Publisert 18.12.2014
Logo Storfjorden barnevern

Det er ledig 100% fast stilling for barnevernkonsulent omgåande. I tilfelle intern tilsetjing vil det bli ledig 100% vikariat til 01.08.2015.
Det er intill 100% stilling ledig vikariat for konsulent i permisjon fram til 01.04.2015, med moglegheit for forlenging.

Publisert 17.12.2014
Rosekyrkja

Storfjorden kykjelege fellesråd søkjer etter kyrkjegardarbeider,  meir informasjon om stillinga på: http://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=2442152363&culture_id=NN-NO&company_id=23081200&link_source_id=0


Publisert 17.12.2014
sjukepleier

Omsorgstenesta i Stordal kommune har ledige følgjande stillingar:
50 % fast stilling som sjukepleiar frå 01.03.15.
100 % vikariat som sjukepleiar frå 01.03. – 31.07.15
50% fast stilling som kommunefysioterapeut frå 01.02.15.
Helgevakter og tilkallingsvikarar

Søknadsfrist: 15.01.15

Publisert 17.12.2014
Barnehagen

Ved Andershaugen barnehage er det ledig følgjande stillingar:
1. 100 % vikar som pedagogisk leiar
2. 100% st. – fast stilling som fagarbeider
3. Eventuelt andre stillingar som skulle verte ledig i utlysningsperioden

Søknadsfrist: 02.01.2015

Publisert 10.12.2014

Stordal kommune søkjar støttekontakt til ein vaksen mann ein kveld pr veke og/ eller i samband med helg. Om du er interessert i å medverke til at ein person skal få oppleve tryggleik og meiningsfulle fritidsaktivitetar er du velkomen som søkjar.

Søknadsfrist 11.01.2015


Publisert 10.12.2014

Stordal kommune søkjar besøksheim ei helg pr månad til eit barn i førskulealder. Om du er interessert i å medverke til at dette barnet skal få oppleve meiningsfulle aktivitetar, er du velkomen som søkjar. Opplæring vil bli gitt. Løns- og arbeidsvilkår jf. gjeldande lover og reglar.

Søknadsfrist 11.01.2015


   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Er dette den finaste i dalen? | Fotograf: Bjørnar Midtbust
Rhododendron på Vinje
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust