Fakta om Stordal

 
  Innbyggarane i Stordal leverte i 2005 598 kg hushaldningsavfall pr. innbyggar. For heile landet er talet på 407 kg pr. innbyggar.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Barnas kommune

Stordal kommune er Barnas kommune! Når vi valde å utnemne oss sjølve til dette, var det både fordi vi meiner at vi har rike tilbod til barn og unge her i kommunen, men også fordi vi ynskjer at Barnas kommune skal verte ei stadig betre kommune å vekse opp i.

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 29.06.2012
.
.

I Barnas kommune er det mange gode krefter som dreg i lag for å gje born og unge gode oppvekstvilkår . Lag og organisasjonar gjer ein uvurderleg innsats, og spelar ei vesentleg rolle i det at Stordal kommune profilerar seg som Barnas kommune. Eit stort korps av frivillige skaper eit mangfald av aktivitetar. Det gode samarbeidet mellom kommunen og lag/organisasjonar er og viktig for mangfaldet.

Med prosjektet Barnas kommune skal Stordal og Dyrkorn bli ein endå betre plass å bu for dei som allereie bur her. Vi vil også synleggjere alt det positive som er retta mot born og unge. I Barnas kommune er det plass til fleire, og vi ynskjer at fleire skal velje å busette seg her.

Prosjektet Barnas kommune vart starta opp i 2009. Den fyrste tida vart prosjektet drive av eit reklamebyrå og ei vald styringsgruppe. Hausten 2010 vart prosjektet "henta heim" for i større grad å verte ein del av den daglege drifta. Frå 1. september same året, gjekk Bjørg Moltu inn som prosjektleiar. Prosjektleiar samarbeider nært med dei andre i kulturteamet, samt ei eiga styringsgruppe. Denne gruppa er samansett av politikarar, representantar frå kommuneadministrasjonen og ungdomsrådet. Maria Holand Tøsse har i tillegg hatt fleire oppdrag dei siste åra og sommaren 2011, fungerte ho i stillinga som prosjektleiar. 

På Barnas kommune sin heimeside er det nyttig informasjon for både små og store. Link til desse sidene finn du i menyen til høgre.

Du finn også Barnas kommune på facebook. Der kan du også fylje med på mykje av det som røyrer seg for dei yngste.

I Barnas kommune sitt eige magasin kan du lese om mykje av alt det flotte som skjer her i Stordal. Link til alle utgåver av magasinet finn du nedanfor. Sjå elles eigen flott reportasje på NRK Møre og Romsdal her.

nr.   1/2009

nr.   2/2009

nr.   3/2009

nr.   1/2010

nr.   2/2010

nr.   1/2011

nr.   1/2012

 
   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Utsikt frå Almåssætra mot Seljebotn | Fotograf: Arild Hove
Almåssætra
Arild Hove
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS