Publisert 08.01.2015
Sætrane

På vegne av grunneigar Karl Johan J. Nygård blir det hermed varsla oppstart av privat regulering for ein teig av gnr 144, bnr 1 på Overøye i Stordal kommune. Området er på ca. 5,9 dekar og er vist på vedlagte kartutsnitt. Føremålet med reguleringa er å legge til rette for bygging ca. 5 hytter på området.

Publisert 07.04.2015
Grigås

Stordal kommunestyre har i møte 25.03.2015, under K-sak 017/15, med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-12 vedteke reguleringsplan for Grigåsrøbbane.
Plankart, føresegner og planomtale er sist revidert 24.03.2015.
Vedtaket kan påklagast til fylkesmannen innan: 30.04.2015.

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: NVB
Isfiske på Litlevatnet ein flott aprildag
NVB
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust