Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 16.08.2018
Skulerute 2018 - 2019
2018   Skuledagar
August Første SFO-dag; tysdag 7.aug
Første skuledag: måndag 20.aug.
 
10
September   20
Oktober Haustferie for skulen i veke 41, måndag 8. – fredag 12.okt. 18
November   22
Desember Siste skuledag før jul: torsdag 20.desember
Juleavslutning onsdag kveld, 19.des. tel som skuledag
Siste SFO-dag før jul: fredag 21.desember
15
2019    
Januar Første SFO-dag etter jul: torsdag 3.jan.
Første skuledag etter jul: torsdag 3.jan.
21
Februar Vinterferie for skulen veke 9, måndag 25.feb - fredag 1. mars 16
Mars   20
April Påskeferie for SFO og skule; måndag 15. april- 22. april.
Første SFO- og skuledag er tysdag 23. april
 
16
Mai SFO- og skulefri  dagar;
Torsdag 16.mai
Fredag 31. mai
 
18
Juni Siste skuledag: fredag 21.juni 14
Juli Siste SFO-dag; fredag 5.juli  
SUM   190


Dei studie-/planleggingsdagane (6 dagar) som ligg til undervisningspersonalet sitt arbeidsår, vert lagt til veke 33 – i tillegg til ein studiedag onsdag 2. januar 2019.
Måndag 6. august 2018, onsdag 16.-  og fredag 31. mai 2019 er planleggingsdag for SFO- personale.


 

Publisert 15.08.2018
naringslivskonferanse.JPG

Fellesnemnda for Fjord kommune inviterer til diskusjon om framtidig næringsutvikling tirsdag 28. august kl 17- 21 i Grendasalen, Stordalshallen.

Fem innleiarar kjem med synspunkt om kva som skal til for å lykkast med ei positiv næringsutvikling. Etter konferansen blir det sett ned arbeidsgrupper som skal kome med innspel.

Publisert 14.08.2018
Fysioterapeut Marte Helseth Hansen

Marte Helseth Hansen har starta i 50% stilling som privatpraktiserande fysioterapeut i Stordal kommune. 
Arbeidsdagar: tysdag, torsdag og annankvar fredag frå kl. 08.00 - 15.30.

E-post: marte@stordalfysikalske.no
Telefon: 99 47 47 37

Publisert 08.08.2018
KAILAGERET.jpg

Bygget vert vurdert gitt bort til eventuelle interessentar som kan tenke seg  å overta bygget mot rivekostnaden.

Tilbod må vere innkomme til Stordal kommune innan onsdag 20.08.2018 kl.10.00

Klikk "les mer"

Publisert 26.07.2018
dinutvei.no - logo

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan råke menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Publisert 19.07.2018
Snøproduksjonsanlegg ved Stordal Alpinsenter

Skal ein søkje om å få tildelt spelemidlar i 2019, er det viktig å merke seg at det er eit krav at tiltaket er med i kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Fristen for å kome med innspel til planen, er sett til 1. oktober 2018. I denne reportasjen finn ein meir om både dette og om spelemiddelordninga generelt. Vi registerer også med stor glede at Stordal Alpinsenter no har motteke tilsegn på kr 1 million til snøproduksjonsanlegga der.

Publisert 09.07.2018
Logo biblioteket
Veke 32: Biblioteket er ope måndag 6. august og onsdag 8. august frå kl. 17.00 -19.30.
Veke 33: Biblioteket er ope måndag 13. august og Onsdag 15. august frå kl. 17.00 -19.30.
 
Frå mandag 20 august har Stordal bibliotek vanleg opningstid, men i tida frå 4. - 6. september er biblioteket stengt på dagtid. 
Publisert 09.07.2018
HoldNorgeRent sekker.jpg

Sol, sommar og reine strender!

Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre!

Publisert 29.06.2018
Logo NAV Storfjorden

NAV Storfjorden har endra opningstider i veke 27 - 33 i sommar.


NAV Norddal: stengt i veke 28, 29, 30 og 31

NAV Ørskog: opent veke 27, 29, 30 og 33: måndag og onsdag kl. 10.00 - 14.00 
                       stengt i veke 28, 31, 32 og onsdag 15.08 i veke 33

NAV Skodje: opent veke 27, 28, 31, 32 og 33: måndag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00
                       stengt i veke 29 og 30

Ein kan og henvende seg til NAV kontaktsenter telefon 55 55 33 33.

Publisert 28.06.2018
Logo Skatteetaten

Dette betyr at publikum må førehandsbestille tid hos Skatteetaten for å få personleg veiledning i skranke. Time kan bestillast på skatteetaten.no, via telefon (800 80 000) eller ved å henvende seg personleg på skattekontoret.

Klikk "les mer"

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Kari Anne Flatmo Hove
Frå Skjortneset mot Stordal
Kari Anne Flatmo Hove
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS