Psyk.helsearbeid - Krisesenter for Sunnmøre

Krisesenter for Sunnmøre

Dette er et interkommunalt tilbod for kvinner, barn og menn av alle nasjonalitetar som er, eller har vore, utsett for psykisk og fysisk vald. Ein kan vere utsatt for ulike former for vald frå tidlegare eller noverande partner, sambuar, ektefelle, barn og barnebarn eller andre. Tilbodet er gratis. Ein kan ta direkte kontakt med Krisesenter for Sunnmøre, og treng ikkje tilvising  eller timeavtale. Ein kan få støtte og råd på telefon gjennom både dagtilbod og døgntilbod. Her er eit trygt og mellombels butilbod (aleine eller saman med born).

Vi hjelper med kontakt til naudsynt støtteapparat og skal sikre oppfølging.

Tilbodet for kvinner og menn er lagt til to ulike tenestestader i Ålesund:

Krisesenter for Sunnmøre- avdeling kvinner  tlf. 70 16 33 33
Krisesenter for Sunnmøre- avdeling menn    tlf. 90 70 74 33

Meir informasjon om tilbodet på nettsida til krisesenteret

Direkte lenke: http://alesund.kommune.no/sub/krisesenter/  

Publisert av Norunn Viset Busengdal. Sist endret 10.01.2013


   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Kristian Almås
Vinterrosekyrkja
Kristian Almås
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust