Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune er talet på innbyggjarar 1028.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 02.02.2015
Stordal flyfoto

Stortinget gjorde 18. juni 2014 vedtak om at det skal gjennomførast ei kommunereform der ein skal ha ein gjennomgang av oppgåvene til kommunane, fylkeskommunane, fylkesmennene og staten. Siktemålet er at ein skal gi meir makt og mynde til færre, større og meir robuste kommunar.

Publisert 22.05.2015
Folkemøte den 28. mai 2015

Torsdag den 28. mai er det klart for folkemøte om kommunereforma i Stordalshallen. Som innleiarar har prosjektgruppa fått på plass professor Bjarne Jensen og fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Den som har fått i oppgåve å leie det heile, er tidlegare journalist i Sunnmørsposten, Jan Petter Albertsen.

Publisert 22.05.2015
Barnas kommune - ambassadør

Stordal kommune har sidan 2009 også vore Barnas kommune. Som ein del av dette prosjektet, der ein har særs stort fokus på dette med Stordal som ei god kommune å vekse opp i, har styringsgruppa også opna opp for at det skal vere mulig å verte utnemnt som Barnas kommune - ambassadør. No har styringsgruppa bestemt at vårt store langrennstalent, Martine Lorgen Øvrebust, fortjener slik heider og vi er alle saman både glade og stolte over å ha ein slik flott ambassadør!

Publisert 21.05.2015

Det er utarbeidd eit forslag til retningsliner for bygging på seterstølar i Norddal og Stordal kommunar. Forslaget vert med dette lagt ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova §11-14 med høyringsfrist 10. juni 2015.

Publisert 21.05.2015
Friluftsrådet ved May Britt Haukås orienterer kommunestyret

I fleire reportasjar den siste tida, er friluftsrådet sin store aktivitet blitt trekt fram. I går var dagleg leiar, May Britt Haukås, på plass og gav kommunestyret ein flott presentasjon. Denne synleggjorde ytterlegare det viktige arbeidet rådet legg ned, eit arbeid også vi i vår kommune verkeleg dreg nytte av. Sjå presentasjonen i si heilheit her.

Publisert 19.05.2015
Palma Flåen Øvrebust

Det er veldig kjekt for oss å kunne meddele at Palma Flåen Øvrebust er tilsett som folkehelsekoordinator i Stordal kommune. Ho hadde sin første arbeidsdag hjå oss, den 20. april og dermed har ho alt lagt bak seg dei fire første vekene. Noko av det ho hadde mykje fokus på dei første dagane, var turregistreringsopplegget; Stikk UT!

Publisert 15.05.2015

Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet arbeider saman med tiltak mot useriøse steinleggarar og handverkarar.

Publisert 15.05.2015
Stikk UT! 2015

Friluftsrådet for Ålesund og omland kan på ny presentere sitt Naturlos-program. Her finn du oversikt over ei rad ulike turar og arrangement i friluftsrådet sine medlemskommunar, denne sommaren.

Publisert 13.05.2015
Møtebok

Stordal kommunestyre held møte onsdag 20.mai 2015 kl.17.00 på kommunestyresalen.

Saksdokumenta kan du lese her.

Publisert 13.05.2015
Dugnad golv idrettshallen, aug 08\Her ser ein gjengen som stilte opp på kort varsel. Elin Amdam var

Endeleg er det klart for vedlikehaldslakkering av golva i idrettshallen og i grendasalen. Arbeidet skal utførast i veke 32 (altså f.o.m måndag den 3. august) og legg vi også til dei naudsynte dagane lakken treng til å herde, vil vi ikkje kunne ta golva i bruk att før måndag den 17. august.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Utsikt frå Ausskjeret | Fotograf: Christian Busengdal
Frå Ausskjeret
Christian Busengdal
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS