Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune budde det i 2008 4,1 personar pr km2. For fylket og landet er tilsvarande tal h.h.v. 17 og 15,7 personar pr km2.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 21.10.2015
Stordal flyfoto

Stortinget gjorde 18. juni 2014 vedtak om at det skal gjennomførast ei kommunereform der ein skal ha ein gjennomgang av oppgåvene til kommunane, fylkeskommunane, fylkesmennene og staten. Siktemålet er at ein skal gi meir makt og mynde til færre, større og meir robuste kommunar.

Publisert 27.11.2015
Ragnhild Fauske

Stordal kommune sin kulturpris vert delt ut annankvart år og det skal ikkje vere tvil om at dette er ein pris som heng særs høgt. At Ragnhild Fauske er ein verdig mottakar av prisen, er det heller ingen tvil om.

Publisert 27.11.2015
Grendacup 2014

Tradisjonen tru har vi også denne jula laga til ei oversikt over mykje av alt det som skal skje i Barnas kommune. Barnas juleprogram dekkjer perioden fram til og med nyttårsaftan.

Publisert 27.11.2015
Juleavslutning 2010. Ungdomssteget med Putti Plutti Pott

I samband med storkonserten til Jenny Langlo og Knut Marius Djupvik, samt juleavslutninga til Stordal skule, må ein starte opprigginga i Stordalshallen alt på onsdag den 9. desember. Sjå ny og oppdatert oversikt over treningar og øvingar, som vert påvirka av den store aktiviteten ved Stordalshallen. 

Publisert 27.11.2015
Jenny og Knut Marius - Du store mi tid!

Den enorme interessa kring konserten til Jenny Langlo og Knut Marius Djupvik, gjer at vi oppmodar alle som er klare på at dei skal ha med seg denne, passar på å sikre seg billett omgåande. Kl 12.00 i dag, fredag 27. november, opnar billettsalet og då er det ingen grunn til å ta sjansen på å utsetje det heile. 

Publisert 26.11.2015
Møtebok

Formannskapet held møte på kommunestyresalen onsdag 2. desember kl.17.00.

Saksdokumenta kan du lese her

Publisert 26.11.2015

Vinteren står for døra og Norkring ynskjer i den samanheng å informere om fare for
isnedfall frå deira stasjonsanlegg.

Publisert 26.11.2015
Logo Årim

ÅRIM sender ut renovasjonskalender for 2016 til alle husstandar i kommunen snarast. Du finn den også her.

Avfallskalenderen 2016 gir deg oversikt over avfallsleveringa i kommunen. Restavfall, papir-og plast, miljøstasjonen, glas og metall.

Publisert 26.11.2015
UMM 2015

Seks unge frå Stordal, deltok på Ungdommens Musikkmesterskap i Ålesund, laurdag den 21. november. Arrangementet fann stad i Storsalen ved Ålesund kulturskole. Alle herifrå gjorde framifrå innsats og det vert meldt at dei har "stø kurs mot toppen!" 

Publisert 25.11.2015
Martine Lorgen Øvrebust

Når vi no skriv 25. november, og vi har opplevd den første snøen denne vinteren, vert vi også minna på at vi har mykje spanande å sjå fram til på skiarenaer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre utøvarar innan alpint, langrenn, hopp og kombinert har verkeleg gjort seg bemerka dei siste åra og no er dei klare for ei ny konkurransesesong.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
17.mai gamlekyrkja
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS