Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune hadde i 2008 ein netto folketilvekst på 22 personar. 11 av desse kom frå fødselsoverskot og 11 personar innvandra.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
   

Kommunale tilskotsordningar

Når det gjeld kommunale tilskotsordningane omfattar dette, i all hovudsak, dei årlege tildelingane i form av kulturmidlar. Aktiviteten innan kulturlivet i kommunen er særs høg og det er mange gode føremål å fordele dei avgrensa midlane på. Også av den grunn er det viktig å vise til alle dei eksterne ordningane som fins. Nedanfor finn du meir informasjon og søknadsskjema, knytt til kulturmidlane i kommunen.

Under det siste rennet på Stavsengfjellet i 2005, vart det delt ut premiar til dei ivrigaste i Stordalscupen. | Fotograf: Hallgeir Hove
Stordal IL, med sine mange ulike anlegg og aktivitetar, er berre eitt av mange lag og organisasjonar som får tildelt kulturmidlar. fotograf Hallgeir Hove


 
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Sentrum
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust