Fakta om Stordal

 
  Det er potensial for 7 småkraftverk i kommunen med produksjonskapasitet 29 GWh. El-forbruket i kommunen i 2004 var 19 GWh.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
   
Publisert 24.09.2014
Kulturminnedagen 2014

Takka vere eit særs fruktbart samarbeid mellom fortidsminneforeninga (initiativtakar), Stordal Sogelag, Stordal skule og sogenemnda (Stordal kommune), vart det ein rett så innhaldsrik og flott dag ved Stordal Bygdetun sist laurdag. Det var kulturminnedagen som vart markert og det med eit program så omfattande at ein kan konkludere med at ein rett og slett skulle hatt fleire dagar avsett.  

Publisert 24.09.2014
Sula Ungdomsskule august 2014

No har de kanskje høyrt dette før, men uansett må vi minne om det nok ein gong. Det er nemleg så mange som ynskjer å besøkje Stordalshallen og så mange som ynskjer avvikle arrangement der, at vi ikkje kjem utanom at ein del av dei faste aktivitetane vert berørte. Sjå ny, og oppdatert oversikt! 

Publisert 22.09.2014
Askeladden og dei gode hjelparane, 22. sept 2014

Askeladden Friteater hadde eit spanande konsept og har hausta mange lovord for forestillinga si om Askeladden og dei gode hjelparane. Vi var difor veldig glade for at det passa slik at dei kunne legge Stordal inn i turneplanen sin og forestillinga i kveld bidrog til å styrke vårt inntrykk ytterlegare. Kjekt var det også at over 50 små og store var på plass i Stordalshallen i kveld og vi kan trygt slå fast at dei absolutt ikkje vart skuffa. Om vi skulle gitt noko terningkast på dette, måtte det ha blitt like opp under sju!   

Publisert 19.09.2014
boksommar_1.jpg


Måndag den 15. september inviterte Stordal bibliotek deltakarane i leskonkurransen boksommar 2014 til avslutningsfest. Det var i år 15 deltakar som leverte inn skjema, og alle desse hadde lese 15 bøker eller meir. Alle deltakarane fekk utdelt diplom for flott innsats og alle fekk ein fin gymsekk som premie.
Publisert 18.09.2014
Mental Helse Stordal til Blåhornet, sept 2014

Nyleg har dei vore på ein av sine mange flotte turar, denne gongen var det Blåhornet/Kilstisætra (i Eidsdal), som stod på programmet.  

Publisert 18.09.2014
Stordal Turlag på Hornindalsrokken, søndag 14. september 2014

Ein av dei mange turane på programmet til Stordal Turlag dette året, var den spektakulære Hornindalsrokken. Sist søndag vart turen gjennomført og heile 43 sprekingar nådde toppen av det 1.526 meter høge og vakre fjellet! 

Publisert 18.09.2014
Open dag på badeplassen på Langsætrane, 13. september 2014

Øvre Stordal Vel inviterte til Open dag ved badeplassen på Langsætrane, sist laurdag, og for ein flott dag det vart! I nydeleg haustver, kunne dei mange frammøtte hygge seg saman og samstundes få med seg opninga av nok ein flott gapahuk i kommunen vår.

Publisert 16.09.2014
Tilsette ved Andershaugen barnehage på tur til Galdhøpiggen sept 2014

Dei tilsette i Andershaugen barnehage har gjennom 18 år arrangert blåturer. Dei siste åra har blåturane inneholdt mykje fysisk aktivitet, til stor glede for det spreke personalet. Nevner deltakelse i «Jenter på hjul» på Røros, surfing i Hoddevika og utfoldelse i Briksdal aktivitetspark, med påfølgende overnatting i «Steinarlderhola».

Publisert 15.09.2014
Aksla IL 2002, sept 2014

Til liks med i fjor haust, la Aksla IL sine 2002-gutar opp til treningshelg i Stordalshallen. Dei køyrde om lag etter same malen som sist og tilbakemeldingane frå alle som var med, er udelt positive også denne gongen.

Publisert 12.09.2014
Stordal Bygdetun

Laurdag den 20. september, er det klart for ei storstilt markering av kulturminnedagen i Stordal. Det heile finn stad ved Stordal bygdetun, med den vakre Rosekyrkja i sentrum, og det med eit særs innhaldsrikt og flott program.

Publisert 11.09.2014
Askeladden og dei gode hjelparane

Endeleg er det klart for ei ny flott teateroppsetting i Stordalshallen igjen. Det er Askeladden Friteater som kjem på besøk, med forestillinga si om Askeladden og dei gode hjelparane. Det er måndag den 22. september du kan få med deg dette.

Publisert 10.09.2014
Ungdomsskulen med dugnadsinnsats ved badeplassen på Langsætrane

Komande laurdag inviterer Øvre Stordal Vel til open dag, ved badeplassen på Langsætrane. Mykje kjekt står på plakaten og ein vil då også opne den nye gapahuken som er komen på plass der. 

Publisert 08.09.2014
Stranda vidaregåande skule, Jibbing sept 2014

No er det ikkje sikkert alle er like godt kjent med kva jibbing er for noko, men dette er altså del av eit nytt fordjupningstilbod ved Stranda vidaregåande skule og skigymnaset der. Denne helga har dei gjennomført ei innhaldsrik og flott samling i Stordalshallen der ei rad ulike aktivitetar stod på programmet, ikkje minst fire timar med instruksjon på konkurransetrampolina!  

Publisert 08.09.2014
Langsæterdagane 2014

Langsæterdagane 2014 gjekk av stabelen laurdag 30. og søndag 31. august og Stordal Sogelag har verkeleg grunn til å seie seg nøgde også med årets utgåve. Med god hjelp frå dei mange, som velviljug stilte opp for å bidra, vart dette ei helg til å minnast. Når veret i tillegg viste seg frå si aller beste side, ja då kunne det heile rett og slett ikkje blitt betre!

Publisert 05.09.2014
Datakurs frivilligsentralen

Stordal frivilligsentral inviterer til SeniorSurfdagen torsdag 11. september! Alle seniorar som har behov og ønskjer det - får denne dagen eit landsdekkjande, gratis tilbod om dataopplæring.

Publisert 05.09.2014
Mozarts Requiem og norsk samtid i Dyrkornkatedralen

Sjølv om det no har gått ei tid sidan Kyrkjehola Kulturbeite avslutta sommarprogrammet sitt, og det med to eineståande konsertar i Dyrkornkatedralen, er det voneleg ikkje for seint å rette ei stor takk til desse eldsjelene. Omtalane også dette året, har vore alldeles strålande! Tenk også i tillegg på alt det andre dei har gitt oss, i løpet av desse 15 åra.  

Publisert 05.09.2014
Damekor i Stordal, sept 2014

Sist onsdag var det klart for første korøving for det nystarta damekoret i Stordal. Og her kan vi trygt snakke om ein "flying start"! Godt over 20 damer var på plass i musikkrommet ved Stordal skule og at dette vart kjedeleg er det iallefall ingen grunn til å tru.

Publisert 05.09.2014
Inspirasjonskveld ved biblioteket, sept 2014

Sist tysdag inviterte Stordal bibliotek til inspirasjonskveld. Gjestar var Knut Slinning Bjørdal frå Ålesund bibliotek og Hilde Gjessing frå fylkesbibliotektet. Frå fylkesbiblioteket var også nytilsette Madelen Ramsøy til stades. Frå Ørskog kom Gunnhild Todal og Janet Roelofs og fortalde om korleis dei driv lesesirkel der.

Publisert 05.09.2014
Danseskolen, haust 2014

I går kveld starta Danseskolen opp med dansekurset sitt i Stordalshallen og det såg ut til at deltakarane hadde det særs kjekt. Så er dette heilproffe instruktørar også då. Etter planen skal kurset gå kvar torsdag framover, men Jan-Eric Fransson legg ikkje skjul på at det er viktig at endå fleire kjem med neste torsdag.  

Publisert 04.09.2014
Sula Ungdomsskule august 2014

Sist torsdag fekk Stordalshallen besøk av om lag 120 10. klasse-elevar og lærarar, frå Sula Ungdomsskule. Det to dagar lange opphaldet vart både innhaldsrikt og flott. Det var m.a. lagt opp til ei rad ulike aktivitetar i Stordalshallen og ved Kirkebø Stadion og i tillegg stod topptur til Varden, på programmet. Flott guiding i Rosekyrkja vart det også tid til. 

Publisert 04.09.2014
Stordal Barnekor - CD 2013

Då kan vi endeleg presentere ei ny oversikt over trenings-, øvings- og opningstidene rundt om på dei ulike kulturarenane i Stordal kommune. Dei nye trenings- og øvingstidene ved Stordalshallen er også fordelte. Fristen for å søkje gjekk ut den 10. august, men også etter den tid er det kome inn mange søknadar og ein har etter beste evne prøvd å få med også dei. 

Publisert 01.09.2014
Folkehelsekoordinator Inger Birgitte Tandstad

Stordal kommune kom med i God Helse - partnarskapet i 2005 og fekk då m.a. på plass eigen folkehelsekoordinator. Etter ein periode der det ikkje har vore nokon fast tilsett i stillinga, kan vi no endeleg gle oss over at ny folkehelsekoordinator er på plass att. Det er Inger Birgitte Tandstad frå Sykkylven, som har fått jobben med å føre vidare dette viktige arbeidet.

Publisert 01.09.2014
Inspirasjonskveld

Det skjer mykje spanande i regi av Stordal Bibliotek for tida. Tysdag 2. september inviterer biblioteket også til inspirasjonskveld. Ein vil då m.a. få vite meir om det å vere med i lesesirkel. Hilde Gjessing og Knut Slinning Bjørdal vil anbefale bøker.


Publisert 29.08.2014
Juleverkstad

Frå og med 1. september er dei fleste aktivitetar i gang igjen på Stordal frivilligsentral og Stordal ungdomsklubb etter sommarferien. Utover hausten vil det vere aktivitet i lokala både på dagtid og kveldstid!

Publisert 26.08.2014
Opning av lysløypa 23 jan 13 Kristen mottek blomster og innrama reportasje

Skal ein søkje spelemidlar i 2015, er det eit krav at tiltaket er med i kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Det er difor viktig å merke seg at fristen for å kome med innspel til denne planen, er sett til den 1. oktober 2014. I denne reportasjen finn ein meir om både dette og om spelemiddelordninga generelt.

Publisert 15.07.2014
Ytste-Skotet 1

Storfjordens Venner fekk tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014. Landbruksminister Sylvi Listhaug overrakte prisen på fjellgarden Ytste Skotet fredag den 11. juli. Storfjordens Venner fekk prisen for sin ekstraordinær innsats for halde vedlike dei veglause fjord- og fjellgardene i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Publisert 30.06.2014
Barnas Supersommar,Taekwon-do, onsdag 19. juni

Når vi no er i ferd med å nærme oss juli månad, kan vi sjå attende på ein ny suveren periode, der vi har fått vere med på det ein flotte kulturarrangementet, etter det andre. Ganske enkelt imponerande er det! Når vi ser vidare framover, er det også mykje å gle seg til.

Publisert 19.06.2014
Bibliotek


Alle frå 1. til 7. klasse kan vere med på lesekonkurranse i sommar. Du kan lese bøker sjølv, bli lest for eller høyre på lydbøker. Du kan lese bøker du har heime, eller bøker du har lånt på biblioteket. For å bli med i konkurransen må du skrive opp alle bøkene du les på eit eige boksommarskjema.

Du kan også få eit slikt boksommarskjema på Stordal bibliotek. Det er viktig at du legg merke til at skjemaet har to sider. Du treng ikkje å melde deg på, men for å vere med i konkurransen må du levere skjemaet til biblioteket før 1. september.


Dei i Stordal kommune som les 10 bøker eller meir vert med på trekkinga av 5 gåvekort til ein verdi a kr. 300,-. Det er Sparebanken Møre som sponsar Boksommar ved Stordal bibliotek.

Hugs at du må levere skjemaet før 1. september. Då blir du med i trekking av premier og du får vere med på Boksommarfest måndag 15. september.

Håper at du har lyst til å vere med på Boksommar 2014.


Publisert 18.06.2014
Loge Stordal bibliotek

No kan du låne e-bøker gratis på alle biblioteka i fylket!

Med appen eBokBib vil du få tilgang på ca. 420 bøker.

Alt du treng er eit lånenummer og PIN-kode frå biblioteket ditt og appen eBokBib. Denne appen laster du ned frå Google Play (android) eller App Store (iphone eller ipad).
Om du ikkje har lånekort kan du få det på ditt lokale bibliotek.

Du kan låne maks 3 e-bøker pr gong og lånetida er tre veker. Om du treng lenger lånetid kan du fornye lånet ein gong til om boka ikkje har venteliste. Og gledeleg for mange: med e-boklån slepp du purring fra biblioteket – bøkene vert automatisk levert inn etter 3 veker.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Utsikt frå Skjortnes
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust