Fakta om Stordal

 
  I 2008 var 25% av innbyggarane i Stordal mellom 0 og 17 år, og 5,8% var over 80 år. For heile Norge var desse prosentane 23,0 og 4,6.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 02.10.2015
Lefdal Elektromarked AS

Når vi no på ny har fått 100 nye fyljarar på vår facebook-side har vi trekt ut ein heldig vinnar av gåvekort på kr 500 frå Lefdal Elektromarked i Ålesund. I skrivande stund er det 704 personar som fyl oss på facebook og på den måten held seg oppdatert på mykje av alt det fantastiske som skjer. I tillegg er dei sjølvsagt alltid med når vi trekkjer ut vinnarar av gåvekort og anna.

Publisert 01.10.2015
Førjulskonsert i kyrkja 2011, Se så fin

Då kan vi presentere nok ein flott kulturkalender og registrerer at det er mykje å sjå fram til også når det gjeld dei tre siste månadane av året. No er det heilt sikkert også arrangement som vil kome til og andre igjen som vi ikkje er kjende med enno.  I tillegg kjem også alt det som skjer av faste aktivitetar, frå veke til veke, og som kjent er det ikkje så reint lite det heller.

Publisert 29.09.2015
Gullkorn - Sparebanken Møre

Det finnast over 1300 ulike tilskot – og over 10 milliardar kroner - som lag og foreiningar kan søkje på kvar einaste år! Ja, du las heilt rett; kr 10 milliardar vert kvart år fordelt! Problemet er ofte å finne fram til tilskotsordningane og ikkje minst å halde orden på fristane. Ei av mange muligheiter som har søknadsfrist no, er ordninga kalla Gullkorn, i regi av Sparebanken Møre.

Publisert 28.09.2015
Stordalshelga i langrenn 2014

Denne helga var det ITF Storfjorden Taekwon-do klubb, som hadde treningssamling og gradering. Til helga som kjem er det så duka for den 8. utgåva av Stordalshelga i langrenn (det er framleis mulig å melde seg på!) og slik held det fram også vidare framover. Ledige helgar finnast knapt og derfor oppmodar vi igjen alle om å ta kontakt med oss så tidleg som råd!  

Publisert 25.09.2015
Askeladden Friteater sept 2015

Torsdag den 17. september vart det eit kjekt gjensyn med Askeladden Friteater i Stordal, og denne gongen med framsyninga «Jeg fant Jeg fant! sa Askeladden». Det var nok ei framifrå framsyning frå desse karane, med full fart frå byrjing til slutt.

Publisert 24.09.2015
Sentrumsvandring med Knut Hove 16. sept 2015

Stordal bibliotek har teke oss med på stubbediktvandringar tidlegare og det med stor suksess. Sist onsdag såg eit nytt konsept dagens lys, då lokalhistorikaren Knut Hove tok oss med rundt om i Stordal sentrum og delte av all sin kunnskap om dette.

Publisert 24.09.2015
Sommarles 2015

Måndag den 14. september inviterte Stordal bibliotek deltakarane i lesekonkurransen "Sommarles" til avslutningsfest. Det var i år 27 deltakar som leverte inn skjema, og desse hadde tilsaman lest 325 bøker!

Publisert 21.09.2015
Internasjonal kulturfestival sept 2015

Laurdag den 12. september gjekk den tredje internasjonale kulturfestivalen av stabelen. Denne gongen var det Stordalshallen som var valgt ut som arena og det vart rett så triveleg både inne i grendasalen der festivalen vart gjennomført og utanfor, der dei politiske partia nytta høve til å presentere seg.

Publisert 15.09.2015
Ballbinge på Dyrkorn sept 2015

Fredag 25. september er det klart for høgtidleg opning av den nye flotte ballbingen, ved grendahuset på Dyrkorn. Til liks med alle andre prosjekt i dugnadskommunen, har også dette vorte mulig m.a. takka vere ein formidabel innsats frå friviljuge. Det er lagt ned imponerande 793,5 timar og dugnadsinnsatsen pågår framleis for fullt!  

Publisert 14.09.2015
Stordal bedehus - 50 år

Det er i år 50 år sidan Stordal bedehus stod ferdig og nyleg vart dette markert med skikkeleg flott jubileumsfest. Det var mange som var på plass for å gratulere, det var eit flott historisk tilbakeblikk, eit imponerande kakebord og sist men ikkje minst mykje flott musikk frå scena.

Publisert 11.09.2015
Friluftsrådet - presenninkast

Friluftsrådet inviterer til flott kurs i Stordal, torsdag den 24. september. Målgruppa er føresette, aktivitørar, støttekontakt og helsepersonell og ynskjemålet er å stimulere til auka bruk av friluftsliv.

Publisert 10.09.2015
Legevakt nytt nummer frå 1.sept.15

Frå 1.september 2015 ringer du 116117 når du skal kontakte legevakta. Du kjem då til legevakt-sentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Publisert 09.09.2015
Eldre bilde av Stordal sentrum

Stordal Bilbliotek inviterer til endå meir spanande vandring onsdag 16. september. Denne gongen med fokus på den fjerne og nære fortida i Stordal sentrum. Få, eller ingen, kan så mykje om dette, som Knut Hove og det er han som tek oss med rundt om i sentrum og fortel.

Publisert 09.09.2015
Askeladden og dei gode hjelparane, 22. sept 2014

I september 2014, hadde vi besøk av Askeladden Friteater, der dei framførte stykket "Askeladden og dei gode hjelparane". Når vi hugsar kor suverent det var den gongen, er det med glede vi no kan avsløre at vi har fått dei til å passe inn eit nytt besøk her, torsdag den 17. september!

Publisert 04.09.2015
Matfestival Ytste Skotet 2015

Sist søndag var det matfestival på Ytste Skotet og sjølv om ikkje veret viste seg frå si beste side, var det god deltaking. Kirsi Räty (daglig leiar) melder elles om at det har vore ein fin sommar, med gode besøkstall. Dei neste to månadane, vert også hektisk, då mange skuleklassar og grupper legg opp til turar dit, på den tida av året.  

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Idyll ved Lillevatnet
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS