Fakta om Stordal

 
  Seljebotntinden er høgste fjellet i kommunen med 1531 moh.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Sentraladministrasjonen

Per Ivar Lied
Per Ivar Lied

Rådmannen er øvste leiar for kommunen sin samla administrasjon. Han har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgde styre, råd og utval, med unntak av kontrollutvalet.

Publisert av Norunn Viset Busengdal. Sist endret 16.03.2015

Alle saker som vert handsama i kommunen vert førebudd på vegne av rådmannen, og rådmannen skal sjå til at sakene er tilfredsstillande utgreidd/førebudd før dei kjem til politisk handsaming.

Rådmannen er vidare ansvarleg for at vedtak som vert fatta av folkevalgde organ vert sett ut i livet. Andre etatsleiarar rapporterer til rådmannen om si verksemd.

Gjennom eige delegasjonsreglement er rådmannen gitt avgjerdsmynde i einskilde saker.

Tilsette ved sentraladministrasjonen
Tilsette ved sentraladministrasjonen
TilsettE-postTelefon
Kst. rådmann Per Ivar Lied Per Ivar Lied 48282962
Lars Joranger Lars Joranger45606081
Leiar etat for personal og dagleg tenesteyting Tine Steinset Tine Steinset70279105
Økonomisjef May-Britt Haugen70279121
Leiar etat for tekniske tenester,plan og utvikling / Einar Lied Einar Lied70279143
Leiar servicekontor Randi Holmen Vestre Randi Holmen Vestre70279130
Konsulent Norunn Viset Busengdal Norunn Viset Busengdal70279103
Konsulent Alexander Oudijk Alexander Oudijk70279100
Konsulent Martin Vos Martin Vos70279101
IT-ansv. Bjørnar Midtbust Bjørnar Midtbust70279171
Konsulent- rekneskapsavd. Kari Anne Flatmo Hove Kari Anne F. Hove70279110
Konsulent - lønnsavd. Solveig Holmelid Solveig Holmelid70279112
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Eit gammalt speilbilde....
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS