Fakta om Stordal

 
  I 2008 hadde 4,2% av innbyggarane i Stordal innvandrarbakgrunn frå vestlege land. Gjennomsnittet for Norge er 2,4%.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Sentraladministrasjonen

Rådmannen er øvste leiar for kommunen sin samla administrasjon. Han har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgde styre, råd og utval, med unntak av kontrollutvalet.

Per Ivar Lied
Kst.rådmann Per Ivar Lied

Alle saker som vert handsama i kommunen vert førebudd på vegne av rådmannen, og rådmannen skal sjå til at sakene er tilfredsstillande utgreidd/førebudd før dei kjem til politisk handsaming.

Rådmannen er vidare ansvarleg for at vedtak som vert fatta av folkevalgde organ vert sett ut i livet. Andre etatsleiarar rapporterer til rådmannen om si verksemd.

Gjennom eige delegasjonsreglement er rådmannen gitt avgjerdsmynde i einskilde saker.

Stordal kommune sin organisasjon ser slik ut

 
Tilsette ved sentraladministrasjonen
Tilsette ved sentraladministrasjonen
TilsettE-postTelefon
Kst. rådmann Per Ivar Lied Per Ivar Lied 48282962
Etatsjef personal og dagleg tenesteyting Personal- og dagleg tenesteyting70279100
Etatsjef økonomi May-Britt Haugen May-Britt Haugen70279121
Etatsjef tekniske tenester,plan og utvikling Einar Lied Einar Lied70279143
Seniorrådgjevar Lars Joranger Lars Joranger45606081
Leiar servicekontor Randi Holmen Vestre Randi Holmen Vestre70279130
Konsulent Norunn Viset Busengdal Norunn Viset Busengdal70279103
Konsulent Alexander Oudijk Alexander Oudijk70279100
Konsulent Martin Vos Martin Vos70279101
IT-ansv. Øystein Rødset Øystein Rødset70279171
Konsulent- rekneskapsavd. Kari Anne Flatmo Hove Kari Anne F. Hove70279110
Konsulent - lønnsavd. Solveig Holmelid Solveig Holmelid70279112
Brannsjef Einar Lied Einar Lied70279143
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Øvre Vinje, m/kyrkja og Stordalstunet zooma frå Storheimshornet 02.10.2010 | Fotograf: Bjørnar Midtbust
Øvre Vinje 1
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS