Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune har vel 4 000 dekar dyrka jordbruksareal og ca. 37 000 dekar produktivt skogareal
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Tilskotsordningar m.m.

Det fins ei rad eksterne tilskotsordningar, der kanskje spelemiddelordninga for idrett og fysisk aktivitet truleg er den mest kjende. Både denne, og andre ordningar, har spela stor rolle i høve realiseringa av mange av dei anlegga og den aktiviteten vi kan skilte med i dag. Sjølv om kommunen også har midlar til disposisjon, m.a. i form av kulturmidlane, er det nok særs lurt å kjenne til flest mulig av dei eksterne ordningane.

(ved å klikke deg inn på menyvalet til venstre på heimesida, kan du velge anten eksterne-, eller kommunale ordningar)

Fotograf: John Kristian Hjelle
Stordalshallen, Kirkebø stadion, symjehallen og ballbingen ved Stordal skule, er dømer på anlegg der spelemidlane har hatt stor betydning. fotograf John Kristian Hjelle
 
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Øvre Vinje, m/kyrkja og Stordalstunet zooma frå Storheimshornet 02.10.2010 | Fotograf: Bjørnar Midtbust
Øvre Vinje 1
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS