Publisert 20.06.2014
2014-06-20 11

Tradisjonen tru hadde vi ei lita markering på at skuleåret (endeleg) er over. Denne gongen prøvde vi å samlast i foajeen/vestibylen/kantina, og vi fekk faktisk plass til nesten 150 elevar og 15-20 tilsette! Der var det sang, blokkfløytespeling og dans. Og god steming - slik det brukar å vere på Stordal skule!

Publisert 20.06.2014
2014-06-19 12

9.klasse brukte siste skuleveka før sommarferien til Gründercamp. 3 grupper var i sving i samarbeid med lokale oppdragsgivarar. Fjøsnissane gjekk av med seieren - med ei imponerande løysing for spreiing av sagmask på fellesfjøsen!

Publisert 12.06.2014
kano1

Valfagsgruppa i fysisk aktivitet og helse hadde årsavslutning med kanotur på Ørskogvika denne veka. Her var det innlagt både frivillig og ufrivillig badeliv, grilling i Skråvika og i det heile ein super padleutflukt med ein positiv og kjekk gjeng.

Publisert 21.05.2014

Samarbeidsutvalet ved Stordal skule har vedtatt SFO- og skulerute for 2014/2015. Her har du oversikta over skuledagar og skuleferiar for neste skuleår. Framlegget er identisk med fylket sitt framlegg med unntak av skulefri fredag 12.september, som vi tar igjen med skuleavslutning på kveldstid før jul. Dette inneber ikkje noko ekstra skyssutgifter for kommunen.
NB! Pga. ein saksbehandlingsfeil har det blitt gjort ei administrativ endring når det gjeld fridagen i september; dette er no fredag 12.september!
Publisert 09.07.2013

Samarbeidsutvalet har tidlegare i vår vedtatt SFO- og skulerute for Stordal skule for 2013/2014. Den SFO- og skuleruta som no blir lagt ut, er litt endra i høve til Samarbeidsutvalet sitt vedtak. Dette skuldast at ein studietur for dei tilsette ved skulen, som var planlagt i september, ikkje blir gjennomført. Det er derfor ikkje behov for nokon elevfri dag til å gjennomføre dette. Rektor har derfor gjort ei administrativ tilpassing tilbake til fylkemannen sitt framlegg.Publisert 26.10.2012
Telefon

Vi er etterkvart på plass på nyskulen, og her er telefonnummera som de lettast kan nå oss på heretter:
702 79 170 - Hovudnummer (ringer på alle tre kontora)
702 79 171 - Rektor
702 79 172 - Inspektør
702 79 173 - Rådgjevar
95 80 78 89 - SFO-avdeling
97 53 35 47 - arbeidsrom lærarar 1. - 4. klasse
97 53 35 45 - arbeidsrom lærarar 5. - 7. klasse
91 60 97 20 - arbeidsrom lærarar 8. - 10. klasse

   

Kontaktinformasjon

Stordal skule Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : bjornar.midtbust@stordal.kommu..
Telefon
: 70279170

Skriftstørrelse

a - a - a
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust      Teknisk ansvarleg Bjørnar Midtbust