Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune dekker eit område på 249 km2
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 22.04.2015
Anniken Huitfeldt

Det er Stordal Arbeiderparti som har invitert Huitfeldt hit og i løpet av besøket torsdag, vil ho m.a. få ei nærare orientering om prosjektet Vekst i Stordal. Vidare vil ho få høyre meir om Barnas kommune, om ungdomsklubben, ungdomsrådet, frivilligsentralen og ikkje minst meir om eit yrande kulturliv og ei unik dugnadsånd også elles. 

Publisert 22.04.2015
Fjordtoner

Det er no klart kven som får høve til å representere Møre og Romsdal under landsfinalen av UKM og vi kan gle oss over at nok ein stordaling vert representert der. Robert Iversen (20) skal nemleg saman med dei andre i gruppa Fjordtoner - vidare frå Ørskog kommune - til Trondheim 19. - 23. juni! 

Publisert 20.04.2015
Fylkeskulturmønstring UKM, Herøy kommune

Denne helga har det vore fylkeskulturmønstring i Herøy kommune og nærare 400 unge frå heile Møre og Romsdal har teke del. Ungdomane frå Stordal gjorde sine saker veldig bra og var på alle måtar flotte representantar for kommunen vår. 

Publisert 15.04.2015
Klovnen Knut 2015

Mange av dykk hugsar sikkert attende til hausten 2011, då Klovnen Knut vitja frivilligsentralen vår. No er han klar for eit nytt besøk her i Stordal og denne gongen tek han m.a. også med seg Tom Tuba til forestillinga si i Stordalshallen, siste måndagen i april.

Publisert 15.04.2015
Musikalsk påskevandring 2015

Stordal kommune ynskjer også i 2015 å løyve midlar, som kan stø opp om det frivillige kulturarbeidet. Lag og organisasjonar kan difor søkje på kulturmidlar også i år. Merk søknadsfristen, som også dette året er sett til 1. juni.

Publisert 15.04.2015
Helselagsbasar 2015

Like sikkert som at vi feirar påske kvart år, er det også slik at stordalingane går "mann av huse" for å få med seg helselagsbasaren, første fredagen etter. 10. april gjekk den 102. basaren i helselaget si historie av stabelen.

Publisert 13.04.2015
Logo Stordal frivilligsentral

Det vert årsmøte i Stordal frivilligsentral onsdag 29. april 2015 på kommunehuset. Etter vedtektene er det Stordal formannskap som er årsmøte i frivilligsentralen. 


Publisert 07.04.2015

Det vert arrangert Forskercamp i Tafjord i sommar for aller første gang.

Kraft- og skredsenter, Ålesund-Sunnmøre Turistforening og Forskerfabrikken har gått saman om å lage to vekesopplegg for barn i klassetrinn 5-7. Det er plass til 26 barn på kvart kurs.


Publisert 07.04.2015
Stordalscup 2014

Då er ei strålande påske over og når vi no er klar med ein ny kulturkalender, er det kjekt å konstatere at også den perioden vi legg bak oss, har vore tettpakka med flotte kulturopplevingar. Ikkje minst har tilboda vore mange i Øvre Stordal den siste tida. No ser vi framover til og med juni månad, som m.a. vert avrunda med 35 års-jubileum for Stordalscup! 

Publisert 27.03.2015
Bli kjent opplegg 26. mars 2015

I går var både nytilflytta, lag og organisasjonar og alle andre interesserte inviterte til markering av frivilligdagen og til "bli kjent - opplegg" i Stordalshallen. Til liks med tidlegare, var det god oppslutning frå frivilligheita og flott var det også at mange nytta høve til å bli betre kjent med stordalssamfunnet. 

Publisert 26.03.2015
Petter Løset Skodjereite

Petter Løset Skodjereite gjekk heilt til topps under Hovedlandsrennet i kombinert, arrangert tidlegare i vinter. I og med at vi dessverre ikkje har fått laga til reportasje om dette tidlegare, er det no på høg tid.

Publisert 25.03.2015
Vårkonsert med Stordal Skulekorps 2015

Denne helga har Stordal Skulekorps hatt øvingshelg i Stordalshallen og den vart avrunda med flott vårkonsert på søndagskvelden. 

Publisert 25.03.2015
Stikk UT!

Friluftsrådet for Ålesund og omland har nettopp fått på plass ny flott nettside. Der kan du få med deg mykje om alt det friluftsrådet har å by på og ikkje minst kjem det stadig meir info på plass om det spanande turkonkurransen Stikk UT!

Publisert 25.03.2015
Musikalsk påskevandring 2015

Stordal Barnekor held tradisjonen ved like og arrangerte ny flott påskevandring i kyrkja, måndag 23. mars. I tillegg til godt over 30 unge songarar frå barnekoret, var også Tonika og Stordalskvartetten med.

Publisert 27.02.2015
Krafttak mot kreft

Krafftak mot kreft er Kreftforeningen sin årlege, landsdekkjande bøsseaksjon for kreftsaka. For tredje året på rad vil det vere innsamlingsaksjon i Stordal. I tillegg vil Stordal ungdomsklubb arrangere karneval, der inntekta vil gå til Krafttak mot kreft.

Publisert 08.01.2015
Tenninga av fakkelboksane

I Stordal blei 200 års Grunnlovsjubileum avrunda på flott vis. Dei som var med på fakkeltog på nyttårsaftan som samla seg ved Stordalstunet og på Dyrkorn, markerte jubileet ved å tenne på tallet 200, som blei laga av fakkelbokser.

Publisert 28.10.2014
Julie og Rebekka på Hovudlandsrenn 2014

Frivillige lag og foreiningar i Stordal kommune har moglegheit til å bruke Tilskuddsportalen, eit nettbasert søkjeverktøy på private, fylkeskommunale og (inter)nasjonale tilskotsordningar. Portalen er eit gratis tilbod for alle frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Kommunen ønskjer at alle frivillige lag og organisasjoner registrerer seg i Tilskuddsportalen. Interessert? Meir info finner du i venstre menyen


Publisert 19.09.2014
boksommar_1.jpg


Måndag den 15. september inviterte Stordal bibliotek deltakarane i leskonkurransen boksommar 2014 til avslutningsfest. Det var i år 15 deltakar som leverte inn skjema, og alle desse hadde lese 15 bøker eller meir. Alle deltakarane fekk utdelt diplom for flott innsats og alle fekk ein fin gymsekk som premie.
Publisert 29.08.2014
Juleverkstad

Frå og med 1. september er dei fleste aktivitetar i gang igjen på Stordal frivilligsentral og Stordal ungdomsklubb etter sommarferien. Utover hausten vil det vere aktivitet i lokala både på dagtid og kveldstid!

Publisert 15.07.2014

Storfjordens Venner fekk tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014. Landbruksminister Sylvi Listhaug overrakte prisen på fjellgarden Ytste Skotet fredag den 11. juli. Storfjordens Venner fekk prisen for sin ekstraordinær innsats for halde vedlike dei veglause fjord- og fjellgardene i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Publisert 19.06.2014
Bibliotek


Alle frå 1. til 7. klasse kan vere med på lesekonkurranse i sommar. Du kan lese bøker sjølv, bli lest for eller høyre på lydbøker. Du kan lese bøker du har heime, eller bøker du har lånt på biblioteket. For å bli med i konkurransen må du skrive opp alle bøkene du les på eit eige boksommarskjema.

Du kan også få eit slikt boksommarskjema på Stordal bibliotek. Det er viktig at du legg merke til at skjemaet har to sider. Du treng ikkje å melde deg på, men for å vere med i konkurransen må du levere skjemaet til biblioteket før 1. september.


Dei i Stordal kommune som les 10 bøker eller meir vert med på trekkinga av 5 gåvekort til ein verdi a kr. 300,-. Det er Sparebanken Møre som sponsar Boksommar ved Stordal bibliotek.

Hugs at du må levere skjemaet før 1. september. Då blir du med i trekking av premier og du får vere med på Boksommarfest måndag 15. september.

Håper at du har lyst til å vere med på Boksommar 2014.


Publisert 18.06.2014
Loge Stordal bibliotek

No kan du låne e-bøker gratis på alle biblioteka i fylket!

Med appen eBokBib vil du få tilgang på ca. 420 bøker.

Alt du treng er eit lånenummer og PIN-kode frå biblioteket ditt og appen eBokBib. Denne appen laster du ned frå Google Play (android) eller App Store (iphone eller ipad).
Om du ikkje har lånekort kan du få det på ditt lokale bibliotek.

Du kan låne maks 3 e-bøker pr gong og lånetida er tre veker. Om du treng lenger lånetid kan du fornye lånet ein gong til om boka ikkje har venteliste. Og gledeleg for mange: med e-boklån slepp du purring fra biblioteket – bøkene vert automatisk levert inn etter 3 veker.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Mot Jolbotnen
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust