Publisert 29.01.2015
Fjordhagen AS

Stordalshallen sitt profileringskonsept er stadig like populært å vere med på, noko som m.a. medfører at all ledig plass på veggane i idrettshallen vår er oppteken. Nærare 100 samarbeidspartnarar frå heile landet er med på laget. Først ute med å kome på plass dette året, er Fjordhagen AS. 

Publisert 28.01.2015
Konsert med Big Valley Voices jan 2015

Torsdag 15. januar var det klart for konsertpremiere for det nye damekoret vårt. Konklusjonen i etterkant, var at damene verkeleg innfridde og publikumsframmøtet var også særs godt. Dei 20 kordamene, saman med leiaren Maria Holand Tøsse, fekk kjempeflott respons frå publikum og lovorda har vore mange både i lokalavisene og elles.

Publisert 28.01.2015
Julie Olsen Almås

Endeleg er ein ny kulturkalender på plass og som vanleg inneheld denne ei rad flotte og spanande arrangement. Kalenderen vi presenterer no, strekkjer seg fram til og med mars månad.

Publisert 20.01.2015
Logo Sunnmøre regionråd

Sunnmøre Regionråd inviterer til informasjonsmøter den 3. og 4. mars 2015 på Nilsgardstunet i Stordal om eit studie på mastergradsnivå for å styrke innovasjonskulturen i kommunane. 

Målet med studiet er at gjennom økt kompetanse, nettverksbygging og erfaringsdeling kommunane på Sunnmøre skal bli meir innovative. 

Meir informasjon om studiet og påmelding finn ein her.

Publisert 19.01.2015
Hender

Stordal kommune har fleire ledige stillingar innan butenesta for yngre tenestemottakarar:
100% sjukepleiar/vernepleiar, fleire stillingsbrøkar som helsefagarbeidar.

Søknadsfrist: 08.02.2015

Publisert 16.01.2015
oevre_stordal.png

Øvre Stordal Vel skal ha årsmøte, lørdag 31. januar. Sakliste er utlagt på heimesida. Møtet startar kl. 17.00 på varmestua, ved skitrekket.
Øvre Stordal Vel er velforening til alle hytteeiere, campinvogneiere, fastboende, setereiere, næringsdrivende og andre med tilknyttning til Øvre Stordal.

Publisert 12.01.2015
Logo Årim

ÅRIM har sendt ut renovasjonskalender for 2015 til alle husstandar i kommunen. Du finn den også her.

Avfallskalenderen 2015 gir deg oversikt over avfallsleveringa i kommunen. Restavfall, papir-og plast, miljøstasjonen, glas og metall.

Publisert 08.01.2015
Sætrane

På vegne av grunneigar Karl Johan J. Nygård blir det hermed varsla oppstart av privat regulering for ein teig av gnr 144, bnr 1 på Overøye i Stordal kommune. Området er på ca. 5,9 dekar og er vist på vedlagte kartutsnitt. Føremålet med reguleringa er å legge til rette for bygging ca. 5 hytter på området.

Publisert 08.01.2015
Tenninga av fakkelboksane

I Stordal blei 200 års Grunnlovsjubileum avrunda på flott vis. Dei som var med på fakkeltog på nyttårsaftan som samla seg ved Stordalstunet og på Dyrkorn, markerte jubileet ved å tenne på tallet 200, som blei laga av fakkelbokser.

Publisert 08.01.2015
stordal flyfoto 002

Stordal kommunestyre vedtok med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 i møte 17.12.2014, sak 085/14, kommuneplan, samfunnsdelen datert 1.12.2014.
Kommunestyrets vedtak av kommuneplanen kan ikke påklagast.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Tidleg vinterstemning
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust