Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune budde det i 2008 4,1 personar pr km2. For fylket og landet er tilsvarande tal h.h.v. 17 og 15,7 personar pr km2.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 22.05.2015
Folkemøte den 28. mai 2015

Torsdag den 28. mai er det klart for folkemøte om kommunereforma i Stordalshallen. Som innleiarar har prosjektgruppa fått på plass professor Bjarne Jensen og fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Den som har fått i oppgåve å leie det heile, er tidlegare journalist i Sunnmørsposten, Jan Petter Albertsen.

Publisert 22.05.2015
Barnas kommune - ambassadør

Stordal kommune har sidan 2009 også vore Barnas kommune. Som ein del av dette prosjektet, der ein har særs stort fokus på dette med Stordal som ei god kommune å vekse opp i, har styringsgruppa også opna opp for at det skal vere mulig å verte utnemnt som Barnas kommune - ambassadør. No har styringsgruppa bestemt at vårt store langrennstalent, Martine Lorgen Øvrebust, fortjener slik heider og vi er alle saman både glade og stolte over å ha ein slik flott ambassadør!

Publisert 21.05.2015
Friluftsrådet ved May Britt Haukås orienterer kommunestyret

I fleire reportasjar den siste tida, er friluftsrådet sin store aktivitet blitt trekt fram. I går var dagleg leiar, May Britt Haukås, på plass og gav kommunestyret ein flott presentasjon. Denne synleggjorde ytterlegare det viktige arbeidet rådet legg ned, eit arbeid også vi i vår kommune verkeleg dreg nytte av. Sjå presentasjonen i si heilheit her.

Publisert 19.05.2015
Palma Flåen Øvrebust

Det er veldig kjekt for oss å kunne meddele at Palma Flåen Øvrebust er tilsett som folkehelsekoordinator i Stordal kommune. Ho hadde sin første arbeidsdag hjå oss, den 20. april og dermed har ho alt lagt bak seg dei fire første vekene. Noko av det ho hadde mykje fokus på dei første dagane, var turregistreringsopplegget; Stikk UT!

Publisert 15.05.2015
Stikk UT! 2015

Friluftsrådet for Ålesund og omland kan på ny presentere sitt Naturlos-program. Her finn du oversikt over ei rad ulike turar og arrangement i friluftsrådet sine medlemskommunar, denne sommaren.

Publisert 13.05.2015
Dugnad golv idrettshallen, aug 08\Her ser ein gjengen som stilte opp på kort varsel. Elin Amdam var

Endeleg er det klart for vedlikehaldslakkering av golva i idrettshallen og i grendasalen. Arbeidet skal utførast i veke 32 (altså f.o.m måndag den 3. august) og legg vi også til dei naudsynte dagane lakken treng til å herde, vil vi ikkje kunne ta golva i bruk att før måndag den 17. august.

Publisert 12.05.2015
Hjertestartar 2012 - Hjertestartaren på plass i foajeen

Stordalshallen fekk på plass hjertestartar hausten 2011 og har sidan den gongen også fått arrangert kurs med jamne mellomrom. I tillegg til kurset då den kom på plass, vart det køyrd eit nytt kurs hausten 2012. No er det altså klart for eit tredje kurs og også denne gongen kan vi takke Stordal Helselag for velviljug støtte. 

Publisert 11.05.2015
Stordalscup 2014

Sjølvsagt skal det vere Stordalscup også denne sommaren og som vanleg er det siste helga i juni det skal skje. I år er det endåtil jubileum for denne fotballturneringa som med åra altså har utvikla seg til å bli den reine folkefesten tre heile dagar til ende!

Publisert 11.05.2015
17. mai 2014 - Tog Stordal

17. mai-feiringa er eit av årets store høgdepunkt for både store og små og vi kan med rette hevde at det også i vår kommune verkeleg er flotte markeringar. Både på Dyrkorn og i Stordal er det på ny klart for storstilt feiring og begge stadar fyl ein malen frå tidlegare år.

Publisert 08.05.2015
Flagg

I dag er det 70 år sidan freden kom og IKA Møre og Romsdal har funne fram ei arkivmappe med eksamenssvar i norsk som er skrivne av elevar i 7. klasse ved Aspøy skole våren 1945. Oppgåva var å fortelje om "Den største dagen i mitt liv".  

Publisert 06.05.2015
Memorgonhornet

2015 er som kjent Friluftslivets År og det er liten tvil om at det skjer særs mykje positivt på friluftslivsfronten for tida. Opplegget som har fått namnet; Stikk UT!, ser ut til å slå veldig godt an, vi har mange flotte arrangement å sjå fram til, i dag er det klart for årets første tur i regi av Stordal Turlag, og mykje, mykje meir! 

Publisert 05.05.2015
Kvelvingsbrua på Dyrkorn

Fylkesutvalet vedtok 23. februar 2015 at fylkeskommunen sitt forslag til regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi skulle leggjast ut til høyring og offentleg ettersyn. Formannskapet handsama dette i eiga sak den 29. april i år. 

Publisert 29.04.2015
Stikk UT!

Fredag 1. mai startar vi opp den nye turkonkurransen Stikk UT! Dette er eit opplegg som vert gjennomført i mange av kommunane rundt om og der det er Friluftsrådet for Ålesund og omland, som har regien.

Publisert 29.04.2015
Klovnen Knut 2015

Klovnen Knut vitja Stordal i 2011 og sist måndag var han tilbake med endå fleire ablegøyer og slåande kommentarar. For dei som fekk oppleve han sist, var nok forventningane store. Men lat det ikkje vere tvil, Klovnen Knut innfridde verkeleg! Evna til å få med seg publikum er særs stor. Triksa og trylleria er makelause og humoren treff dei vaksne, såvel som dei unge, blant publikum. Terningkast seks, utan tvil!

Publisert 29.04.2015
Sykkeltrim 2013

På fredag skriv vi 1. mai og det betyr at det er klart for den årvisse Sykkeltrimmen. Også denne gongen er det langrennsgruppa som står som arrangør og då som vanleg med dei gode samarbeidspartnarane ved Moe bedehus. Etter det vi kjenner til er dette den 40. utgåva av dette flotte arrangementet og dermed gratulerer vi også arrangørane med jubileet!

Publisert 15.04.2015
Musikalsk påskevandring 2015

Stordal kommune ynskjer også i 2015 å løyve midlar, som kan stø opp om det frivillige kulturarbeidet. Lag og organisasjonar kan difor søkje på kulturmidlar også i år. Merk søknadsfristen, som også dette året er sett til 1. juni.

Publisert 07.04.2015

Det vert arrangert Forskercamp i Tafjord i sommar for aller første gang.

Kraft- og skredsenter, Ålesund-Sunnmøre Turistforening og Forskerfabrikken har gått saman om å lage to vekesopplegg for barn i klassetrinn 5-7. Det er plass til 26 barn på kvart kurs.


Publisert 25.03.2015
Stikk UT!

Friluftsrådet for Ålesund og omland har nettopp fått på plass ny flott nettside. Der kan du få med deg mykje om alt det friluftsrådet har å by på og ikkje minst kjem det stadig meir info på plass om det spanande turkonkurransen Stikk UT!

Publisert 27.02.2015
Krafttak mot kreft

Krafftak mot kreft er Kreftforeningen sin årlege, landsdekkjande bøsseaksjon for kreftsaka. For tredje året på rad vil det vere innsamlingsaksjon i Stordal. I tillegg vil Stordal ungdomsklubb arrangere karneval, der inntekta vil gå til Krafttak mot kreft.

Publisert 08.01.2015
Tenninga av fakkelboksane

I Stordal blei 200 års Grunnlovsjubileum avrunda på flott vis. Dei som var med på fakkeltog på nyttårsaftan som samla seg ved Stordalstunet og på Dyrkorn, markerte jubileet ved å tenne på tallet 200, som blei laga av fakkelbokser.

Publisert 28.10.2014
Julie og Rebekka på Hovudlandsrenn 2014

Frivillige lag og foreiningar i Stordal kommune har moglegheit til å bruke Tilskuddsportalen, eit nettbasert søkjeverktøy på private, fylkeskommunale og (inter)nasjonale tilskotsordningar. Portalen er eit gratis tilbod for alle frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Kommunen ønskjer at alle frivillige lag og organisasjoner registrerer seg i Tilskuddsportalen. Interessert? Meir info finner du i venstre menyen


Publisert 19.09.2014
boksommar_1.jpg


Måndag den 15. september inviterte Stordal bibliotek deltakarane i leskonkurransen boksommar 2014 til avslutningsfest. Det var i år 15 deltakar som leverte inn skjema, og alle desse hadde lese 15 bøker eller meir. Alle deltakarane fekk utdelt diplom for flott innsats og alle fekk ein fin gymsekk som premie.
Publisert 29.08.2014
Juleverkstad

Frå og med 1. september er dei fleste aktivitetar i gang igjen på Stordal frivilligsentral og Stordal ungdomsklubb etter sommarferien. Utover hausten vil det vere aktivitet i lokala både på dagtid og kveldstid!

Publisert 15.07.2014

Storfjordens Venner fekk tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014. Landbruksminister Sylvi Listhaug overrakte prisen på fjellgarden Ytste Skotet fredag den 11. juli. Storfjordens Venner fekk prisen for sin ekstraordinær innsats for halde vedlike dei veglause fjord- og fjellgardene i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Publisert 19.06.2014
Bibliotek


Alle frå 1. til 7. klasse kan vere med på lesekonkurranse i sommar. Du kan lese bøker sjølv, bli lest for eller høyre på lydbøker. Du kan lese bøker du har heime, eller bøker du har lånt på biblioteket. For å bli med i konkurransen må du skrive opp alle bøkene du les på eit eige boksommarskjema.

Du kan også få eit slikt boksommarskjema på Stordal bibliotek. Det er viktig at du legg merke til at skjemaet har to sider. Du treng ikkje å melde deg på, men for å vere med i konkurransen må du levere skjemaet til biblioteket før 1. september.


Dei i Stordal kommune som les 10 bøker eller meir vert med på trekkinga av 5 gåvekort til ein verdi a kr. 300,-. Det er Sparebanken Møre som sponsar Boksommar ved Stordal bibliotek.

Hugs at du må levere skjemaet før 1. september. Då blir du med i trekking av premier og du får vere med på Boksommarfest måndag 15. september.

Håper at du har lyst til å vere med på Boksommar 2014.


Publisert 18.06.2014
Loge Stordal bibliotek

No kan du låne e-bøker gratis på alle biblioteka i fylket!

Med appen eBokBib vil du få tilgang på ca. 420 bøker.

Alt du treng er eit lånenummer og PIN-kode frå biblioteket ditt og appen eBokBib. Denne appen laster du ned frå Google Play (android) eller App Store (iphone eller ipad).
Om du ikkje har lånekort kan du få det på ditt lokale bibliotek.

Du kan låne maks 3 e-bøker pr gong og lånetida er tre veker. Om du treng lenger lånetid kan du fornye lånet ein gong til om boka ikkje har venteliste. Og gledeleg for mange: med e-boklån slepp du purring fra biblioteket – bøkene vert automatisk levert inn etter 3 veker.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Hovsstranda i vinterskrud
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS