Fakta om Stordal

 
  Innbyggarane i Stordal leverte i 2005 598 kg hushaldningsavfall pr. innbyggar. For heile landet er talet på 407 kg pr. innbyggar.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 08.01.2015
Sætrane

På vegne av grunneigar Karl Johan J. Nygård blir det hermed varsla oppstart av privat regulering for ein teig av gnr 144, bnr 1 på Overøye i Stordal kommune. Området er på ca. 5,9 dekar og er vist på vedlagte kartutsnitt. Føremålet med reguleringa er å legge til rette for bygging ca. 5 hytter på området.

Publisert 12.05.2015
Stordal sentrum

Kulturdepartementet har sendt "Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker" til høyring.
Formannskapet behandlar saka 3.juni 2015, vi set difor ein lokal høyringsfrist: 26. mai 2015.

Publisert 21.05.2015

Det er utarbeidd eit forslag til retningsliner for bygging på seterstølar i Norddal og Stordal kommunar. Forslaget vert med dette lagt ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova §11-14 med høyringsfrist 10. juni 2015.

Publisert 16.06.2016
I medhald av plan- og bygningslova §§12-10 og 12-11 har formannskapet i møtet den
01.06.16, under Fsak 037/16 gjort vedtak om å legge reguleringsplan for Stolen ut til
offentleg ettersyn.

Høyringsfrist: 26. august 2016
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Frå Løsetsætra
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS