Publisert 01.10.2014
Helsesøster 2barn

Kontoret vert stengt følgjande dagar:
- Onsdag   8. oktober
- Torsdag  9. oktober
- Torsdag 23. oktober
- Onsdag  29. oktober


Publisert 01.10.2014
Doktor

Ein ny influensesesong står for døra. Nær 1 mill menneske i Noreg har auka risiko for komplikasjonar av influensesjukdom og vert tilrådd å ta influensevaksina kvart år.

Publisert 24.09.2014
Kulturminnedagen 2014

Takka vere eit særs fruktbart samarbeid mellom fortidsminneforeninga (initiativtakar), Stordal Sogelag, Stordal skule og sogenemnda (Stordal kommune), vart det ein rett så innhaldsrik og flott dag ved Stordal Bygdetun sist laurdag. Det var kulturminnedagen som vart markert og det med eit program så omfattande at ein kan konkludere med at ein rett og slett skulle hatt fleire dagar avsett.  

Publisert 24.09.2014
Sula Ungdomsskule august 2014

No har de kanskje høyrt dette før, men uansett må vi minne om det nok ein gong. Det er nemleg så mange som ynskjer å besøkje Stordalshallen og så mange som ynskjer avvikle arrangement der, at vi ikkje kjem utanom at ein del av dei faste aktivitetane vert berørte. Sjå ny, og oppdatert oversikt! 

Publisert 23.09.2014
Ekre H38

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-11 og 12-10 vedtok Stordal formannskap 10.09.2014 å legge forslag til reguleringsplan Blåtind hyttefelt H38 Ekre med planomtale og
føresegner dagsett 21.08.2014 ut til offentleg høyring i 6 veker.

Høyringsfrist: 06.11.2014.

Publisert 19.09.2014
boksommar_1.jpg


Måndag den 15. september inviterte Stordal bibliotek deltakarane i leskonkurransen boksommar 2014 til avslutningsfest. Det var i år 15 deltakar som leverte inn skjema, og alle desse hadde lese 15 bøker eller meir. Alle deltakarane fekk utdelt diplom for flott innsats og alle fekk ein fin gymsekk som premie.
Publisert 02.09.2014
hjort

Hjortejakta er i gang. I år kan hjorteviltjegarane glede seg over at det no er lov å bruke kunstig lys under ettersøk.

Publisert 29.08.2014
Biskop Ingeborg Midttømme

I dagane 2-7. sept. kjem biskop Ingeborg Midttømme på visitas til Stordal og Ørskog. Det er første gong på 8 år at biskopen besøker sokna, og mykje har hendt sidan siste visitas. Onsdag er det Stordal som får besøk. Visitasen vert avslutta søndag 7. sept. med felles gudsteneste i Stordal kyrkje der Stordal barnekor medverkar og 50 årskonfirmantane frå Stordal bli feira. Besøket vert avslutta med stor kyrkjekaffi på Stordal bedehus der biskopen held sitt visitasforedrag.
Publisert 29.08.2014
Juleverkstad

Frå og med 1. september er dei fleste aktivitetar i gang igjen på Stordal frivilligsentral og Stordal ungdomsklubb etter sommarferien. Utover hausten vil det vere aktivitet i lokala både på dagtid og kveldstid!

Publisert 26.08.2014
Opning av lysløypa 23 jan 13 Kristen mottek blomster og innrama reportasje

Skal ein søkje spelemidlar i 2015, er det eit krav at tiltaket er med i kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Det er difor viktig å merke seg at fristen for å kome med innspel til denne planen, er sett til den 1. oktober 2014. I denne reportasjen finn ein meir om både dette og om spelemiddelordninga generelt.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Det livnar på Kirkebø Stadion
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust