Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune budde det i 2008 4,1 personar pr km2. For fylket og landet er tilsvarande tal h.h.v. 17 og 15,7 personar pr km2.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Politisk struktur


Stordal kommune vedtok i 2002 ny politisk struktur, der det f.o.m. 2003 vart gjennomført fylgjande endringar:

Kommunestyret vart redusert frå 19 til 15 medlemar
Formannskapet vart auka frå 5 til 7 medlemar
Hovudutvalet for helse og sosialtenesta, Hovudutvalet for oppvekst og kultur, Nemnd for natur og landbruk vart lagt ned og oppgåvene som låg til desse utvala vart lagt til formannskapet.

Tiltaksnemnda er personidentisk med formannskapet sine medlemar.

Frå valperioden 2011 - 2015 er det gjort slik endring i høve utvala:

Planutvalet er gått ut og plansakene vert  frå 1.november 2011 behandla i formannskapet.


For valperioden 2011 - 2015:
Ordførar Charles Tøsse - Høgre
Varaordførar Eva Hove - AP

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Skjortnes 1
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS