Fakta om Stordal

 
  Seljebotntinden er høgste fjellet i kommunen med 1531 moh.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Beredskap - kriseleiinga

Beredskap
Beredskap

Stordal kommune har eigen plan for leiing av kommunen ved ei uønska hending eller ved ei større krise. (Plan for kommunal kriseleiing).

Publisert av Randi Holmen Vestre. Sist endret 07.04.2016

Målet med beredsskaparbeidet er å arbeide for å sikre kommunen så godt som mogleg mot ulykker / hindra at ulykker skjer. Vidare skal beredskapssystemet vere så godt at konsekvensane av ei ev. ulykke/uønska hending, vert minst mogleg. Den kommunale kriseleiinga har til oppgåve å lede arbeidet ved ei krise, både gjennom organisering av ulike tiltak og ved å gje nødvendig informasjon til innbyggjarane.

Fjellskredberedskap

Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934.

I Møre og Romsdal er tre fjellparti under døgnkontinuerleg overvaking:
Hegguraksla i Norddal kommune
Åkneset i Stranda kommune
Mannen i Rauma kommune

Beredskapsplanar er laga for alle dei overvaka fjellpartia. Dei sikrar evakuering før eit fjellskred råkar. Politiet, Fylkesmannen og kommunane samarbeider om beredskapsplanverket for fjellskred i Møre og Romsdal. I tillegg er andre involverte aktørar involvert i planarbeidet. Revidert planverk skal testast under Øving Åkneset 2016 - ei større samhandlingsøving med fjellskred og flodbølgjescenario.

På fylkesmannen sine sider er det samla mykje informasjon knytt til fjellskredberedskapen i fylket:
Overvåkinga
Rapportar
Kart over fare- og evakueringssonene (vel fana fjellskred)
Faktaark frå NVE om store fjellskred 
Faktaark frå NVE om store fjellskred på engelsk
Kraft og skredsenteret i Tafjord

Ei rekkje aktørar har ei rolle innan fjellskredberedskap i Norge. NVE har laga ei opplisting av desse. Kommunane har eit grunnleggande ansvar for å ivareta befolkninga sin tryggleik, og utgjer det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen.

Kriseleiinga i Stordal kommune - Varslingsliste
Kriseleiinga i Stordal kommune - Varslingsliste
NamnTlfMailadr
Ordførar Eva Hove - leiar970 15 014 E-mail
Varaordførar Kjersti Ruset Hjelle - nestleiar938 75 123 E-mail
Rådmann Anne Berit Løset 992 54 459 E-mail
Senioringeniør Stig Busengdal911 14 243 E-mail
Brannsjef/koordinator beredskap Einar Lied911 14 244 E-mail
Lensmann Renate Grande Skodje70 27 39 53 - 112 E-mail
Kommuneoverlege 70 27 91 50 E-mail
Vakttelefon vatn- og avløp468 88 598
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Skotshalsen 2
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS