Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 18.01.2018
Parorendealliansen.png

Det fins over 800 000 pårørande i Noreg. Dei tek vare på foreldre, barnet sitt, søsken eller andre. Likevel er det sjeldan at pårørande vert spurt "korleis har du det eigentleg" ? Eller "Korleis kan vi gjere kvardagen din lettare"?

Pårørandealliansen i Noreg gjennomfører no ei stor spørjeundersøking og målet er å få mange pårørande til å leggje igjen sitt svar.

Publisert 10.01.2018
Penger

Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 (PDF, 2 MB)vedteke i KS-sak 069/17 den 13.12.17 er no klart. 

Publisert 09.01.2018
UKM 2018 - lokalmønstringa. 10. klasse er klare!

Tida flyg og brått har vi lagt ei ny julehøgtid bak oss. Vi kan sjå tilbake på ein ny, særs innhaldsrik periode for alt som har med kultur å gjere. No er det på høg tid å få den nye kulturkalenderen ut på heimesida vår!  Med denne på plass, vil ein kunne ha ei oversikt over ein heil del av det som skal skje av arrangement framover, i tillegg til dei aktivitetane og tilboda som ligg fast frå veke til veke.

Publisert 04.01.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Det vert med dette sendt ut varsel om endring av dato for neste fellesnemndsmøte som no er
sett til 25.januar 2018 i Norddal. Saksdokument vert utsendt i veke 3.

Samtidig vert det kalla inn til heildagssamling om framtidig politisk og administrativ struktur for Fjord kommune. Det er etter vedtak i fellesnemnda 19.12.2017 sak 07 henta inn ekstern forelesar frå KS som vil leie fellesnemnda, hovudtillitsvalte og verneombod frå kommuane gjennom ulike strukturar.

Publisert 21.12.2017
planområde.jpg
Oppstart av detaljregulering innanfor kommunedelplan for Nørdalen, gbnr 144/42 og 144/44 - Overøye - Stordal kommune.

Høyringsfrist: 02. februar 2018

Publisert 01.12.2017
Logo Årim

Møtet blir i ÅRIM sine lokale i Langelandsvegen 1 på Moa i Ålesund og er open for alle interesserte.

Tema er: ÅRIM sin strategi og konsekvensane av denne.

Klikk her (PDF, 137 kB) for å sjå program.

Publisert 17.11.2017
rev.jpg

Vedtak i formannskapsmøtet 1. november 2017 under sak 051/17.

Det ligg ikkje føre nokon dokumentasjon på at desse to artane gjer skade av noe større betydning for næringsaktivitet i kommunen. Likeins finst det heller ingen dokumentasjon på at skotpremie har bidratt til å redusere noko skade på næring i kommunen i dei åra ein har praktisert skotpremie.

Publisert 05.10.2017
lege

Du kan no som pasient ved Stordal legekontor bestille time og fornye resept på nettsida besøklegen.no. Følg link for å opprette brukar.

Oppfordrar alle pasientar til å ta dette i bruk.

Legetimar for bestilling på nett er tilgjengeleg  f.o.m 16. oktober, ved behov for legetime før det, ringer du som tidlegare til legekontoret.
 

Publisert 28.07.2017
 Kommunevåpen

Stillingar som tilkallingsvikarar er ledig. Det kan søkjast heile året. Tilsetting etter behov og avhengig av kvalifikasjonar og personlege eigenskapar hjå søkjar. Opplæring vil bli gitt.

Publisert 29.06.2017

Eva Hove, som er leiar i fellesnemnda for Norddal og Stordal, har laga eit informasjonsskriv om arbeidet med kommunesamanslåing. Namneforslaga til nytt kommunenamn er også systematisert og publisert. 

Informasjonsskriv (PDF, 200 kB)

Namneforslaga (PDF, 194 kB)

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Liv Gunvor Hove Midtbust
Småbåthamna
Liv Gunvor Hove Midtbust
Levert av ACOS AS