Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 08.11.2018
Brukarmøte 2012 - opplæring i bruk av hjertestartar II

Stordalshallen runda 20 år i fjor og det er vanskeleg å sjå føre seg lokalsamfunnet vårt utan denne storstova vår. Av mange rosande ord utanfrå, i tillegg til at den er så rikt utrusta og at det skjer så mykje her, høyrer vi også stadig at den er så godt helden ved like. Viktigheita av dei regelmessige brukarmøta, skal ein ikkje undervurdere i så måte. No er det klart for eit nytt møte og då vil ein også friske opp i høve bruken av hjertestartar og livreddande førstehjelp.     

Publisert 07.11.2018
Hoeysensitive-barn-hvem-er-de-og-hvordan-moete-dem_newsbannertop.jpg

Foredrag med Birte Svatun i Stordalshallen

tysdag 20. november kl. 19.00.
Arrangementet er gratis.

Publisert 02.11.2018
Jenny Marita Sørås

Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av eit vidt definert kulturomgrep. Fristen for å kome med innspel, er sett til den 15. november.  

Publisert 30.10.2018

Frå 1. november kan du kjøpe jodtablettar på apoteket. Myndigheitene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande barn kjøper tablettar som ein har på lager heime.

 

Publisert 26.10.2018
Eigenberedskapslager

Kva gjer du om straumen forsvinn over fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i kranen? Denne veka lanserer DSB kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga.

Publisert 23.10.2018
Lege sprøyte

Ein ny influensasesong står for døra. Nær 1,5 million menneske i Noreg har auka risiko for komplikasjonar av influensasjukdom og vert tilrådd å ta influensavaksina kvart år.

Publisert 23.10.2018
mattilsynet_logo_.gif

Nå er det på overtid å registrere ditt vassforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.

Registreringa er gratis, og gjøres på mattilsynet.no.

I skjemaet registrerer du vassforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun nokre få tilleggsspørsmål som skal besvarast.

 

 

Publisert 03.10.2018

Statens kartverk har gjort fylgjande vedtak i namnesak 2008/9 i Stortdal kommune. Klikk på Les mer får å sjå heile kunngjeringa. 

Eventuelle merknader til saka skal vere skriftelege og sendast til Stordal kommune på e-post: postmottak@stordal.kommune.no eller til Stordal kommune, Kommunehuset, 6250 Stordal innan 2 månader frå denne kunngjeringa.
 

Publisert 01.10.2018
Logo NAV Storfjorden

 

 

NAV Storfjorden endrar opningstid for drop-in (utan førehandsavtale) frå og med måndag 24. september 2018.
Fleire nyttar no dei digitale tenestene våre. Vi kan dermed frigjere ressursar til å følgje tettare opp dei som har størst behov for bistand for å kome i arbeid.  

Ny opningstid for drop-in i publikumsmottaka i NAV Storfjorden:
Skodje: måndag, onsdag og fredag: 10.00 til 12.00
Ørskog: måndag og onsdag: 10.00 - 12.00
Norddal: onsdag 10.00 - 14.00

Publisert 26.07.2018
dinutvei.no - logo

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan råke menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Stordalshallen pensjonisttreff II.jpg
Stordalshallen pensjonisttreff II.jpg
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS