Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 16.03.2018
Karl Andre Birkhol.jpg

Fellesnemnda har tilsett fungerande rådmann i Norddal kommune, Karl Andre Birkhol, som administrasjonssjef i Fjord kommune.

Birkhol vil framleis fungere som rådmann i Norddal kommune i ein overgangsperiode med gradvis opptrapping i Fjord kommune.

Publisert 14.03.2018
skule2

Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 135 elevar. Vi ynskjer å få tilsett personar med gode evner til pedagogisk leiing og kollegialt samarbeid.

Søknadsfrist: 27.03.2018.


 

Publisert 14.03.2018
ferieforalle.jpg

Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi.

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få ei kjekk ferieoppleving saman, med mange spennande aktiviterar fra morgon til kveld, og å oppleve felleskap med med andre familiar i same situasjon.

Publisert 13.03.2018
lege

Ved Stordal legekontor er det frå 01.05.2018 ledig 50% fast stilling som helsesekretær.

Søknadsfrist: 15.04.2018

Publisert 26.02.2018
jente-300x300.png

For tredje år på rad arrangerast ein landsdekkjande sommarleir for barn under 18 år som har ein pappa eller mamma med demens. For meir informasjon klikk her.

Publisert 21.02.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Protokoll - Fellesnemda for Norddal og Stordal 13. februar 2018 Klikk her

Publisert 12.02.2018
Arena Overøye.jpg

Arealdelen av kommuneplanen legg juridisk bindande føringar for kva dei ulike areala skal nyttast til, og arealdelplan for Nørdalen skal no rullerast.

Frist for å kome med innspel er: 30. mars 2018.

 

Publisert 10.01.2018
Penger

Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 (PDF, 2 MB)vedteke i KS-sak 069/17 den 13.12.17 er no klart. 

Publisert 01.12.2017
Logo Årim

Møtet blir i ÅRIM sine lokale i Langelandsvegen 1 på Moa i Ålesund og er open for alle interesserte.

Tema er: ÅRIM sin strategi og konsekvensane av denne.

Klikk her (PDF, 137 kB) for å sjå program.

Publisert 17.11.2017
rev.jpg

Vedtak i formannskapsmøtet 1. november 2017 under sak 051/17.

Det ligg ikkje føre nokon dokumentasjon på at desse to artane gjer skade av noe større betydning for næringsaktivitet i kommunen. Likeins finst det heller ingen dokumentasjon på at skotpremie har bidratt til å redusere noko skade på næring i kommunen i dei åra ein har praktisert skotpremie.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Kvitlane 7.nov 2009
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS