Publisert 21.08.2014
Telefon

På grunn av reparasjon av telefonsentralen kan ein oppleve brudd på telefonlinje til legekontoret og Stordal kommune i dag, torsdag 21. august, mellom kl. 11.00 og 13.00.

Legekontoret kan nås på mobil 97 66 99 77 eller 70 27 91 50.

Publisert 18.08.2014
Barnas Supersommar 2014 - Skattejakt med rebus

Barnas Supersommar hadde som kjent også eiga skattejakt på programmet dette året. I løpet av fem dagar, frå onsdag den 6. t.o.m søndag den 10. august, var målet at ein skulle finne fram til fem ulike postar og på det viset kome fram til løysingsordet i ein eigen rebus. No er vinnarlaget trekt ut!

Publisert 18.08.2014
Mosætersøndag 2013

Mosætra Vel er klare med ny Mosætersøndag til helga og det er mykje flott på programmet. Ikkje minst er det klart for offisiell opning av den nye flotte gapahuken, velforeninga har fått på plass. Ordførar Charles Tøsse vil også vere på plass i høve opninga.

Publisert 18.08.2014
Landbruk miljø

Fristen for å søkje regionalt miljøtilskot i landbruket er 20. august.

Søkjer du elektronisk i år, kan du bruke opp att godkjente kartteikningar frå i fjor. Treng du hjelp med søknaden, tilbyr kommunen som vanleg rettleiing i opningstida si, og Landbruksdirektoratet held telefonlinjene opne tysdag 19. og onsdag 20. august fram til klokka 18.00. Du kan også ringje Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Publisert 07.08.2014
stubberedigert.jpg

Stordal bibliotek inviterer til ei ny stubbediktvandring 24. august. Denne gongen går turen til vakre Seljebotn. Berit Hjertø, Odd Einar Kalvø med fleire vil deklamere dikt frå stubbar og steinar. Vi kan elles gje lovnad om spanande bjørnehistorie og vakre tonar.
Samkøyring frå Stordal bibliotek kl. 16.00.

Publisert 01.08.2014
Ledige stillingar

Vi har følgjande ledige stillingar i omsorgsbustadene:

  • 100% stilling sjukepleiar

  • 100% stilling hjelpepleiar / helsefagarbeidar

  • 2 x 80% stilling hjelpepleiar / helsefagarbeidar / sjukepleiar

  • 3 x 70% stilling hjelpepleiar / helsefagarbeidar / sjukepleiar, natt 

Stillingane er knytt til bestemte bebuarar i omsorgstenesta for yngre bebuarar med funksjonsnedsettelse.

Søknadsfrist: 01. september 2014

Publisert 15.07.2014
Ytste-Skotet 1

Storfjordens Venner fekk tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014. Landbruksminister Sylvi Listhaug overrakte prisen på fjellgarden Ytste Skotet fredag den 11. juli. Storfjordens Venner fekk prisen for sin ekstraordinær innsats for halde vedlike dei veglause fjord- og fjellgardene i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Publisert 09.07.2014
Det livnar på Kirkebø Stadion

Stordal kommunestyre har vedteke å legge Kommuneplan, samfunnsdelen datert 11.6.2014 ut til offentleg ettersyn.

Merknadsfrist: 04.09.2014

Publisert 24.06.2014
Logo politiet

Utlendingeforvaltninga er sentralisert til Ålesund.
Tidlegare var det høve til å søke mellom anna om opphald og arbeidstillatelse, bestille utlendingspass, reisebevis og opphaldskort ved lensmannskontora.


Publisert 19.06.2014
Bibliotek


Alle frå 1. til 7. klasse kan vere med på lesekonkurranse i sommar. Du kan lese bøker sjølv, bli lest for eller høyre på lydbøker. Du kan lese bøker du har heime, eller bøker du har lånt på biblioteket. For å bli med i konkurransen må du skrive opp alle bøkene du les på eit eige boksommarskjema.

Du kan også få eit slikt boksommarskjema på Stordal bibliotek. Det er viktig at du legg merke til at skjemaet har to sider. Du treng ikkje å melde deg på, men for å vere med i konkurransen må du levere skjemaet til biblioteket før 1. september.


Dei i Stordal kommune som les 10 bøker eller meir vert med på trekkinga av 5 gåvekort til ein verdi a kr. 300,-. Det er Sparebanken Møre som sponsar Boksommar ved Stordal bibliotek.

Hugs at du må levere skjemaet før 1. september. Då blir du med i trekking av premier og du får vere med på Boksommarfest måndag 15. september.

Håper at du har lyst til å vere med på Boksommar 2014.


   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Er dette den finaste i dalen? | Fotograf: Bjørnar Midtbust
Rhododendron på Vinje
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust