Fakta om Stordal

 
  I 2004 var det 30 gardsbruk i drift i Stordal. I 2008 hadde dette talet minka til 25.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 04.11.2016
Helsesøster 2barn

Frå 01. februar 2017 har Stordal kommune ledig fast stilling som helsesøster i 60%.

Stordal kommune byr på gode oppvekstvilkår, eit aktivt kulturliv og attraktive områder for friluftsliv. Kommunen er kjent for eit stort aktivitetstilbod for heile familien. Samfunnet vårt er kjenneteikna av sterke kulturtradisjonar, engasjerte innbyggjarar og god evne til å løfte i fellesskap.
 
Helsesøster inngår i kommunen si helseavdeling med kommunelegen som nærmaste overordna. I tillegg til ordinær helsestasjonsverksemd arbeider helsesøster tett opp mot jordmortenesta, psykiatritenesta, barneverntenesta, samt skule og barnehage.
 

Søknadsfrist : 18.11.2016

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Dyrkornkaia
Dyrkornkaia
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS