Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune hadde i 2008 ein netto folketilvekst på 22 personar. 11 av desse kom frå fødselsoverskot og 11 personar innvandra.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 26.05.2015
Stordal flyfoto

Stortinget gjorde 18. juni 2014 vedtak om at det skal gjennomførast ei kommunereform der ein skal ha ein gjennomgang av oppgåvene til kommunane, fylkeskommunane, fylkesmennene og staten. Siktemålet er at ein skal gi meir makt og mynde til færre, større og meir robuste kommunar.

Publisert 02.10.2015

Kontoret for psykisk helsetenesta er stengt i veke 41. Vennligst ta kontakt med legekontoret, tlf. 70 27 91 50, dersom det er behov for psykisk helsetenesta.
Psykisk helsearbeider er tilbake på kontoret den 12. oktober.

Publisert 01.10.2015
Førjulskonsert i kyrkja 2011, Se så fin

Då kan vi presentere nok ein flott kulturkalender og registrerer at det er mykje å sjå fram til også når det gjeld dei tre siste månadane av året. No er det heilt sikkert også arrangement som vil kome til og andre igjen som vi ikkje er kjende med enno.  I tillegg kjem også alt det som skjer av faste aktivitetar, frå veke til veke, og som kjent er det ikkje så reint lite det heller.

Publisert 29.09.2015
Gullkorn - Sparebanken Møre

Det finnast over 1300 ulike tilskot – og over 10 milliardar kroner - som lag og foreiningar kan søkje på kvar einaste år! Ja, du las heilt rett; kr 10 milliardar vert kvart år fordelt! Problemet er ofte å finne fram til tilskotsordningane og ikkje minst å halde orden på fristane. Ei av mange muligheiter som har søknadsfrist no, er ordninga kalla Gullkorn, i regi av Sparebanken Møre.

Publisert 24.09.2015
Lege sprøyte

Ein ny influensesesong står for døra. Nær 1 mill menneske i Noreg har auka risiko for komplikasjonar av influensesjukdom og vert tilrådd å ta influensevaksina kvart år.

Publisert 24.09.2015
Møtebok

Stordal kommunestyre held møte onsdag 30.september 2015 kl.15.00 på kommunestyresalen.


Saksdokumenta kan du lese her.

Publisert 21.09.2015
Rosekyrkja

Ved soknerådsvalet var det ein frammøteprosent på 27,9 melder rådgjevar/adm.leiar Stordal kyrkjekontor Jan Olav Hesthaug.
Endeleg resultat finn du ved å lese meir nedanfor.

Publisert 17.09.2015
Eva Hove

Med nesten 40% av røystene (39,8%) vart det ein klar siger til Arbeiderpartiet ved kommunevalet i Stordal. Dermed er det truleg at Eva Hove tek over etter Charles Tøsse som ordførar dei neste fire åra.

Publisert 08.09.2015
Bowling

Over 11 000 barn og unge i Norge bur i fosterhjem og talet aukar frå år til år. I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterheimar som startar denne veka, leiter vi etter folk med rom for ein til i livet sitt.

Har du rom for ein til?

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Dyrkornkaia
Dyrkornkaia
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS