Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune dekker eit område på 249 km2
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 24.03.2017
Ålesund vgs mars 2017

Dei over 50 elevane og lærarane frå Ålesund videregående skole, som sidan onsdag har budd ved Stordalshallen, konstaterer at ekskursjonen deira på alle måtar vart vellukka. På dagtid onsdag og torsdag var dei på ski på Langsætrane til langt ut på ettermiddagen, medan det i dag var turneringar i idrettshallen som stod på programmet. Dei to kveldane har det også vore fullt opp med program, med m.a. quiz, underhaldning frå scena og mykje anna.

Publisert 22.03.2017
Ungdata-undersøkinga 2017

På oppdrag frå Stordal kommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus Midt-Norge) ei kart­legging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom i kommunen. Undersøkinga gjennomførast på skulen ved at ungdomane svarer på eit spørjeskjema via internett. Ungdomane vel sjølve om dei vil vere med på undersøkinga.

Publisert 21.03.2017
Møtebok

Kommunestyremøte som er oppsett 5.april må utsetjast på grunn av kommunalpolitisk toppmøte i Oslo same dag.  Kommunestyremøte vert i staden den 26.april. Det vert sendt ut eigen informasjon til kommunestyret om det.

Publisert 21.03.2017
Plakat - Vårkonsert 2017

Det meste ligg til rette for ein skikkeleg flott korpskonsert på søndag den 26. mars. Arrangørane har også fått med seg Vatne/Tennfjord Musikkorps, Stordal Hornmusikklag og Vatne Hornmusikklag. Vi får vidare oppleve aspirantane på scena og det blir tombola. Sist, men ikkje minst, vert det også høgtidleg overrekkjing av Stordal kommune sitt kulturstipend til Jenny Marita Sørås.

Publisert 15.03.2017
smil.jpg

SMIL midlar skal gå til ulike tiltak i landbruket sitt kulturlandskap.

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor har i år fått kr 260.000.- til SMIL søknadar i dei 5 kommunene vi dekker.

Det kan søkast midlar til mange ulike tiltak.

 

Publisert 15.03.2017
kart_legevakt.jpg

Ålesund interkommunale legevakt og Overgrepsmottak flyttar til Ålesund lokalmedisinske senter på Åse. 
Legevakta flytter 21. mars og Overgrepsmottaket flytter 22. mars.

Publisert 14.03.2017
Liabygda idrettsskule 2017

I går kveld var det idrettsskulen i Liabygda, som besøkte Stordalshallen og det er langt frå første gongen, for å seie det sånn. Viktigste ingrediens i går, var klatreveggen og teamtrack´n. Med heile fire instruktørar på plass i veggen, fekk dei ivrige ungdomane verkeleg høve til å teste ut.

Publisert 10.03.2017
Voksne for barn.jpg

Rådgjevningstilbodet i organisasjonen vaksne for barn er eit lavterskeltilbod der foreldre, fagfolk og andre vaksne kan få råd og rettleiing når dei er bekymra eller berre litt usikre med tanke på barn og unge.  

Publisert 03.03.2017
Logo Røde Kors

Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi.

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerer ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få ein kjekk ferieopplevelse saman, med mange spennande aktiviterar fra morgon til kveld, og å oppleve felleskap med med andre familiar i same situasjon.

Publisert 27.02.2017

Forslag til kommunal planstrategi for Stordal kommune 2017-2020 gjerast med dette offentleg i.h.h.t plan- og bygningslova § 10-1 som sett krav om minst 30 dagar offentleg utlegging før vedtak i kommunestyret.

Høyringsdokumentet er å finne ved å klikke på "Les mer (PDF, 714 kB)" og er også tilgjengeleg for gjennomsyn på servicekontoret.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Båtar i hamna
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS