Fakta om Stordal

 
  Innbyggarane i Stordal leverte i 2005 598 kg hushaldningsavfall pr. innbyggar. For heile landet er talet på 407 kg pr. innbyggar.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Norskopplæring for framandspråklege

Alle som kjem til Norge etter 1. september 2005 må gjennomføre 300 timar norskopplæring. Opplæringa skal primært gjennomførast i kommunen der vedkomande bur. Personen har tre år på å gjennomføre dette. Da vil vedkomande kunne få busettingstillatelse og norsk statsborgarskap, dersom andre vilkår er oppfylte.
Dersom dei har behov for meir opplæring, kan dei få inntil 2 700 timar i tillegg. Norsk er viktig for å kunne forstå og bli forstått, for å få jobb, utdanning og for å kunne delta i samfunnet.

Publisert av Bjørnar Midtbust. Sist endret 12.06.2010

Desse personane har plikt til:  Å gjennomføre 300 timar opplæring i norsk
 Å gjennomføre opplæringa i løpet av tre år
Desse personane har rett til:
 Undervisning i kommunen der dei bor
 Ytterlegare 2700 timar opplæring, dersom dei har behov for det

Kven er omfatta av denne ordninga?Retten og plikta inneber at desse gruppene får ei plikt til å gjennomføre 300 timar opplæring, og at dei har rett til å få denne opplæringa gratis:
 Personar med asylstatus, også overføringsflyktningar
 Personar med opphald på humanitært grunnlag
 Personar med kollektiv beskyttelse
 Familiegjenforente med personar i punkta over
 Familiegjenforente med norske eller nordiske borgarar

Følgjande grupper har ikkje rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timar opplæring i norsk og samfunnskunnskap betalt av dei sjølve eller av arbeidsgivar:
 Arbeidsinnvandrarar utanfor EØS/EFTA-området
 Personer som kjem til landet på grunnlag av familiegjenforening med disse

Kven er ikkje omfatta av denne ordninga?Følgjande grupper fell utanfor ordninga med rett og plikt til norskopplæring:
 Studentar
 Au pair og andre med midlertidig opphold
 Nordiske borgarar
 Personar med opphald etter EFTA/EØS-regelverket

Søknadsskjema:Søknadsskjema får ein ved Stordal skule eller ved servicekontoret i Stordal kommune.

Kontakt vaksenopplæring
Kontakt vaksenopplæring
AnsvarlegTelefonE-post
Kst. rektor Marianne Nakken70 27 91 71E-post
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Løsetsætra 1
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS