Publisert 02.02.2015
Stordal flyfoto

Stortinget gjorde 18. juni 2014 vedtak om at det skal gjennomførast ei kommunereform der ein skal ha ein gjennomgang av oppgåvene til kommunane, fylkeskommunane, fylkesmennene og staten. Siktemålet er at ein skal gi meir makt og mynde til færre, større og meir robuste kommunar.

Publisert 27.02.2015
Ledige stillingar

Følgjande stillingar innan omsorgstenesta er ledige:

- Omsorgs- og miljøarbeidar
- Ferievikar og tilkallingsvikar

Søknadsfrist: 12.03.15

 

Publisert 27.02.2015
Bilde 1 Detaljer av kum med sluser

Etter at det oppstod 2 uventa brot på vassleidningsnettet søndag 22. februar, vart det straks sett i gang arbeid for å reparere skadane.

Publisert 27.02.2015
Krafttak mot kreft

Krafftak mot kreft er Kreftforeningen sin årlege, landsdekkjande bøsseaksjon for kreftsaka. For tredje året på rad vil det vere innsamlingsaksjon i Stordal. I tillegg vil Stordal ungdomsklubb arrangere karneval, der inntekta vil gå til Krafttak mot kreft.

Publisert 25.02.2015
kulturminne landbruk

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har vedteke å legge framlegg til Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi til andre gongs høyring og offentleg ettersyn.

Høyringsfrist: 15.april 2015.

Publisert 23.02.2015
Hender

Butenesta for yngre tenestemottakarar søkjer:
- Ferievikar
- Tilkallingsvikar

Publisert 17.02.2015
Jenny Langlo

Laurdag 14. mars er det klart for finale i Melodi Grand Prix i Oslo Spektrum. Blant deltakarane er Jenny Langlo og dermed er det klart at det er mange rundt omkring som gler seg ekstra mykje. Vi hugsar med glede attende til dei nærast hysteriske tilstandane då ho gjekk til topps i IDOL i 2011. No gler vi oss til meir!

Publisert 17.02.2015
Ledige stillingar

Ved teknisk etat i Stordal kommune er det ledig ei 100% st som driftsoperatør innan vatn- og avløpsanlegg.

Søknadsfrist: 05. mars 2015

Publisert 10.02.2015
Barnehagen

Ønskjer du å søkje om barnehageplass i Stordal kommune finn du søknadsskjema, retningsliner og vedtekter på linkane nedanfor.

Søknadsfrist 15. mars 2015

Publisert 05.02.2015
Logo Årim

Renovasjonskalenderen frå ÅRIM har ein trykkfeil om når miljøstasjonen er open. Dette er riktige opningstider:

Vinjesanden Miljøstasjon           Åpent 
Onsdag i partalsveker                   14-18      

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Mot Jolbotnen
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust