Publisert 16.09.2014
Tilsette ved Andershaugen barnehage på tur til Galdhøpiggen sept 2014

Dei tilsette i Andershaugen barnehage har gjennom 18 år arrangert blåturer. Dei siste åra har blåturane inneholdt mykje fysisk aktivitet, til stor glede for det spreke personalet. Nevner deltakelse i «Jenter på hjul» på Røros, surfing i Hoddevika og utfoldelse i Briksdal aktivitetspark, med påfølgende overnatting i «Steinarlderhola».

Publisert 15.09.2014
Aksla IL 2002, sept 2014

Til liks med i fjor haust, la Aksla IL sine 2002-gutar opp til treningshelg i Stordalshallen. Dei køyrde om lag etter same malen som sist og tilbakemeldingane frå alle som var med, er udelt positive også denne gongen.

Publisert 12.09.2014
Stordal Bygdetun

Laurdag den 20. september, er det klart for ei storstilt markering av kulturminnedagen i Stordal. Det heile finn stad ved Stordal bygdetun, med den vakre Rosekyrkja i sentrum, og det med eit særs innhaldsrikt og flott program.

Publisert 11.09.2014
Askeladden og dei gode hjelparane

Endeleg er det klart for ei ny flott teateroppsetting i Stordalshallen igjen. Det er Askeladden Friteater som kjem på besøk, med forestillinga si om Askeladden og dei gode hjelparane. Det er måndag den 22. september du kan få med deg dette.

Publisert 10.09.2014
Ungdomsskulen med dugnadsinnsats ved badeplassen på Langsætrane

Komande laurdag inviterer Øvre Stordal Vel til open dag, ved badeplassen på Langsætrane. Mykje kjekt står på plakaten og ein vil då også opne den nye gapahuken som er komen på plass der. 

Publisert 08.09.2014
Stranda vidaregåande skule, Jibbing sept 2014

No er det ikkje sikkert alle er like godt kjent med kva jibbing er for noko, men dette er altså del av eit nytt fordjupningstilbod ved Stranda vidaregåande skule og skigymnaset der. Denne helga har dei gjennomført ei innhaldsrik og flott samling i Stordalshallen der ei rad ulike aktivitetar stod på programmet, ikkje minst fire timar med instruksjon på konkurransetrampolina!  

Publisert 08.09.2014
Langsæterdagane 2014

Langsæterdagane 2014 gjekk av stabelen laurdag 30. og søndag 31. august og Stordal Sogelag har verkeleg grunn til å seie seg nøgde også med årets utgåve. Med god hjelp frå dei mange, som velviljug stilte opp for å bidra, vart dette ei helg til å minnast. Når veret i tillegg viste seg frå si aller beste side, ja då kunne det heile rett og slett ikkje blitt betre!

Publisert 05.09.2014
Datakurs frivilligsentralen

Stordal frivilligsentral inviterer til SeniorSurfdagen torsdag 11. september! Alle seniorar som har behov og ønskjer det - får denne dagen eit landsdekkjande, gratis tilbod om dataopplæring.

Publisert 05.09.2014
Mozarts Requiem og norsk samtid i Dyrkornkatedralen

Sjølv om det no har gått ei tid sidan Kyrkjehola Kulturbeite avslutta sommarprogrammet sitt, og det med to eineståande konsertar i Dyrkornkatedralen, er det voneleg ikkje for seint å rette ei stor takk til desse eldsjelene. Omtalane også dette året, har vore alldeles strålande! Tenk også i tillegg på alt det andre dei har gitt oss, i løpet av desse 15 åra.  

Publisert 05.09.2014
Damekor i Stordal, sept 2014

Sist onsdag var det klart for første korøving for det nystarta damekoret i Stordal. Og her kan vi trygt snakke om ein "flying start"! Godt over 20 damer var på plass i musikkrommet ved Stordal skule og at dette vart kjedeleg er det iallefall ingen grunn til å tru.

Publisert 05.09.2014
Inspirasjonskveld ved biblioteket, sept 2014

Sist tysdag inviterte Stordal bibliotek til inspirasjonskveld. Gjestar var Knut Slinning Bjørdal frå Ålesund bibliotek og Hilde Gjessing frå fylkesbibliotektet. Frå fylkesbiblioteket var også nytilsette Madelen Ramsøy til stades. Frå Ørskog kom Gunnhild Todal og Janet Roelofs og fortalde om korleis dei driv lesesirkel der.

Publisert 05.09.2014
Danseskolen, haust 2014

I går kveld starta Danseskolen opp med dansekurset sitt i Stordalshallen og det såg ut til at deltakarane hadde det særs kjekt. Så er dette heilproffe instruktørar også då. Etter planen skal kurset gå kvar torsdag framover, men Jan-Eric Fransson legg ikkje skjul på at det er viktig at endå fleire kjem med neste torsdag.  

Publisert 04.09.2014
Sula Ungdomsskule august 2014

Sist torsdag fekk Stordalshallen besøk av om lag 120 10. klasse-elevar og lærarar, frå Sula Ungdomsskule. Det to dagar lange opphaldet vart både innhaldsrikt og flott. Det var m.a. lagt opp til ei rad ulike aktivitetar i Stordalshallen og ved Kirkebø Stadion og i tillegg stod topptur til Varden, på programmet. Flott guiding i Rosekyrkja vart det også tid til. 

Publisert 04.09.2014
Stordal Barnekor - CD 2013

Då kan vi endeleg presentere ei ny oversikt over trenings-, øvings- og opningstidene rundt om på dei ulike kulturarenane i Stordal kommune. Dei nye trenings- og øvingstidene ved Stordalshallen er også fordelte. Fristen for å søkje gjekk ut den 10. august, men også etter den tid er det kome inn mange søknadar og ein har etter beste evne prøvd å få med også dei. 

Publisert 01.09.2014
Folkehelsekoordinator Inger Birgitte Tandstad

Stordal kommune kom med i God Helse - partnarskapet i 2005 og fekk då m.a. på plass eigen folkehelsekoordinator. Etter ein periode der det ikkje har vore nokon fast tilsett i stillinga, kan vi no endeleg gle oss over at ny folkehelsekoordinator er på plass att. Det er Inger Birgitte Tandstad frå Sykkylven, som har fått jobben med å føre vidare dette viktige arbeidet.

Publisert 01.09.2014
Inspirasjonskveld

Det skjer mykje spanande i regi av Stordal Bibliotek for tida. Tysdag 2. september inviterer biblioteket også til inspirasjonskveld. Ein vil då m.a. få vite meir om det å vere med i lesesirkel. Hilde Gjessing og Knut Slinning Bjørdal vil anbefale bøker.


Publisert 29.08.2014
Juleverkstad

Frå og med 1. september er dei fleste aktivitetar i gang igjen på Stordal frivilligsentral og Stordal ungdomsklubb etter sommarferien. Utover hausten vil det vere aktivitet i lokala både på dagtid og kveldstid!

Publisert 29.08.2014
Mosætersøndag 2014

Sjølv om vermeldingane var av den utrygge sorten, vart det ein strålande flott dag då Mosætra Vel inviterte til Mosætersøndag. Dette var også dagen då den flotte gapahuken skulle offiselt opnast og truleg var det så mykje som nærare 170 personar som fekk med seg det heile. Dette er også ny deltakarrekord! 

Publisert 27.08.2014
Langsæterdagane 2012 - Triveleg på stølen

Laurdag 30. og søndag 31. august arrangerer Stordal Sogelag dei tradisjonsrike Langsæterdagane. Også denne gongen er det lagt opp med stølsdag på Kvitlane på laurdag. medan det er på Puskenstølen det skjer søndagen. 

Publisert 27.08.2014
Maria Holand Tøsse

Då har vi gleda av å kunne formidle at det vert starta opp eige kvinnekor i Stordal. Det er Maria Holand Tøsse som står bak, og etter å ha gjennomført eit eige infomøte var responsen så stor at det no er klart for første øving.

Publisert 26.08.2014
Opning av lysløypa 23 jan 13 Kristen mottek blomster og innrama reportasje

Skal ein søkje spelemidlar i 2015, er det eit krav at tiltaket er med i kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Det er difor viktig å merke seg at fristen for å kome med innspel til denne planen, er sett til den 1. oktober 2014. I denne reportasjen finn ein meir om både dette og om spelemiddelordninga generelt.

Publisert 25.08.2014
Øvre Stordal Vel - dugnad Øyna aug 2014

På laurdag gjennomførte Øvre Stordal Vel ein ny vellukka dugnad ved Øyna på Langsætrane. Også denne gongen var det godt oppmøte med heile 40 personar i sving. No oppmodar dei lag, organisasjonar og einskildpersonar til å stille opp på den tredje dugnaden, som vil finne stad komande laurdag (30. august).

Publisert 25.08.2014
Jan-Eric og Ingrid Beate

Det er særs gledeleg å kunne meddele at Danseskolen frå Ålesund tilbyr dansekurs i Stordalshallen denne hausten. Det er Jan-Eric Fransson og Ingrid Beate Thompson, som driv Danseskolen, og dei to er godt kjende m.a. gjennom si deltaking i "Skal vi danse?" (TV2) 

Publisert 22.08.2014
Aksla IL sept 2013

Til liks med tidlegare, er det også denne hausten ei enorm interesse for å besøkje Stordalshallen. Dette, i tillegg til dei mange flotte arrangementa der, gjer at alle som nyttar Stordalshallen til faste treningar, øvingar o.l. må halde seg oppdatert.

Publisert 18.08.2014
Barnas Supersommar 2014 - Skattejakt med rebus

Barnas Supersommar hadde som kjent også eiga skattejakt på programmet dette året. I løpet av fem dagar, frå onsdag den 6. t.o.m søndag den 10. august, var målet at ein skulle finne fram til fem ulike postar og på det viset kome fram til løysingsordet i ein eigen rebus. No er vinnarlaget trekt ut!

Publisert 18.08.2014
Mosætersøndag 2013

Mosætra Vel er klare med ny Mosætersøndag til helga og det er mykje flott på programmet. Ikkje minst er det klart for offisiell opning av den nye flotte gapahuken, velforeninga har fått på plass. Ordførar Charles Tøsse vil også vere på plass i høve opninga.

Publisert 18.08.2014
Merete Myklebust - Yogakurs

Merete Myklebust vil også denne hausten køyre i gong yoga-kurs. Det nye kurset i klassisk yoga startar opp i Stordalshallen (grendasalen), måndag 8. september kl. 18.00 - 19.30. Om du vil vere med, er det viktig å vere om seg, og melde seg på no.

Publisert 15.07.2014
Ytste-Skotet 1

Storfjordens Venner fekk tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014. Landbruksminister Sylvi Listhaug overrakte prisen på fjellgarden Ytste Skotet fredag den 11. juli. Storfjordens Venner fekk prisen for sin ekstraordinær innsats for halde vedlike dei veglause fjord- og fjellgardene i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Publisert 30.06.2014
Barnas Supersommar,Taekwon-do, onsdag 19. juni

Når vi no er i ferd med å nærme oss juli månad, kan vi sjå attende på ein ny suveren periode, der vi har fått vere med på det ein flotte kulturarrangementet, etter det andre. Ganske enkelt imponerande er det! Når vi ser vidare framover, er det også mykje å gle seg til.

Publisert 19.06.2014
Bibliotek


Alle frå 1. til 7. klasse kan vere med på lesekonkurranse i sommar. Du kan lese bøker sjølv, bli lest for eller høyre på lydbøker. Du kan lese bøker du har heime, eller bøker du har lånt på biblioteket. For å bli med i konkurransen må du skrive opp alle bøkene du les på eit eige boksommarskjema.

Du kan også få eit slikt boksommarskjema på Stordal bibliotek. Det er viktig at du legg merke til at skjemaet har to sider. Du treng ikkje å melde deg på, men for å vere med i konkurransen må du levere skjemaet til biblioteket før 1. september.


Dei i Stordal kommune som les 10 bøker eller meir vert med på trekkinga av 5 gåvekort til ein verdi a kr. 300,-. Det er Sparebanken Møre som sponsar Boksommar ved Stordal bibliotek.

Hugs at du må levere skjemaet før 1. september. Då blir du med i trekking av premier og du får vere med på Boksommarfest måndag 15. september.

Håper at du har lyst til å vere med på Boksommar 2014.


Publisert 18.06.2014
Loge Stordal bibliotek

No kan du låne e-bøker gratis på alle biblioteka i fylket!

Med appen eBokBib vil du få tilgang på ca. 420 bøker.

Alt du treng er eit lånenummer og PIN-kode frå biblioteket ditt og appen eBokBib. Denne appen laster du ned frå Google Play (android) eller App Store (iphone eller ipad).
Om du ikkje har lånekort kan du få det på ditt lokale bibliotek.

Du kan låne maks 3 e-bøker pr gong og lånetida er tre veker. Om du treng lenger lånetid kan du fornye lånet ein gong til om boka ikkje har venteliste. Og gledeleg for mange: med e-boklån slepp du purring fra biblioteket – bøkene vert automatisk levert inn etter 3 veker.

Publisert 13.06.2014
Barnas supersommarbilde

Programmet for Barnas supersommar er no klart og det vert mange kjekke aktivitetar for barn og unge også i år.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Det livnar på Kirkebø Stadion
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust