Publisert 30.10.2014
Stordal Hornmusikklag konsert 6 april 2013

Det viser seg at det blir ein del endringar, når det gjeld tidlegare annonserte konsertar i Stordalshallen. Dette er verd å merke seg, slik ingen møter opp ein dag dei trur det skal vere konsert der, men at det då er heilt andre ting som skjer der i staden for. Sjølv om ein del konsertar går ut i høve den tidlegare presenterte kulturkalenderen, er det elles kjekt å registrere at det uansett samla sett vert fleire konsertar enn tidlegare omtala. Det handlar altså i stor grad om konsertar som vert utsett noko i tid dette her.  

Publisert 30.10.2014
Futsal 8 og 9 mars

Denne hausten har ein opplevd ein endå større pågong frå grupper som ynskjer faste treningstider i idrettshallen enn tidlegare år. No er det rett nok slik at fleire av dei som ynskjer treningstid, kjem "på bana" først fleire veker etter søknadsfristen, men uansett er dette noko vi bør freiste finne løysing på slik alle grupper kan få plass. 

Publisert 28.10.2014
Julie og Rebekka på Hovudlandsrenn 2014

Frivillige lag og foreiningar i Stordal kommune har moglegheit til å bruke Tilskuddsportalen, eit nettbasert søkjeverktøy på private, fylkeskommunale og (inter)nasjonale tilskotsordningar. Portalen er eit gratis tilbod for alle frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Kommunen ønskjer at alle frivillige lag og organisasjoner registrerer seg i Tilskuddsportalen. Interessert? Meir info finner du i venstre menyen


Publisert 27.10.2014
Futsal 16 mars 2014

Også i den perioden vi har framfor oss, er det ei rad flotte arrangement å sjå fram til. I tillegg har vi gleda av å kunne ta imot ytterlegare nye grupper som ynskjer leige Stordalshallen. Dette gjer at enkelte av dei faste aktivitetane av og til må vike plass. Ei ny oversikt over kva treningar/øvingar dette gjeld, ligg no ute.

Publisert 25.10.2014
Verdensdagen for psykisk helse 2014

Dei siste dagane har det vore fleire flotte arrangement i høve Verdensdagen for psykisk helse. Fredag 17. oktober hadde Mental Helse stand i sentrum, tysdag 21. oktober var Venn1 på besøk ved Stordal skule. To dagar etter, var nærare 50 på plass under eiga markering i Stordalshallen. Denne var eit samarbeid mellom Mental Helse Stordal, Stordal bibliotek, frivilligsentralen, God Helse og psykisk helsearbeidar.

Publisert 25.10.2014
Brukarmøte og brannøving 22 okt 2014

Onsdag 22. oktober vart det obligatoriske brukarmøtet ved Stordalshallen gjennomført. Denne gongen stod også eiga brannøving på programmet og Arnold Rørstad frå Det interkommunale brannvernet var på plass og sytte for ei gjevande og særs nyttig økt som omfatta både ein teoretisk og ein praktisk del.

Publisert 24.10.2014
Den gamle altertavla

Det er kalla inn til soknemøte i Stordal kyrkje søndag 23. november etter gudstenesta. Stordal sokneråd ynskjer å drøfte saka om flytting av altertavla.

Publisert 22.10.2014
poseidon_fraa_oerskog_med_ole_joergen_fylling_reite_paa_vokal.jpg

Laurdag 25. oktober er det klart for nok eit StordalsTRØKK. Det store trekkplasteret i år, blir "vår eigen" Jenny Langlo, som saman med banda Safehouse og Poseidon stiller på scena i Stordalshallen. DJ Bigs frå Ålesund vil styre discoteket og lover topp stemning denne laurdagskvelden.

Publisert 22.10.2014
_dsc5300.jpg

Onsdag 15. oktober vart det ei særs fin markering av den  internasjonale eldredagen i Stordal. Det var nesten 70 personar til stades i Stordalshallen og dei fekk vere med på eit rikhaldig program.

Publisert 21.10.2014
Stordal Barnekor - Daniel i løvehola

Det er stadig like populært å vere med i Stordal Barnekor og aktivitetsnivået er imponerande. No er dei klare med nok ein musikal og denne gongen vert det gjensyn med "Daniel i løvehola". For dei som hugsar godt, vart denne musikalen også sett opp for 10 år sidan.   

Publisert 16.10.2014
Stordal skulekorps 2014

Stordal skulekorps har dei siste åra opplevd ein verkeleg positiv trend og også interessa for å spele korpsinstrument ved Stordal kulturskule er stadig like stor. Skulekorpset har no 23 medlemmar, der 8 er andreårsaspirantar/juniorkorpsmedlemmar. Denne helga skal også fleire herifrå delta på Ungdommens Musikkmesterskap i Ålesund.

Publisert 16.10.2014
Robin Aasen, Marius and the Outliggers

Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av eit vidt definert kulturomgrep. Fristen for å kome med innspel, er sett til den 1. november.

Publisert 14.10.2014
K 8 Hoppskolebakken, produsent SIMEK AS

I samband med at handlingsdelen i delplanen for idrett og fysisk aktivitet vert rullert i desse dagar, er også dette med evt å få på plass ein heilårs hoppbakke i området ved Stordal skule og Kirkebø stadion, noko som kan kome med. Skulle dette bli aktuelt, er det også kjekt å vite at landets einaste leverandør av slike bakkar, nettopp er lokalisert her i kommunen vår. Norges Skiforbund (hopp) jobbar no - saman med Simek AS - for at K8-Hoppskolebakker skal plasserast ut ved alle ungdomsskulane i landet.

Publisert 14.10.2014
Plakat - Verdensdagen for psykisk helse 2014

Det er klart for ei ny storstilt markering av Verdensdagen for psykisk helse her i Stordal. Fredag 17. oktober vert det stand i sentrum. Tysdag 21. oktober vert det eit eige opplegg ved Stordal skule. Tradisjonen tru, vert det også flott markering i Stordalshallen. Den finn stad på torsdag den 23. oktober og då med mykje flott på programmet.

Publisert 10.10.2014
eldredagen_2012.jpg

Stordal eldreråd markerer den internasjonale eldredagen. Alle eldre i Stordal kommune vert invitert og er hjarteleg velkomne til festleg samvær i Stordalshallen komande onsdag, 15. oktober, kl. 14.00.


Publisert 09.10.2014
Norges Vel sin grunderpris

Norges Vel sin Gründerpris vert tildelt personar som har gjort ein særskilt innsats i eige lokalsamfunn, eigen organisasjon eller eiga verksemd. Send inn ditt forslag innan 14. november 2014.

Publisert 07.10.2014
Stordalshelga i langrenn 2014

Sist helg gjekk den 7. utgåva av Stordalshelga i langrenn av stabelen og langrennsgruppa kan på ny gle seg over særs positive tilbakemeldingar frå deltakarane. Heile 65 born og unge frå heile fylket vårt var innkvartert i Stordalshallen, frå fredag ettermiddag og til langt ut på søndagen.  

Publisert 06.10.2014
Trekking av gåvekort Stordalshallen

Vi held fram med å trekkje ut vinnarar av gåvekort frå Lefdal Elektromarked, etterkvart som talet på personar som likar vår facebookside aukar. I går passerte vi 600 og dermed trekte vi på ny. Denne gongen blant dei 602 som har funne ut at det er kjekt å halde seg oppdatert på alt det flotte som skjer, også vha vår facebookside. 

Publisert 03.10.2014
Stordalstrøkk 2013

Då kan vi presentere ei ny oversikt over mykje av det som skal skje på kulturfronten i vekene framover. No tek vi føre oss dei tre siste månadane av året. Arrangementa kjem tett også i denne perioden. Merk også at alle dei faste aktivitetane frå veke til veke, kjem i i tillegg til alt dette.   

Publisert 03.10.2014
Janet og Hilde - prosjektkonsert 2014

Stordal Hornmusikklag og Ørskogkoret har starta eit musikalsk samarbeidsprosjekt som blir avslutta med to konsertar i midten av november. Laurdag den 15. november held dei konsert på Ørskog og dagen etter, altså søndag 16. november, skjer det i Stordal. Tema for konsertane er "Draumar". Dei ynskjer også få med endå fleire, anten ein har lyst til å synge, eller spele eit instrument.

Publisert 03.10.2014
Martine Lorgen Øvrebust

I samband med Stordalshelga i langrenn, som går av stabelen denne helga, er det også lagt opp til rulleskisprint-renn i sentrum på søndag den 5. oktober. Det heile startar kl 09.00 og både start og mål er ved PEDRO-bygget. Arrangørane garanterer fart og spenning!

Publisert 02.10.2014
Stordalshelga i langrenn 2013

I morgon kveld vil, på ny, nærare 70 unge langrennsløparar frå heile fylket vårt innta Stordalshallen, når langrennsgruppa i Stordal IL står klare for å gjennomføre den 7. utgåva av Stordalssamlinga i langrenn. Vi minner også om at fristen for å melde seg på, går ut i dag!

Publisert 19.09.2014
boksommar_1.jpg


Måndag den 15. september inviterte Stordal bibliotek deltakarane i leskonkurransen boksommar 2014 til avslutningsfest. Det var i år 15 deltakar som leverte inn skjema, og alle desse hadde lese 15 bøker eller meir. Alle deltakarane fekk utdelt diplom for flott innsats og alle fekk ein fin gymsekk som premie.
Publisert 29.08.2014
Juleverkstad

Frå og med 1. september er dei fleste aktivitetar i gang igjen på Stordal frivilligsentral og Stordal ungdomsklubb etter sommarferien. Utover hausten vil det vere aktivitet i lokala både på dagtid og kveldstid!

Publisert 15.07.2014
Ytste-Skotet 1

Storfjordens Venner fekk tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014. Landbruksminister Sylvi Listhaug overrakte prisen på fjellgarden Ytste Skotet fredag den 11. juli. Storfjordens Venner fekk prisen for sin ekstraordinær innsats for halde vedlike dei veglause fjord- og fjellgardene i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Publisert 19.06.2014
Bibliotek


Alle frå 1. til 7. klasse kan vere med på lesekonkurranse i sommar. Du kan lese bøker sjølv, bli lest for eller høyre på lydbøker. Du kan lese bøker du har heime, eller bøker du har lånt på biblioteket. For å bli med i konkurransen må du skrive opp alle bøkene du les på eit eige boksommarskjema.

Du kan også få eit slikt boksommarskjema på Stordal bibliotek. Det er viktig at du legg merke til at skjemaet har to sider. Du treng ikkje å melde deg på, men for å vere med i konkurransen må du levere skjemaet til biblioteket før 1. september.


Dei i Stordal kommune som les 10 bøker eller meir vert med på trekkinga av 5 gåvekort til ein verdi a kr. 300,-. Det er Sparebanken Møre som sponsar Boksommar ved Stordal bibliotek.

Hugs at du må levere skjemaet før 1. september. Då blir du med i trekking av premier og du får vere med på Boksommarfest måndag 15. september.

Håper at du har lyst til å vere med på Boksommar 2014.


Publisert 18.06.2014
Loge Stordal bibliotek

No kan du låne e-bøker gratis på alle biblioteka i fylket!

Med appen eBokBib vil du få tilgang på ca. 420 bøker.

Alt du treng er eit lånenummer og PIN-kode frå biblioteket ditt og appen eBokBib. Denne appen laster du ned frå Google Play (android) eller App Store (iphone eller ipad).
Om du ikkje har lånekort kan du få det på ditt lokale bibliotek.

Du kan låne maks 3 e-bøker pr gong og lånetida er tre veker. Om du treng lenger lånetid kan du fornye lånet ein gong til om boka ikkje har venteliste. Og gledeleg for mange: med e-boklån slepp du purring fra biblioteket – bøkene vert automatisk levert inn etter 3 veker.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Idyll ved Lillevatnet
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust