Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune er talet på innbyggjarar 1028.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Kino

Bygdekinoen har for tida ikkje faste framsyningar i Stordal kommune. Etter at ein ikkje fekk behalde søndag som fast dag for framsyningane, har ein takka nei til tilbodet. Likevel har ein høve til å sette opp filmar meir sporadisk.

Det var søndag som var fast kinodag i Stordal med framsyning ein gong i månaden i Stordalshallen.

Interessa for dette tilbodet var vekslande sjølv med søndag som fast framsyningsdag. Med framsyningar ein vanleg kvardag ville denne interessa verte endå lågare, noko som var hovudårsaka til at ein måtte takke nei til tilbodet. Dette seier også ein heil del om dei mange andre tilboda som fins i kommunen vår og at folk flest truleg er så opptekne at det rett og slett ikkje vert tid til å rekkje over meir. 

   

Søk

 

Kontakt oss

Stordal kommune Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Faks
: 70279101
Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Det vårast på Ytste-Skotet
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS
Ansvarleg redaktør Lars Joranger      Nettredaktør Bjørnar Midtbust