Publisert 31.10.2014
Stordalstrøkk 2014

Laurdag gjekk den åttande utgåva av StordalsTRØKK av stabelen i Stordalshallen, med discotek og live musikk "non-stop" i fem timar. Det store trekkplasteret i år var Jenny Langlo, medan bandet Safehouse hadde sin debut og Poseidon var med for tredje gong.

Publisert 30.10.2014
Stordal Hornmusikklag konsert 6 april 2013

Det viser seg at det blir ein del endringar, når det gjeld tidlegare annonserte konsertar i Stordalshallen. Dette er verd å merke seg, slik ingen møter opp ein dag dei trur det skal vere konsert der, men at det då er heilt andre ting som skjer der i staden for. Sjølv om ein del konsertar går ut i høve den tidlegare presenterte kulturkalenderen, er det elles kjekt å registrere at det uansett samla sett vert fleire konsertar enn tidlegare omtala. Det handlar altså i stor grad om konsertar som vert utsett noko i tid dette her.  

Publisert 30.10.2014
Futsal 8 og 9 mars

Denne hausten har ein opplevd ein endå større pågong frå grupper som ynskjer faste treningstider i idrettshallen enn tidlegare år. No er det rett nok slik at fleire av dei som ynskjer treningstid, kjem "på bana" først fleire veker etter søknadsfristen, men uansett er dette noko vi bør freiste finne løysing på slik alle grupper kan få plass. 

Publisert 27.10.2014
Futsal 16 mars 2014

Også i den perioden vi har framfor oss, er det ei rad flotte arrangement å sjå fram til. I tillegg har vi gleda av å kunne ta imot ytterlegare nye grupper som ynskjer leige Stordalshallen. Dette gjer at enkelte av dei faste aktivitetane av og til må vike plass. Ei ny oversikt over kva treningar/øvingar dette gjeld, ligg no ute.

Publisert 25.10.2014
Verdensdagen for psykisk helse 2014

Dei siste dagane har det vore fleire flotte arrangement i høve Verdensdagen for psykisk helse. Fredag 17. oktober hadde Mental Helse stand i sentrum, tysdag 21. oktober var Venn1 på besøk ved Stordal skule. To dagar etter, var nærare 50 på plass under eiga markering i Stordalshallen. Denne var eit samarbeid mellom Mental Helse Stordal, Stordal bibliotek, frivilligsentralen, God Helse og psykisk helsearbeidar.

Publisert 25.10.2014
Brukarmøte og brannøving 22 okt 2014

Onsdag 22. oktober vart det obligatoriske brukarmøtet ved Stordalshallen gjennomført. Denne gongen stod også eiga brannøving på programmet og Arnold Rørstad frå Det interkommunale brannvernet var på plass og sytte for ei gjevande og særs nyttig økt som omfatta både ein teoretisk og ein praktisk del.

Publisert 22.10.2014
poseidon_fraa_oerskog_med_ole_joergen_fylling_reite_paa_vokal.jpg

Laurdag 25. oktober er det klart for nok eit StordalsTRØKK. Det store trekkplasteret i år, blir "vår eigen" Jenny Langlo, som saman med banda Safehouse og Poseidon stiller på scena i Stordalshallen. DJ Bigs frå Ålesund vil styre discoteket og lover topp stemning denne laurdagskvelden.

Publisert 22.10.2014
_dsc5300.jpg

Onsdag 15. oktober vart det ei særs fin markering av den  internasjonale eldredagen i Stordal. Det var nesten 70 personar til stades i Stordalshallen og dei fekk vere med på eit rikhaldig program.

Publisert 14.10.2014
Plakat - Verdensdagen for psykisk helse 2014

Det er klart for ei ny storstilt markering av Verdensdagen for psykisk helse her i Stordal. Fredag 17. oktober vert det stand i sentrum. Tysdag 21. oktober vert det eit eige opplegg ved Stordal skule. Tradisjonen tru, vert det også flott markering i Stordalshallen. Den finn stad på torsdag den 23. oktober og då med mykje flott på programmet.

Publisert 10.10.2014
eldredagen_2012.jpg

Stordal eldreråd markerer den internasjonale eldredagen. Alle eldre i Stordal kommune vert invitert og er hjarteleg velkomne til festleg samvær i Stordalshallen komande onsdag, 15. oktober, kl. 14.00.


   

Kontaktinformasjon

Stordalshallen Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Hallgeir Hove