Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune hadde i 2008 ein netto folketilvekst på 22 personar. 11 av desse kom frå fødselsoverskot og 11 personar innvandra.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 17.02.2017
Årsfest 2010. Alle på scena

Det er no berre ei veke att til grenda Vinjehjellane står klare til å ynskje oss velkomen til Årsfest for Stordalshallen. Årets fest er den 20. i rekkja, noko som også stadfestar at vi er inne i eit jubileumsår for storstova vår. Arrangementet går som kjent på omgong mellom grendelaga i Stordal kommune og dette blir då Vinjehjellane sin tredje. Det er heller ikkje rart at absolutt alle berre må ha med seg desse festane. Når vi ser attende også på denne grenda sine tidlegare festar, er det ikkje rart det er mange som gler seg no!

Publisert 15.02.2017
Inspirasjonskveld

I veke 8 er det vinterferie og då er biblioteket stengt på dagtid.
Biblioteket er ope på kveldstid:
måndag 20. februar 17.00 - 19.30
Onsdag 22. februar  17.00 -19.30 

Vi håper at mange tek turen til biblioteket.

Publisert 13.02.2017
Kake.jpg

Fredag 10.februar var det markering for nye Norddal og Stordal kommune. Då møttest begge kommunestyra, fylkesmannen i Møre og Romsdal, og representantar frå ungdomsråd, tillitsvalde, verneombod og kommuneadministrasjon. Seinare skal det opprettast ei fellesnemnd som har ansvar for å styre og følgje opp samanslåingsprosessen i perioden frå det er gjort vedtak og fram til samanslåinga vert sett i verk.

Fellesnemnda skal samansetjast med 4 deltakarar frå kvar kommune, og blir valt av og blant medlemmene i kommunestyret.

Sjå omtale på heimesida til fylkesmannen i møre og romsdal

Publisert 10.02.2017
skatt

Kommunestyret i Stordal kommune vedtok den 25. januar at det skal vere mogleg å søkje om forskottering av spelemidlar. Ordninga går m.a. ut på at lånetakar kan søkje forskottering av inntil 85 % av den summen som Møre og Romsdal fylkeskommune har godkjent som søknadssum frå spelemidlane, men maksimalt kr 1 million, jf godkjenningsbrev.

Publisert 10.02.2017
Andershaugen barnehage

 Det har vore funne mykje rusk og rask på barnehagen sitt område den siste tida.

Vi ber om at alle som oppheld seg i området viser omsyn og rydder opp etter seg

Publisert 09.02.2017
Stordal skule 1

Samarbeidsutvalet ved Stordal skule har vedtatt SFO- og skulerute for 2017/2018.

 

*I samanheng med prosjektet UIU blir det felles studiedag for lærarar fredag 10. november.

**Administrasjonen kartlegg behovet for SFO-tilbod på onsdag, torsdag og fredag i juleveka. Det samme gjeld måndag og tysdag i påskeveka (som barnehagen), og vurderar korleis dette kan løysast.

Klikk på "Les mer" under, for å sjå skuleruta

Publisert 09.02.2017
Ulsteinvik Skulekorps feb 17

Ulsteinvik Skulekorps besøkte Stordalshallen første gongen i november 2015. Opphaldet då ga tydelegvis meirsmak - som det heiter - og no kan dei sjå attende på nok ei vellukka øvingshelg her hjå oss. For vår del er det ei sann glede å ha besøk av ein slik super gjeng. Om lag 60 personar var på plass og tilbakmeldingane er udelt positive frå dei alle.

Publisert 07.02.2017
Songworkshop

 

 

Søndag 12. februar inviterer Stordal ungdomsklubb til Songworkshop med Maria Holand Tøsse på ungdomsklubben. Er du i alderen 10-20 år er du velkommen til å melde deg på! 

Publisert 06.02.2017
Stordalscup - foto frå Fjelladalen

Arrangørane av folkefesten over alle folkefestar, nemleg Stordalscup, har bestemt at den 37. utgåva (ja, du las faktisk heilt rett! Vi kan nemleg sjå tilbake på nesten 40 år med Stordalscup no) skal gå av stabelen to helgar tidlegare enn det som har vore vanleg. Bakgrunnen for dette er at også dei som har planar om å reise på ferie, også skal kunne få med seg denne folkefesten. Vi har stor tru på at dette vil slå godt an ute blant dei mange laga som har brukt å delta og kanskje er det også lag - som enno ikkje har fått oppleve Stordalscup - som no grip sjansen og blir med?     

Publisert 06.02.2017
kø.jpg

På Fylkesveg 650 blir det ledebilkøyring i Dyrkorntunnelen, Visettunnelen og Stordalstunnelen i Stordal måndag, tysdag og onsdag grunna vedlikehald.

 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Utsikt frå Mosætra
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS