Oversikt over lag og organisasjonar i Stordal kommune.

Det er mange ulike lag og organisasjonar i Stordal kommune og aktiviteten er særs stor innan dei fleste av disse.

I Stordal kommune er det stor aktivitet innan eit vidt spekter av områder. Dei mange ulike laga og organisasjonane står bak mykje, som er nært knytt til det som har med kultur å gjere.

Oversikta du finn ved å fylje lenka nedanfor er basert på dei opplysningane som er komne inn til kulturkontoret og i og med at det er såpass mange lag og organisasjonar, kan det lett skje at ikkje alle er like godt oppdaterte.

Meld difor frå dersom du ser at det er feil eller manglar i denne oversikta.

   

Kontaktinformasjon

Stordalshallen Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Hallgeir Hove