Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune budde det i 2008 4,1 personar pr km2. For fylket og landet er tilsvarande tal h.h.v. 17 og 15,7 personar pr km2.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 22.01.2016
Folkemøte 14.01.16 Kommunerefom

Stortinget gjorde 18. juni 2014 vedtak om at det skal gjennomførast ei kommunereform der ein skal ha ein gjennomgang av oppgåvene til kommunane, fylkeskommunane, fylkesmennene og staten. Siktemålet er at ein skal gi meir makt og mynde til færre, større og meir robuste kommunar. 
ARTIKKELEN VERT FORTLØPANDE OPPDATERT OG DU FÅR INNSYN I ALLE JOURNALFØRTE DOKUMENT I SAKA.

Publisert 12.02.2016
Møtebok

Kommunestyret er innkalla til møte 17. februar d.å. kl. 18.00.  
Då dette er eit drøftingsmøte mellom kommunestyret og Forhandlingsutvalet kommunereforma, vert møtet lukka.  Jf. Off.lova § 14.
Saksdokumentet kan du lese her.

Publisert 11.02.2016
Møtebok

Stordal formannskap held møte på Kommunehuset, kommunestyresalen,  onsdag 17. februar 2016,  kl 17.00.

på kommunestyresalen.
Saksdokumenta finn du her

Publisert 10.02.2016
Barnehagen

Nye skjema for søknad om plass ved Andershaugen barnehage 2016-2017.

Søknadsskjema og informasjon finn du nederst i artikkelen.

Publisert 09.02.2016
NRK Møre og Romsdal

NRK Møre og Romsdal hadde bestemt seg for å legge turen til Stordal i går. Målet var å lodde stemninga i høve prosessen kring kommunereforma. I løpet av opphaldet fekk dei prata med mange og dei var også innom Stordalshallen der dei m.a. fekk treffe elevane i 7. klasse.

Publisert 09.02.2016
Petter Løset Skodjereite

Vårt store kombinertalent, Petter Løset Skodjereite, er teken ut til å delta i Verdsmeisterskapen i kombinert. Han har mellom anna vist solide prestasjonar i Norgescupen den siste tida og med toppresultata også sist sesong, vert han no ein av fem som skal representere Norge under VM for junior.

Publisert 08.02.2016
Stordal Pistolklubb - 2008

Torsdag 10. mars skal Stordal Pistolklubb avvikle årsmøte. Det er liten tvil om at dette møtet vert viktig og kanskje ikkje minst vert perioden fram til møtet nettopp det. Det er nemleg slik at det pr dato ikkje er nokon som står klar til å overta leiarvervet og dermed står ein i fare for å måtte leggje ned klubben. 

Publisert 05.02.2016
Internasjonalt fellesskap

Kommunestyret vedtok i desember 2015 under sak 097/15 at Stordal kommune skal ta i mot 10 flyktningar hausten 2016. På oppstartmøte 05.02.16 vart det oppnemnt ei tverrfagleg arbeidsgruppe.

Publisert 05.02.2016
Kommunehus

Opningstida på Servicekontoret vert i ein periode framover endra til:  kl.10.00 - 15.00. Publisert 05.02.2016
Refleksvestar 2016

Stordal skule og Andershaugen barnehage fekk måndag 1. februar besøk av ordførar Eva Hove og leiar av frivilligsentralen Bjørg Jacobsen. Dei hadde med seg gåve frå Barnas kommune – nemleg refleksvestar til alle!

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Det livnar på Kirkebø Stadion
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS