Publisert 20.10.2014
Stordal flyfoto

Staten er pålagt å krevje elektronisk faktura frå alle sine leverandørar, uansett om dei er store eller små. Kommunane har samme kravet frå 1. januar 2015.
Du som sel til offentlege verksemder må altså vere i stand til å sende elektronisk faktura. Vi ønsker i samband med dette å invitere deg til eit møte nært deg, så du kan lære meir om korleis du kan innfri krava for elektronisk faktura og bruken av e-handel.
Tid: 11. November 2014 kl 10:00 - 15:30
Stad: Ålesund rådhus – bystyresalen, inngang bibliotek 4 etg
For oversikt over program og påmelding (klikk Ålesund for påmelding).

Publisert 17.10.2014
Vannforandreralt

Kjære innbyggjar i Stordal

Søndag 19. oktober er dagen for årets TV-aksjon: Reint vatn endrar alt!


Innbyggjarane i øvre Stordal vil få besøk av bøsseberarane frå kl. 14.00 og utover.
Innsamlinga i resten av Stordal startar kl. 17.00.


Hugs å ta ut godt med kontantar så du får gitt ei god gåve i bøssa når desse flotte og frivillige bøsseberarane kjem - dei går sin mest verdifulle spasertur denne dagen !

På førehand takk for gåva du gir.

Publisert 16.10.2014
tvvatn1
Torsdag 16.oktober besøkte ordførar Charles Tøsse pauserommet ved Stordal skule for å orientere om TV-aksjonen som går av stabelen søndag. Han hadde i det høvet med seg nokre spesielle vassflasker som blir seld til inntekt for TV-aksjonen. Dei tilsette ved Stordal skule var både tørste og positive til TV-aksjonen, for ordføraren vart nesten tom for flasker før han reiste til neste oppdrag! Ein god start på aksjonen i Stordal - ta godt imot bøsseberarane som kjem på døra di på søndag ettermiddag!

Publisert 16.10.2014
Stordal skulekorps 2014

Stordal skulekorps har dei siste åra opplevd ein verkeleg positiv trend og også interessa for å spele korpsinstrument ved Stordal kulturskule er stadig like stor. Skulekorpset har no 23 medlemmar, der 8 er andreårsaspirantar/juniorkorpsmedlemmar. Denne helga skal også fleire herifrå delta på Ungdommens Musikkmesterskap i Ålesund.

Publisert 16.10.2014
Robin Aasen, Marius and the Outliggers

Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av eit vidt definert kulturomgrep. Fristen for å kome med innspel, er sett til den 1. november.

Publisert 14.10.2014
K 8 Hoppskolebakken, produsent SIMEK AS

I samband med at handlingsdelen i delplanen for idrett og fysisk aktivitet vert rullert i desse dagar, er også dette med evt å få på plass ein heilårs hoppbakke i området ved Stordal skule og Kirkebø stadion, noko som kan kome med. Skulle dette bli aktuelt, er det også kjekt å vite at landets einaste leverandør av slike bakkar, nettopp er lokalisert her i kommunen vår. Norges Skiforbund (hopp) jobbar no - saman med Simek AS - for at K8-Hoppskolebakker skal plasserast ut ved alle ungdomsskulane i landet.

Publisert 14.10.2014
Plakat - Verdensdagen for psykisk helse 2014

Det er klart for ei ny storstilt markering av Verdensdagen for psykisk helse her i Stordal. Fredag 17. oktober vert det stand i sentrum. Tysdag 21. oktober vert det eit eige opplegg ved Stordal skule. Tradisjonen tru, vert det også flott markering i Stordalshallen. Den finn stad på torsdag den 23. oktober og då med mykje flott på programmet.

Publisert 08.10.2014
lege


Izem Ayati er tilsett som ny turnuslege i Stordal kommune. Han begynte i stillinga 1. september 2014 og har avtale ut februar 2015. 


Publisert 08.10.2014
Tre jenter

29. september møtte 3 jenter personleg opp på ordføraren sitt kontor og overleverte eit skriv der dei etterlyser korleis det går med den planlagde gang- og sykkelvegen frå Øvrebust til Mo/Vad.

Brevet kan du lese her

Publisert 08.10.2014
Omsorgsbustader yngre brukarar

Frå 1. januar 2015 er ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar for butenester i senter for yngre tenestemottakarar med store hjelpebehov. Til stillinga inngår det også teneste i turnus.

Søknadsfrist: 31. oktober 2014.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Mot Almås
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust