Fakta om Stordal

 
  Det er potensial for 7 småkraftverk i kommunen med produksjonskapasitet 29 GWh. El-forbruket i kommunen i 2004 var 19 GWh.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 08.01.2015
Sætrane

På vegne av grunneigar Karl Johan J. Nygård blir det hermed varsla oppstart av privat regulering for ein teig av gnr 144, bnr 1 på Overøye i Stordal kommune. Området er på ca. 5,9 dekar og er vist på vedlagte kartutsnitt. Føremålet med reguleringa er å legge til rette for bygging ca. 5 hytter på området.

Publisert 16.06.2016
I medhald av plan- og bygningslova §§12-10 og 12-11 har formannskapet i møtet den
01.06.16, under Fsak 037/16 gjort vedtak om å legge reguleringsplan for Stolen ut til
offentleg ettersyn.

Høyringsfrist: 26. august 2016
Publisert 30.06.2016
Frå Heggurdaksla

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 vert det varsla det om oppstart av arbeid med detaljregulering for H60 - Nørdalen, Stordal kommune, del av gnr 158 bnr 1 og gnr 144 bnr 5. På vedlagte kart er det varslede planområdet merka med stiplet linje. Mindre endringar i plangrensen kan kome som følgje av innspel til planarbeid.

Fristen: 15.08.2016

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Vidhammer 1
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS