Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune har vel 4 000 dekar dyrka jordbruksareal og ca. 37 000 dekar produktivt skogareal
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 27.04.2016

I sak om Kommunereform har Stordal kommune forhandla fram to intensjonsavtalar – ein avtale der Ålesund og 9 andre kommunar går saman og dannar «Regionkommune Ålesund», og ein for avtale der Stordal, Norddal, Ørskog og Skodje går saman og dannar «Storfjord kommune». I tillegg er det også eit alternativ å vere eigen kommune som i dag.

Publisert 28.04.2016
Vasskrane

Det har idag vore utført testing av brannhydrantar.
Dette har medført at det i enkelte omrlåder har blitt misfarge på vatnet.

Det er ingen fare med å drikke vatnet. 

Publisert 28.04.2016
Husbanken

Startlån kan vere ein inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin.  Har du låg inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot etter bustønad. 
Kan eg få startlån og tilskot?
Les meir på husbanken.no/startlaan/       

Publisert 28.04.2016
Vestlandsmesterskapet 2016

No er det rett nok ikkje verdsmeisterskap det er snakk om, men uansett. Stordal Alpin sin talentfulle løpar stakk av med alle gullmedaljane under Vestlandsmeisterskapet nyleg. Vi let oss også imponere over Martine Lorgen Øvrebust si sterke plassering under Skarverennet, der ikkje ukjente Therese Johaug tok førsteplassen og sjølvsagt er vi imponert over Vegard Busengdal og Petter Løset Skodjereite sine mange toppresultat!

Publisert 27.04.2016
Urne

Det er høve til å førehandsrøyste i perioden 9. mai til 18.mai. 
Servicekontoret held opent måndag til fredag mellom kl.09.00 - 16.00, med langope onsdag 11.mai til kl.17.00. 
Du kan også røyste pr. brev  (sjå eigen artikkel)

Publisert 27.04.2016
Kommunevåpen

Onsdag 27. april 2016 kl. 18.00 vert det halde folkemøte for alle innbyggjarane i kommunen.
Stad: Grendasalen, Stordalshallen.

Plakat om folkemøtet 27.04.16

Publisert 27.04.2016
Postkasse

Skulle du ikkje ha høve til å førehandsrøyste på Servicekontoret eller møte opp ved røystelokalet i Stordalshallen på valdagen 19.mai, er det muleg å røyste likevel, ved å røyste pr brev i perioden 2. – 19. mai.

Publisert 26.04.2016
Aafk G 16 - nasjonal serie

Dei fleste er rimeleg godt kjend med at Ådne Nakken har gjort sine saker bra i alpinløypene i mange år. Men etter å ha trappa ned satsinga der, har det dei siste par åra vore 100% fokus på fotball. Det er andre også som har fått med seg dette og no er ungguten også med når Aafk sine talentfulle 16 åringar reiser rundt om i landet og møter dei andre tippeliga-laga.

Publisert 25.04.2016

Lotics as søkjer om å etablere settefiskanlegg med akvaponikk i Hellandbygget i Stordal kommune. Dette inneber anlegg for 60.000 settefisk av laks/regnbogeaure.

Publisert 25.04.2016
Sykkeltrimmen 09. På heimveg, etter at arrangementet på Moe var over

Tradisjonen tru, vert det sykketrim 1. mai og det vert etter same mal som tidlegare år. Det betyr at ein kan velje om ein vil startre sykle frå skulen eller frå bedehuset på Mo. Uansett er det på Moe det er samlingspunkt og då sjølvsagt med spanande tombola, nydelege sveler og anna godt. 

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Lam som leikar seg i Arnegarden 1
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS