Fakta om Stordal

 
  I 2007 var det ei netto innpendling til Stordal kommune på 77 personar
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Sentraladministrasjonen

Rådmannen er øvste leiar for kommunen sin samla administrasjon. Ho har møte- og talerett i alle kommunale folkevalde styre, råd og utval, med unntak av kontrollutvalet.

Fotograf: Hallgeir Hove
Rådmann Anne Berit Løset fotograf Hallgeir Hove

Alle saker som vert behandla i kommunen vert førebudd på vegne av rådmannen, og rådmannen skal sjå til at sakene er tilfredsstillande utgreidd/førebudd før dei kjem til politisk behandling.

Rådmannen er vidare ansvarleg for at vedtak som vert fatta av folkevalde organ vert sett ut i livet. Andre etatsleiarar rapporterar til rådmannen om si verksemd.

Gjennom eige delegasjonsreglement er rådmannen gitt avgjerdsmynde i einskilde saker.

Stordal kommune sin organisasjon ser slik (PDF, 111 kB) ut

 
Tilsette ved sentraladministrasjonen
Tilsette ved sentraladministrasjonen
TilsettE-postTelefon
Rådmann Anne Berit LøsetAnne Berit Løset99254459
Etatsjef personal og dagleg tenesteyting Personal- og dagleg tenesteyting70279100
Etatsjef økonomi May-Britt HaugenMay-Britt Haugen70279121
Etatsjef tekniske tenester,plan og utvikling Vakant
Konsulent Siv KrokfossSiv Krokfoss70279103
Konsulent Alexander OudijkAlexander Oudijk70279100
Konsulent Martin VosMartin Vos70279101
IT-ansv. Øystein RødsetØystein Rødset90010089
Konsulent- rekneskapsavd. Kari Anne Flatmo HoveKari Anne F. Hove70279110
Konsulent - lønnsavd. Solveig Holmelid Solveig Holmelid70279112
Brannsjef Einar LiedEinar Lied70279143
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Frå Skjortnes innover fjorden
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS