Fakta om Stordal

 
  Det er potensial for 7 småkraftverk i kommunen med produksjonskapasitet 29 GWh. El-forbruket i kommunen i 2004 var 19 GWh.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Sentraladministrasjonen

Rådmannen er øvste leiar for kommunen sin samla administrasjon. Ho har møte- og talerett i alle kommunale folkevalde styre, råd og utval, med unntak av kontrollutvalet.

Fotograf: Hallgeir Hove
Rådmann Anne Berit Løset fotograf Hallgeir Hove

Alle saker som vert behandla i kommunen vert førebudd på vegne av rådmannen, og rådmannen skal sjå til at sakene er tilfredsstillande utgreidd/førebudd før dei kjem til politisk behandling.

Rådmannen er vidare ansvarleg for at vedtak som vert fatta av folkevalde organ vert sett ut i livet. Andre etatsleiarar rapporterar til rådmannen om si verksemd.

Gjennom eige delegasjonsreglement er rådmannen gitt avgjerdsmynde i einskilde saker.

Stordal kommune sin organisasjon ser slik (PDF, 111 kB) ut

 
Tilsette ved sentraladministrasjonen
Tilsette ved sentraladministrasjonen
TilsettE-postTelefon
Rådmann Anne Berit LøsetAnne Berit Løset99254459
Etatsjef personal og dagleg tenesteyting Personal- og dagleg tenesteyting70279100
Etatsjef økonomi May-Britt HaugenMay-Britt Haugen70279121
Etatsjef tekniske tenester,plan og utvikling Vakant
Konsulent Siv KrokfossSiv Krokfoss70279103
Konsulent Alexander OudijkAlexander Oudijk70279100
Konsulent Martin VosMartin Vos70279101
IT-ansv. Øystein RødsetØystein Rødset90010089
Konsulent- rekneskapsavd. Kari Anne Flatmo HoveKari Anne F. Hove70279110
Konsulent - lønnsavd. Solveig Holmelid Solveig Holmelid70279112
Brannsjef Einar LiedEinar Lied70279143
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Utsikt frå Mosætra
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS