Stordal kommune med i God Helse - partnarskapet!

Stordal kommune kom med i God Helse - partnarskapet i 2005. Det er sidan den gongen kome på plass eigen Folkehelsekoordinator og eigen FYSAK- ansvarleg i kommunen. God Helse er navnet på Møre og Romsdal fylke sin satsing for å betre helsa til innbyggarane i fylket. Målet er at flest mogeleg lever eit godt liv og meistrar sin eigen livssituasjon.


Folkehelsekoordinatorar i Kristiansund
Folkehelsekoordinatorane, samla i Kristiansund (februar 2006)
Satsinga skjer gjenom partnarskapsavtalar og samarbeid med kommunar, skolar, frivillege organisasjonar og offentlege etatar.
Gjennom eit positivt, langsiktig og heilskapeleg førebyggingsarbeid er målet å skape gode lokalsamfunn og god livskvalitet for menneska som er busett i fylket.
Arbeidet for ei betre folkehelse er koordinert med ei nasjonal satsing og vil i hovudsak skje på fem område:
* Auka fysisk aktivitet
* Betre psykisk helse
* Sunnare kosthald
* Redusert bruk av tobakk
* Ein ansvarleg rusmiddelkultur

Som ein del av denne satsinga, inngår også prosjektet FYSAK-Møre og Romsdal. Nedanfor kan du lese meir om alt dette.
 
Folkehelsekoordinator i Stordal kommune.
Folkehelsekoordinator i Stordal kommune.
TittelE-postTelefon
Inger Birgitte Tandstad e-mail941 67 709
FYSAK-ansvarleg i Stordal kommune.
FYSAK-ansvarleg i Stordal kommune.
FYSAK-ansvarlegE-post:Telefon
Hallgeir Hove (kulturkonsulent) E-mail90949358 70279123
Arbeidsgruppe for Folkehelsekoordinator i Stordal kommune.
E-post:
Lars Joranger (etatsjef) Email70279122
Oddrun A Inselset (Stordal helselag) Email70278358
Inga Janonyte (sosialleiar) Email70279132
Hallgeir Hove (kulturkonsulent) Email90049358 70279123
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Det vårast på Ytste-Skotet
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust