Fakta om Stordal

 
  I 2004 var det 30 gardsbruk i drift i Stordal. I 2008 hadde dette talet minka til 25.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Sentraladministrasjonen

Per Ivar Lied
Per Ivar Lied

Rådmannen er øvste leiar for kommunen sin samla administrasjon. Han har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgde styre, råd og utval, med unntak av kontrollutvalet.

Publisert av Norunn Viset Busengdal. Sist endret 16.03.2015

Alle saker som vert handsama i kommunen vert førebudd på vegne av rådmannen, og rådmannen skal sjå til at sakene er tilfredsstillande utgreidd/førebudd før dei kjem til politisk handsaming.

Rådmannen er vidare ansvarleg for at vedtak som vert fatta av folkevalgde organ vert sett ut i livet. Andre etatsleiarar rapporterer til rådmannen om si verksemd.

Gjennom eige delegasjonsreglement er rådmannen gitt avgjerdsmynde i einskilde saker.

Tilsette ved sentraladministrasjonen
Tilsette ved sentraladministrasjonen
TilsettE-postTelefon
Kst. rådmann Per Ivar Lied Per Ivar Lied 48282962
Lars Joranger Lars Joranger45606081
Leiar etat for personal og dagleg tenesteyting Tine Steinset Tine Steinset70279105
Økonomisjef May-Britt Haugen70279121
Leiar etat for tekniske tenester,plan og utvikling / Einar Lied Einar Lied70279143
Leiar servicekontor Randi Holmen Vestre Randi Holmen Vestre70279130
Konsulent Norunn Viset Busengdal Norunn Viset Busengdal70279103
Konsulent Alexander Oudijk Alexander Oudijk70279100
Konsulent Martin Vos Martin Vos70279101
IT-ansv. Bjørnar Midtbust Bjørnar Midtbust70279171
Konsulent- rekneskapsavd. Kari Anne Flatmo Hove Kari Anne F. Hove70279110
Konsulent - lønnsavd. Solveig Holmelid Solveig Holmelid70279112
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Kleivavatnet i april
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS