Fakta om Stordal

 
  Det er potensial for 7 småkraftverk i kommunen med produksjonskapasitet 29 GWh. El-forbruket i kommunen i 2004 var 19 GWh.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

Lasting av feed feilet. Sett på "DebugVisFeilmelding" for å se avansert feilmelding.

   
Publisert 26.05.2015
Stordal flyfoto

Stortinget gjorde 18. juni 2014 vedtak om at det skal gjennomførast ei kommunereform der ein skal ha ein gjennomgang av oppgåvene til kommunane, fylkeskommunane, fylkesmennene og staten. Siktemålet er at ein skal gi meir makt og mynde til færre, større og meir robuste kommunar.

Publisert 23.07.2015
Kjernejournal

Kjernejournal er ei ny elektronisk teneste. Her vert det samla inn viktige helseopplysningar som du og helsepersonell har tilgang til. Dette er spesielt viktig dersom du får behov for akutt hjelp og får behandling ein stad du ikkje har vore før. Det vert automatisk tildelt kjernejournal til alle innbyggjarar i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag den 15. august 2015.

Publisert 23.07.2015
Bowling

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. På Sunnmøre trenger vi 50 nye fosterhjem i år.

Har du rom for en til?

Publisert 23.07.2015
Om Samtalerom

I halvannet år har Hjelpetelefonen drevet prosjektet «Samtalerom – veien ut av ensomheten».

Dette er et tilbud som kan forklares som en telefonbasert selvhjelpsgruppe for dem som føler at de ikke har andre å snakke med.

En deltaker kan sitte hvor som helst i landet og snakke med resten av gruppa de er med i via telefon. De forteller fornavnet sitt og hvor i landet de kommer fra, men er ellers anonyme. En veileder fra Hjelpetelefonen hjelper samtalen i gang, ivaretar deltakerne og foreslår samtaletemaer. Men stort sett styrer deltakerne samtalen selv.

Se vedlagt plakat for mer informasjon.

Publisert 20.07.2015
*

For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14.september må du stå i manntalet. Du har rett til å bli innført i manntalet i den kommunen du er folkeregisterført som busett 30. juni 2015.

Publisert 10.07.2015


Det Kgl. kommunal- og moderniseringsdepartementet har i skriv av 25.06.15
til kommunane meldt om nye byggesaksregler som trer i kraft frå 1. juli 2015.

Dei nye reglane medfører fleire nye tiltak som er unnateke krav om søknad/løyve.
Desse endringane går fram av § 4-1 i PBL, sjå Veiledning om byggesak

Skjema - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Publisert 09.07.2015
Ledige stillingar

Det er ledig inntil 100 % stilling for fagarbeidar ved teknisk etat.

Søknadsfrist: 10. august 2015

Publisert 06.07.2015
Sommar

Psykisk helseteneste er stengt f.o.m. 10.juli  og opnar igjen 3.august.
Helsestasjonen er stengt 30.juni. Ferie f.o.m 14.juli og opnar igjen 4.august.  

Ta kontakt med legekontoret ved behov - tlf 70 27 91 50

God sommar !

Publisert 03.07.2015
Ledige stillingar

I bustader for yngre tenestemottakarar er følgjande stillingar ledige:

a)100% fast stilling som Vernepleier/sykepleier i turnus Dag/kveld 3 hver helg
b)78,52% fast stilling som helsefagarbeider på dag/kveld
c)79,11% fast stilling som helsefagarbeider på dag/kveld
d)72,07% fast stilling som helsefagarbeider på dag/kveld
e)35,21% fast stilling som helsefagarbeider på dag/kveld

Søknadsfrist: 10. august 2015

Publisert 01.07.2015
Loge Stordal bibliotek

Biblioteket er stengt i veke 28, 29, 30 og 31. Endra opningstider i august til kl.17.00 - 19.30 den 3.8., 5.8., 10.8. og 12.8.15.

Frå måndag 17. august vanleg opningstid.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
17.mai gamlekyrkja
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS