Fakta om Stordal

 
  I 2008 var 25% av innbyggarane i Stordal mellom 0 og 17 år, og 5,8% var over 80 år. For heile Norge var desse prosentane 23,0 og 4,6.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 26.05.2015
Stordal flyfoto

Stortinget gjorde 18. juni 2014 vedtak om at det skal gjennomførast ei kommunereform der ein skal ha ein gjennomgang av oppgåvene til kommunane, fylkeskommunane, fylkesmennene og staten. Siktemålet er at ein skal gi meir makt og mynde til færre, større og meir robuste kommunar.

Publisert 02.09.2015
Kulturfestival august 2011 - Dei fleste som var med

Laurdag 12. september er det - på ny - klart for Internasjonal kulturfestival i Stordal. Dermed vert suksessen frå tidlegare år gjenteken, men denne gongen legg ein opp til å gjennomføre det heile i og omkring Stordalshallen.

Publisert 02.09.2015
Sogenemnda

Sogenemnda i Stordal kommune kan no presentere den unike serien med 14 intervju, der eldre i Stordal kommune ser attende på opplevingar dei har vore med på gjennom eit langt liv. Vi får høyre meir om både ungdomslaget, om hornmusikken, om oppvekst på Stordalsholmen, om tilflytting nordfrå, om møbelindustri og mykje, mykje anna. I denne reportasjen finn du lenker til alle intervjuva!

Publisert 02.09.2015
Mosætersøndag 2015

Veret viste seg frå si aller beste side, då Mosætra vel inviterte til sæters, søndag 23. august. Om lag 150 personar var innom i løpet av dagen og det vert meldt om stor aktivitet og triveleg lag.

Publisert 01.09.2015

Tysdag 29.september skal det arrangerast hoppid.no-dag der målet er å matche gode idear med gode gründerar. Hoppid.no-dagen er eit samarbeid mellom hoppid.no- og landbrukskontora i Norddal, Stordal, Stranda og Sykkylven, og prosjektet har fått støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Publisert 31.08.2015
Stikkrenne

Vegen mellom Overøye og Langsætrane vil bli stengt i periodar mellom kl.23.00 tysdag 1.september og kl.06.00 onsdag 2.september grunna utskifting av to stikkrenner.

Publisert 31.08.2015
Logo Stordal frivilligsentral

Frå og med 1. september er dei fleste aktivitetar i gang igjen på Stordal frivilligsentral og Stordal ungdomsklubb etter sommarferien. Utover hausten vil det som tidlegare også vere aktivitet i lokala både på dagtid og kveldstid! I tillegg vil vi feire at frivilligsentralen er 5 år, tysdag 1. september og serverer gratis kaffi og kaker!


Publisert 31.08.2015
Legevaktnummer 116117

Alle kommunar i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet.
Frå 1.september 2015 ringer du 116117 når du skal kontakte legevakta. Du kjem då til legevakt-sentralen i området der du oppheld deg.
Er det akutt og står om liv, ring 113.


Publisert 26.08.2015
Petter Løset Skodjereite

Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av eit vidt definert kulturomgrep. Fristen for å kome med innspel, er sett til den 1. november.

Publisert 26.08.2015
Matfestival 2015

Føtstkomande søndag, 30. august, er det på ny klart for matfestival på Skotet. I 2013 var heile 170 personar på plass på Skotet, i samband med dette flotte arrangementet, noko som seier ein heil del om kor populært det heile er.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Mot Almås
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS