Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune var det i 2008 1,84 legeårsverk pr. 1000 innbyggarar. For heile landet var det tilsvarande talet på 0,92.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

Klarte ikke hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
   

Stordal kommune med i God Helse - partnarskapet!

Stordal kommune kom med i God Helse - partnarskapet i 2005. Det er sidan den gongen kome på plass eigen Folkehelsekoordinator og eigen FYSAK- ansvarleg i kommunen. God Helse er navnet på Møre og Romsdal fylke sin satsing for å betre helsa til innbyggarane i fylket. Målet er at flest mogeleg lever eit godt liv og meistrar sin eigen livssituasjon.


Folkehelsekoordinatorar i Kristiansund
Folkehelsekoordinatorane, samla i Kristiansund (februar 2006)
Satsinga skjer gjenom partnarskapsavtalar og samarbeid med kommunar, skolar, frivillege organisasjonar og offentlege etatar.
Gjennom eit positivt, langsiktig og heilskapeleg førebyggingsarbeid er målet å skape gode lokalsamfunn og god livskvalitet for menneska som er busett i fylket.
Arbeidet for ei betre folkehelse er koordinert med ei nasjonal satsing og vil i hovudsak skje på fem område:
* Auka fysisk aktivitet
* Betre psykisk helse
* Sunnare kosthald
* Redusert bruk av tobakk
* Ein ansvarleg rusmiddelkultur

Som ein del av denne satsinga, inngår også prosjektet FYSAK-Møre og Romsdal. Nedanfor kan du lese meir om alt dette.
 
Folkehelsekoordinator i Stordal kommune.
Folkehelsekoordinator i Stordal kommune.
TittelE-postTelefon
Inger Birgitte Tandstad e-mail941 67 709
FYSAK-ansvarleg i Stordal kommune.
FYSAK-ansvarleg i Stordal kommune.
FYSAK-ansvarlegE-post:Telefon
Hallgeir Hove (kulturkonsulent) E-mail90949358 70279123
Arbeidsgruppe for Folkehelsekoordinator i Stordal kommune.
E-post:
Lars Joranger (etatsjef) Email70279122
Oddrun A Inselset (Stordal helselag) Email70278358
Inga Janonyte (sosialleiar) Email70279132
Hallgeir Hove (kulturkonsulent) Email90049358 70279123
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Leikande flamme
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust