Fakta om Stordal

 
  Stordal gamle kyrkje (Rosekyrkja) er bygd i 1789 og Stordal kyrkje er bygd i 1907
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Andre kommunale planar

Under vil du finne ei oversikt over vedtekne og gjeldande kommunale planar.  

Enkelte planar vert tekne opp til rullering.
Desse rullerte planane vil også ligge i oversikta nedanfor.

Kommunale planar
På oversikta under vil du få ei oversikt over kommunalt godkjente planar - artikkelen er under arbeid
Kommunale planar
PlanPeriodeVedtekeRullering neste gong
Samfunnsdelen i kommuneplan Stordal kommune 2014 - 20232014 - 2023K.sak 085/142023
Ruspolitisk plan2012 - 2016K.sak 042/122016
Eldreplan 1998 - 20012011
Plan for psykisk helsearbeid 2013 - 2016K.sak 073/122016
Helsemessig og sosial beredskap2005 - 2008K.sak 061/052011
Handlingsplan barn og unge1999 - 2003K.sak 40/012011
Handlingsplan mot mobbing20112015
Smittevernplan 2014-2015Administrativtoktober 2015
Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2004 - 20072004-2007K.sak 056/042012
Kommunedelplan idrett og friluftsliv - Rullering K.sak 016/09
Kommunedelplan idrett og friluftsliv - RulleringK.sak 079/10
Handlingsplan idrett og fysisk aktivitet rullering 2011K.sak 059/11
Handlingsplan idrett og fysisk aktivitet rullering 2012K.sak 072/12
Energi- og klimaplan del 12020
Energi- og klimaplan del 22010-2020K-sak 049/102020
Stordal skule - Plan for kontakt med næringslivetSamarbeidsutvalet
Stordal skule - ekskursjonsplan Samarbeidsutvalet
Kompetanseutviklingsplan 2006 - 20082006 - 2008F.sak 056/062011
Geodataplan 2000 - 20032011
Kommunedelplan for avlaup2001 - K.sak 022/01Ved behov
Planprogram forvaltningsplan vassregion Møre og Romsdal 2010-2015Dette er høyringsdokument
Finansreglement Strategi dokument2010 - 2011/15 (kommunevalperiode)K.sak 076/102015
Strategisk næringsplan2008-2015K.sak 015/082015
Lønspolitisk plan 2006 - 2008K.sak 050/062011
Forenkla bru og vegplan 2009K.sak 057/092011
Trafikktryggingsplan2003-2010Ikkje fastsett
Planstrategi 2013-20162013-2016K.sak 094/13Ved behov
Tuberkulosekontrollprogram Stordal kommune 20152015
Pandemiplan Stordal kommune pr. 01.07.20152015 - 20162016
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Andersgarden
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS