NRK Møre og Romsdal

Søk

   

Råd og utval ved Stordal skule

I Opplæringslova er det bestemt at alle grunnskular skal ha eit system av råd og utval som skal sikre at alle partar i skulesamfunnet har medvirkning i utviklinga og drifta av skulen.

På menyvala til venstre kan du lese meir om kven som sit i desse lovpålagde råd og utvala; elevråd, arbeidsutval for foreldreådet og samarbeidsutvalet.

Du vil også etterkvart finne møtereferata frå møta deira på desse sidene.
   

Kontaktinformasjon

Stordal skule Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : bjornar.midtbust@stordal.kommu..
Telefon
: 70279170

Skriftstørrelse

a - a - a
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Bjørnar Midtbust      Teknisk ansvarleg Øystein Rødset