Fakta om Stordal

 
  I 2008 hadde 4,5% av innbyggarane i Stordal innvandrarbakgrunn frå ikkje-vestlege land. Gjennomsnittet for Norge er 7,2%.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 26.05.2015
Stordal flyfoto

Stortinget gjorde 18. juni 2014 vedtak om at det skal gjennomførast ei kommunereform der ein skal ha ein gjennomgang av oppgåvene til kommunane, fylkeskommunane, fylkesmennene og staten. Siktemålet er at ein skal gi meir makt og mynde til færre, større og meir robuste kommunar.

Publisert 03.07.2015
Dugnad klargjering av golv juli 2015

På onsdag og torsdag denne veka er mykje godt arbeid utført ved Stordalshallen. Det primære har vore å klargjere golvet til lakkering i starten av august, men i tillegg er anna flott arbeid også lagt ned. Totalt er det utført 38 dugnadstimar desse to kveldsøktene.

Publisert 03.07.2015
Ledige stillingar

I bustader for yngre tenestemottakarar er følgjande stillingar ledige:

a)100% fast stilling som Vernepleier/sykepleier i turnus Dag/kveld 3 hver helg
b)78,52% fast stilling som helsefagarbeider på dag/kveld
c)79,11% fast stilling som helsefagarbeider på dag/kveld
d)72,07% fast stilling som helsefagarbeider på dag/kveld
e)35,21% fast stilling som helsefagarbeider på dag/kveld

Søknadsfrist: 10. august 2015

Publisert 02.07.2015
Sommar

Psykisk helseteneste er stengt f.o.m. 10.juli  og opnar igjen 3.august.
Helsestasjonen er stengt 30.juni. Ferie f.o.m 3.juli og opnar igjen 4.august.  

Ta kontakt med legekontoret ved behov - tlf 70 27 91 50

God sommar !

Publisert 01.07.2015
Barnas Supersommar - fjøredag med dokketeater

I går var det Fjøredag og dokketeater som stod på programmet under Barnas Supersommar og det vart ei rett så triveleg økt for både små og store ved Stordal Småbåthamn.

Publisert 01.07.2015
Loge Stordal bibliotek

Biblioteket er stengt i veke 28, 29, 30 og 31. Endra opningstider i august til kl.17.00 - 19.30 den 3.8., 5.8., 10.8. og 12.8.15.

Frå måndag 17. august vanleg opningstid.

Publisert 01.07.2015
Stordalscup 2015

Påstanden om at det alltid er bra ver under Stordalscup, vart ikkje akkurat svekka, etter at den 35. utgåva av Stordalscup var vel i hamn. Tidlegare denne sommaren har det knapt nok vore ein einaste godversdag, men så skein altså sola heile sist helg og på den måten sette prikken over i-en i det som må hevdast å vere eit nytt knirkefritt og suverent arrangement. 

Publisert 01.07.2015
Logo NAV Storfjorden

NAV i Stordal held stengt i vekene 28, 29 og 30. Resten av sommaren vanleg opningstid.

Ved behov kan ein vende seg til NAV-kontoret på Ørskog (stengt 31, 32) eller på Skodje (stengt 29 og 30) - eller ring tlf: 55 55 33 33

Publisert 30.06.2015
Røysting

Dersom du har vanskar med å røyste i den ordinære førehandsrøysteperioden eller på valdagen kan du møte opp på Servicekontoret for å tidlegrøyste.

Publisert 26.06.2015
Norgeslover-klubbe

Regjeringa har varsla at det skal bli enklare å bygge. Forslag til endringar i Plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter har vore ute på høyring og den 1.juli 2015 trer dei nye reglane i kraft.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Skotshalsen
Skotshalsen
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS