Fakta om Stordal

 
  I 2008 var 25% av innbyggarane i Stordal mellom 0 og 17 år, og 5,8% var over 80 år. For heile Norge var desse prosentane 23,0 og 4,6.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 08.01.2015
Sætrane

På vegne av grunneigar Karl Johan J. Nygård blir det hermed varsla oppstart av privat regulering for ein teig av gnr 144, bnr 1 på Overøye i Stordal kommune. Området er på ca. 5,9 dekar og er vist på vedlagte kartutsnitt. Føremålet med reguleringa er å legge til rette for bygging ca. 5 hytter på området.

Publisert 01.12.2016
skatt

I medhald av § 45 i kommunelova er Stordal formannskap sitt framlegg til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 lagt ut til offentleg ettersyn i tida 01.12.16 – 14.12.16.

Framlegget kan lesast på Servicekontoret, 1. etg. på kommunehuset.

Stordal kommunestyre skal behandle framlegget på møte den 14.12.16. Eventuelle merknader må framsettast skriftleg og vere innkomne til postmottak@stordal.kommune.no eller til Stordal kommune, Kommunehuset, 6250 Stordal, før møtet tek til.

Budsjettdokument 2017 kan lesast her (PDF, 823 kB).

Publisert 05.12.2016

Stordal Aquaproduksjon AS søkjer om løyve til å etablere settefiskanlegg i Helland- og Pedro bygga, i Stordal kommune.

Dette inneber nyetablering av anlegg for ein produksjon av
4 - 6,5 millionar smolt tilsvarande ein årlig produksjon på 1600 tonn.


Søknaden vert med dette lagt ut til offentlig ettersyn i 4 veker.

 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Skjortnes 1
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS