltid like suverene. Til konserten søndag den 16. november, hadde dei på ny fått med seg solistar i verdsklasse. Denne gongen fekk vi oppleve Stefan Bocken (klarinett) og Wouter Simoens (piano), begge frå Belgia. I tillegg imponerte verkeleg også skulekorpset og at dei to søstrene Jenny Marita og Hanna Sørås syng vakkert, er det ingen tvil i.  

Publisert 25.11.2014
Bingo - Stordal skulekorps nov 2014

Nærare 100 personar møtte opp for å få med seg skulekorpset sin bingo, sist søndag ettermiddag. Med det gode oppmøtet, vart det også god gammal bingostemning i grendasalen. Blant mange heldige vinnarar var nok Emilie Falch den som var mest fornøgd av alle.

Publisert 24.11.2014
KM J 13, november 2014

Denne helga har Stordal IL si fotballgruppa avvikla nok eit KM-arrangement i Stordalshallen og det er all grunn til å hevde at dette var vellukka. Det var jentene i 13-års klassa som møttest til dyst og vi kan trygt slå fast at nivået var særs høgt og ikkje minst både håper og trur vi at alle saman syntest det var stas å få vere med på KM i Stordal.

Publisert 07.11.2014
Symjing

Stordal helselag har leigd svømmehallen frå kl. 19.00 - 20.00 alle tirsdagar fram til jul. 
Vatnet held 30 gr.

Alle helselagsmedlemar er velkomne til å nytte seg av dette tilbudet.


Publisert 30.10.2014
Futsal 8 og 9 mars

Denne hausten har ein opplevd ein endå større pågong frå grupper som ynskjer faste treningstider i idrettshallen enn tidlegare år. No er det rett nok slik at fleire av dei som ynskjer treningstid, kjem "på bana" først fleire veker etter søknadsfristen, men uansett er dette noko vi bør freiste finne løysing på slik alle grupper kan få plass. 

Publisert 28.10.2014
Julie og Rebekka på Hovudlandsrenn 2014

Frivillige lag og foreiningar i Stordal kommune har moglegheit til å bruke Tilskuddsportalen, eit nettbasert søkjeverktøy på private, fylkeskommunale og (inter)nasjonale tilskotsordningar. Portalen er eit gratis tilbod for alle frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Kommunen ønskjer at alle frivillige lag og organisasjoner registrerer seg i Tilskuddsportalen. Interessert? Meir info finner du i venstre menyen


Publisert 19.09.2014
boksommar_1.jpg


Måndag den 15. september inviterte Stordal bibliotek deltakarane i leskonkurransen boksommar 2014 til avslutningsfest. Det var i år 15 deltakar som leverte inn skjema, og alle desse hadde lese 15 bøker eller meir. Alle deltakarane fekk utdelt diplom for flott innsats og alle fekk ein fin gymsekk som premie.
Publisert 29.08.2014
Juleverkstad

Frå og med 1. september er dei fleste aktivitetar i gang igjen på Stordal frivilligsentral og Stordal ungdomsklubb etter sommarferien. Utover hausten vil det vere aktivitet i lokala både på dagtid og kveldstid!

Publisert 15.07.2014
Ytste-Skotet 1

Storfjordens Venner fekk tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014. Landbruksminister Sylvi Listhaug overrakte prisen på fjellgarden Ytste Skotet fredag den 11. juli. Storfjordens Venner fekk prisen for sin ekstraordinær innsats for halde vedlike dei veglause fjord- og fjellgardene i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Publisert 19.06.2014
Bibliotek


Alle frå 1. til 7. klasse kan vere med på lesekonkurranse i sommar. Du kan lese bøker sjølv, bli lest for eller høyre på lydbøker. Du kan lese bøker du har heime, eller bøker du har lånt på biblioteket. For å bli med i konkurransen må du skrive opp alle bøkene du les på eit eige boksommarskjema.

Du kan også få eit slikt boksommarskjema på Stordal bibliotek. Det er viktig at du legg merke til at skjemaet har to sider. Du treng ikkje å melde deg på, men for å vere med i konkurransen må du levere skjemaet til biblioteket før 1. september.


Dei i Stordal kommune som les 10 bøker eller meir vert med på trekkinga av 5 gåvekort til ein verdi a kr. 300,-. Det er Sparebanken Møre som sponsar Boksommar ved Stordal bibliotek.

Hugs at du må levere skjemaet før 1. september. Då blir du med i trekking av premier og du får vere med på Boksommarfest måndag 15. september.

Håper at du har lyst til å vere med på Boksommar 2014.


Publisert 18.06.2014
Loge Stordal bibliotek

No kan du låne e-bøker gratis på alle biblioteka i fylket!

Med appen eBokBib vil du få tilgang på ca. 420 bøker.

Alt du treng er eit lånenummer og PIN-kode frå biblioteket ditt og appen eBokBib. Denne appen laster du ned frå Google Play (android) eller App Store (iphone eller ipad).
Om du ikkje har lånekort kan du få det på ditt lokale bibliotek.

Du kan låne maks 3 e-bøker pr gong og lånetida er tre veker. Om du treng lenger lånetid kan du fornye lånet ein gong til om boka ikkje har venteliste. Og gledeleg for mange: med e-boklån slepp du purring fra biblioteket – bøkene vert automatisk levert inn etter 3 veker.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

josetra
josetra
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust