Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune er talet på innbyggjarar 1028.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 06.12.2016
Folkedanskafe, søndag 3. april

Det bør vere ei kjent sak at trenings- og øvingstidene ved Stordalshallen vert fordelte to gongar i året. Frå og med 1. januar 2017 vil nye trenings- og øvingstider verte gjeldande og ynskjer laget ditt plass, må det søkjast no! Sist frist er sett til søndag den 11. desember.

Publisert 05.12.2016

Stordal Aquaproduksjon AS søkjer om løyve til å etablere settefiskanlegg i Helland- og Pedro bygga, i Stordal kommune.

Dette inneber nyetablering av anlegg for ein produksjon av
4 - 6,5 millionar smolt tilsvarande ein årlig produksjon på 1600 tonn.


Søknaden vert med dette lagt ut til offentlig ettersyn i 4 veker.

 

Publisert 05.12.2016
Futsal Stordalshallen des 2016

Fotballgruppa i Stordal IL har all grunn til å vere fornøgde med gjennomføringa av futsalhelga i Stordalshallen. Det vart spela kampar i eitt sett, både laudag og søndag og det såg ut til at alle, både på og utanfor parketten, hadde det rett så bra. Mykje bra spel, flotte scoringar og supre redningar fekk vi sjå.

 

Publisert 01.12.2016
skatt

I medhald av § 45 i kommunelova er Stordal formannskap sitt framlegg til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 lagt ut til offentleg ettersyn i tida 01.12.16 – 14.12.16.

Framlegget kan lesast på Servicekontoret, 1. etg. på kommunehuset.

Stordal kommunestyre skal behandle framlegget på møte den 14.12.16. Eventuelle merknader må framsettast skriftleg og vere innkomne til postmottak@stordal.kommune.no eller til Stordal kommune, Kommunehuset, 6250 Stordal, før møtet tek til.

Budsjettdokument 2017 kan lesast her (PDF, 823 kB).

Publisert 30.11.2016
DAB-radio

Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet informerer om overgangen frå FM til digitalradio (DAB).

Det er ikkje lenger langt inn i framtida at Norge tar det store steget inn i den digitale radioverda. I Møre og Romsdal sløkker FM-nettet for NRK den 8. februar 2017 og dei kommersielle radiokanalane den 21. april 2017.

Publisert 30.11.2016

Vinteren står for døra og Norkring ynskjer i den samanheng å informere om fare for
isnedfall frå deira stasjonsanlegg.
 

Publisert 30.11.2016
Logo Årim

ÅRIM har sendt ut renovasjonskalender for 2017 til alle husstandar i kommunen. Du finn den også her.

Avfallskalenderen 2017 gir deg oversikt over avfallsleveringa i kommunen. Restavfall, papir-og plast, miljøstasjonen, glas og metall.

Publisert 29.11.2016
Grendacup 2015

Måndag 26. desember er det klart for den 21. utgåva av Grendacupen. Denne gongen med "dalingane" som arrangør. Men det blir endå meir moro i Stordalshallen denne romjula, i og med at vi tek sikte på å få til eit nytt sosialt treff 5. juledag, etter malen frå sist jul. Det var godt over 100 små og store med då, noko som synte at dette aktivitetstilbodet slo særs godt an.

Publisert 28.11.2016
10. klasse Stordal skule

Stordal er UKM-kommune nr. 1, når ein ser på deltaking i høve til folketal både på lokalmønstringane og på landsfinalane (UKM-festivalen). I tillegg er lokalmønstringane her veldig flotte, der det kvart år er 10. klasse ved Stordal skule som står bak. Då er det berre å sette ein ring rundt søndag den 19. februar på kalendaren.

Publisert 15.11.2016
Lisa Vindsnes Arnes og Sanne de Vrieze

Lisa Vindsnes Arnes (t.v.) og Sanne de Vrieze, har nyleg delteke på ein internasjonal musikk-konkurranse i Manchester. Jentene spelar til dagleg kornett og eufonium i Stordal skulekorps og går også på Stordal kulturskule. Det er Nick Ost som er instruktør og læremeister begge stadane og det var han som ga dei to, tilbod om å delta på Fodens Annual Solo & Quartet Contest. Når jentene endåtil kjem heim med to tredjeplassar, er det verkeleg grunn til å gratulere!

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Inste Skotet
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS