Publisert 01.08.2014
Ledige stillingar

Vi har følgjande ledige stillingar i omsorgsbustadene:

  • 100% stilling sjukepleiar

  • 100% stilling hjelpepleiar / helsefagarbeidar

  • 2 x 80% stilling hjelpepleiar / helsefagarbeidar / sjukepleiar

  • 3 x 70% stilling hjelpepleiar / helsefagarbeidar / sjukepleiar, natt 

Stillingane er knytt til bestemte bebuarar i omsorgstenesta for yngre bebuarar med funksjonsnedsettelse.

Søknadsfrist: 01. september 2014

Publisert 30.07.2014
Logo politiet

Sunnmøre politidistrikt vil etter onsdag 30. juli justere den beredskapen som har vore lokalt siste dagane. Det vil verte noko mindre uniformert politi, meir etterretningsarbeid og prioritering av grensekontroll. Oppdatert informasjon ligg på dei sentrale nettsidene til politiet.Publisert 23.07.2014
Hovslia og Vinjehjellane

I det kontinuerleg arbeidet med beredskap i kommunen har ein no gått gjennom eldre Risiko og Sårbarheits-analyse for kommunen. ROS-analysen er og oppdatert. Analysen ligg ut til off. ettersyn.

Publisert 15.07.2014
Ytste-Skotet 1

Storfjordens Venner fekk tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2014. Landbruksminister Sylvi Listhaug overrakte prisen på fjellgarden Ytste Skotet fredag den 11. juli. Storfjordens Venner fekk prisen for sin ekstraordinær innsats for halde vedlike dei veglause fjord- og fjellgardene i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Publisert 11.07.2014
puslespel

Stordal kommune søkjer besøksheim til eit barn. Ein besøksheim er ein stad der barn får vere med ein annan familie. Det er eit frivillig hjelpetiltak for å støtte familiar med særleg tyngande omsorgsoppgåver. Det kan dels vere frå familiar som treng avlastning og dels barn som har særskilte behov for enten pleie og tilsyn, stimulering og aktivisering eller miljøskifte og positive opplevingar.

Publisert 09.07.2014
Det livnar på Kirkebø Stadion

Stordal kommunestyre har vedteke å legge Kommuneplan, samfunnsdelen datert 11.6.2014 ut til offentleg ettersyn.

Merknadsfrist: 04.09.2014

Publisert 03.07.2014
stubberedigert.jpg

Søndag 10 august vert det stubbediktvandring frå Talberg til Nakken. Dette er ordførar Charles Tøsse sin barndoms trollskog, og han er ein av dei som vil deklamere dikt denne dagen. Samkøyring frå Stordal bibliotek kl. 16.00.

Søndag 24. august legg vi turen igjen til Seljebotn, og vi trur at elva denne gongen vil ha same dagorden som oss. Berit Hjertø frå fylkesbiblioteket er ein av dei som vert med på vandringa. Vi legg opp til samkøyring frå biblioteket kl. 16.00.

Publisert 03.07.2014
Logo NAV Storfjorden

NAV Storfjorden, Stordal held stengt is sommarferien vekene 29,30 og 31.
Resten as sommaren vil kontoret halde open som vanleg.

I vekene 29,30 o g31 kan en ved behov henvende seg til NAV kontoret på Ørskog, i Norddal (Valldal) eller på Skodje.

Eller ring: 55553333

Publisert 03.07.2014
Logo Stordal frivilligsentral

Frivillgsentral og Stordal ungdomsklubb er feriestengt. God sommar til alle saman!

Publisert 27.06.2014
Logo Sunnmøre regionråd

Sunnmøre regionråd søkjer deg som vil vere med å vidareutvikle grunnskule og barnehage i regionen. Prosjektperioden er i fyrste omgang eitt år,01.10.2014-01.10.2015, men med muligheit til både seinare oppstart og eventuell forlenging.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Lam som leikar seg i Arnegarden 1
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust