Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune har vel 4 000 dekar dyrka jordbruksareal og ca. 37 000 dekar produktivt skogareal
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 13.07.2016
Rickshaw-elsykkel

Aktivitetsgruppa i Stordal Helselag engasjerer seg m.a. med å få eldre, og pasientar med demens, ut på korte turar. Denne "doningen" vil vere med på å forbetre dette tilbodet ytterlegare. Innkjøpet er gjort med midlar frå Nasjonalforeninga sin Demensaksjon på TV i 2013, støtte frå Stordal kommune, Sparebanken Møre og Stordal Helselag.

Publisert 08.07.2016
Storfjord Taekwon-do sept 2015

Alle som ynskjer faste trenings- og øvingstider ved Stordalshallen frå medio august og fram til nyttår, må få sendt inn ynskja sine. Legg merke til at fristen for å søkje er sett til søndag den 21. august.

Publisert 08.07.2016
Kjetil Holand Tøsse

Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av eit vidt definert kulturomgrep. Fristen for å kome med innspel, er sett til den 1. november.

Publisert 08.07.2016
Sykkelturisme - Per Ivar Lied ved Arena Overøye

Hoppid.no kontora i Norddal, Stordal, Sykkylven og på Stranda har fått fylkeskommunale prosjektmidlar til å mobilisere satsing på sykkelturisme her på indre. Prosjektet går ut på å etablere eit nettverk av interesserte aktørar som saman skal finne aktuelle satsingsområde og tiltak for å auke sykkelturismen i området. Ein kan godt kalle dette et gründermobiliseringsprosjekt for sykkelturisme i Storfjordområdet.

Publisert 07.07.2016
Stubbediktvandring og ordførarens tur 10. aug 2014

Bjørg ved biblioteket vårt, i samarbeid med Mental Helse Stordal, held fram med å arrangere Stubbediktvandring også denne hausten. No kan vi gle oss til å få vere med til vakre Gjerdsstølen - mot Svartevatnet - på Dyrkorn. Det er søndag 14. august du må ringe rundt, på kalenderen din.

Publisert 04.07.2016
Stordalscup 2016

Den 36. utgåva av Stordalscup er vel i hamn og sjølv om meterologane trua med nedbør heile helga, var det for det meste sol og finever når dei nærare 100 kampane vart avvikla på laurdag og søndag og slik var det også på Barnas cupfredag.

Publisert 01.07.2016
Nytt høgdegrunnlag

Stordal kommune vil frå 1. juli 2016 innføre det nye høgdesystemet NN2000. Det nye høgdesystemet erstattar det gamle NN1954.
Publisert 01.07.2016
Stordalsholmen

Sommaren er her. På grunn av ferieavvikling har Stordal bibliotek, helsestasjon, Storfjorden PPT og Barnevern redusert opningstid og/eller halder delvis stengt.

Publisert 30.06.2016
Frå Heggurdaksla

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 vert det varsla det om oppstart av arbeid med detaljregulering for H60 - Nørdalen, Stordal kommune, del av gnr 158 bnr 1 og gnr 144 bnr 5. På vedlagte kart er det varslede planområdet merka med stiplet linje. Mindre endringar i plangrensen kan kome som følgje av innspel til planarbeid.

Fristen: 15.08.2016

Publisert 20.06.2016
Stordal skule, Stordalshallen og Kirkebø Stadion

I samband med at det no kjem på plass ventilasjonsanlegg ved kommunehuset, flyttar ein sentraladministrasjonen til Stordal skule i byggeperioden. Dette vil gjelde frå tysdag 21. juni til og med fredag 5. august. Sjølv om dette naturlegvis vil kunne by på litt utfordringar, håper vi at vi skal kunne yte god sørvis også i denne perioden.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Frå Skjortnes innover fjorden
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS