Fakta om Stordal

 
  Stordal gamle kyrkje (Rosekyrkja) er bygd i 1789 og Stordal kyrkje er bygd i 1907
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 24.08.2016
Langsæterdagane 2014

Komande helg er det endeleg klart for det populære arrangementet kalla Langsæterdagane. Dette går over to dagar og som namnet seier, skjer det heile på Langsætrane. På laurdagen er det stølsdag og då med base på Kvitlane, medan det er på Pusken det skjer på søndagen.

Publisert 23.08.2016
Turveg mellom Overøye og Almås

Søndag 28. august skal det vere offisiell opning av den nye turvegen mellom Overøye og Almås. Det er Stordal kommune - i samarbeid med Stordal Fjellservice (SIL)- som inviterer.

Publisert 23.08.2016
Storlihornet, Jolbotn og Kleiva

Den tradisjonsrike Dalaskratten, går av stabelen i Tresfjord, fredag 9. og laurdag 10. september. Det er også blitt ein tradisjon at det vert arrangert fjelltur frå Langsætrane, over Kleiva og til Tresfjord i høve arrangementet.

Publisert 23.08.2016
Skattejakt 2016 - kart

Skattejakta under årets supersommar er no avslutta og blant alle innsendte løysingsord, har vi no trekt ut vinnarane.

Publisert 22.08.2016
Hakkebakkeskogen

Torsdag 1. september kl 18.00 inviterer vi til eventyrleg vandring i Grigås natursti! Denne gongen vil vi få møte figurar frå Thorbjørn Egner si forteljing om Hakkebakkeskogen.

Publisert 18.08.2016
Integreringskonferansen 2016

Tysdag 27. september blir det arrangert Integreringskonferanse i Storfjord kulturhus på Stranda. Målgruppa for konferansen er tilsette i kommunane, politikarar, ungdomsråd, lag og organisasjonar, samt det lokale næringsliv. 

Publisert 28.07.2016
Kyrkjeskipet i Rosekyrkja - etter rensing og ferdig konservering av front

Vi har tidlegare laga reportasje, der vi m.a. peika på at det var gjort spanande funn som kunne gje oss svar på kvar dette flotte kyrkjeskipet kom ifrå. Vi var då også inne på at det var sett i gong arbeid med å undersøke og konservere skipet. No er dette arbeidet ferdig og ikkje nok med det; Ingrid Gudmestad, som har utført arbeidet, er også ferdig med ei unik masteroppgåve om arbeidet og skipet.

Publisert 28.07.2016
Futsal 7. mars

Etter at det sist vinter var eit "kvileår" kva gjeld futsalkampar i Stordalshallen, kan vi på ny gle oss til dette. Stordal IL står nemleg som arrangør, både i desember og i januar.

Publisert 28.07.2016
Hulbækmo & Jacobsen familieorkester

Opning av salsutstillinga Glas, er neste post på programmet. I den historiske Løsetstova viser kunstnaren Ingrid Cecilie Ulla eit breitt utval av sine glasarbeid. Publikum får også auditiv glasoppleving gjennom ein lydinstallason kreert av komponist Odd Johan Overøye og lyddesignar Øyvind Driveklepp. Opninga skjer 29. juli kl. 18.00. Utstillinga vil vere open fram til 7. august. 1. august er det klart for konsert, både i Rosekyrkja og i Nilsgardstunet

Publisert 13.07.2016
Rickshaw-elsykkel

Aktivitetsgruppa i Stordal Helselag engasjerer seg m.a. med å få eldre, og pasientar med demens, ut på korte turar. Denne "doningen" vil vere med på å forbetre dette tilbodet ytterlegare. Innkjøpet er gjort med midlar frå Nasjonalforeninga sin Demensaksjon på TV i 2013, støtte frå Stordal kommune, Sparebanken Møre og Stordal Helselag.

Publisert 08.07.2016
Kjetil Holand Tøsse

Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av eit vidt definert kulturomgrep. Fristen for å kome med innspel, er sett til den 1. november.

Publisert 04.07.2016
Stordalscup 2016

Den 36. utgåva av Stordalscup er vel i hamn og sjølv om meterologane trua med nedbør heile helga, var det for det meste sol og finever når dei nærare 100 kampane vart avvikla på laurdag og søndag og slik var det også på Barnas cupfredag.

Publisert 01.07.2016
Stordalsholmen

Sommaren er her. På grunn av ferieavvikling har Stordal bibliotek, helsestasjon, Storfjorden PPT og Barnevern redusert opningstid og/eller halder delvis stengt.

Publisert 30.06.2016
Stordalscup 2015

Når vi no også er i ferd med å legge juni månad bak oss, er det på sin plass å presentere ein ny kulturkalender. Denne tek føre seg nye tre månader og som vanleg er det mykje flott som står på programmet.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Dei store bustadfelta zooma frå Storheimshornet 02.10.2010  | Fotograf: Bjørnar Midtbust
Hovslia og Vinjehjellane
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS