Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 22.03.2019
Familie

Informasjonsskjema og søknadsskjema for SFO året 2019-2029 klikk her (PDF, 226 kB)

Skuleruta 2019-2020 (PDF, 235 kB)

Publisert 22.03.2019
Stordal kommune - kommunevåpen

 

 Stordal kommune søkjer støttekontakt/aktivitetskontakt til ein vaksen mann, 2-3 timar per veke.

Om du er interessert i å medverke til at ein person skal få oppleve tryggleik og meiningsfulle fritidsaktivitetar er du velkomen som søkjar. Opplæring vil bli gitt.

Publisert 20.03.2019
Stordal kommune - kommunevåpen

Stordal kommune har vedtatt å leggje reguleringsplanforslaget ut til offentleg ettersyn, med krav om at talet på nye tomter vert redusert til 7 og med oppmoding om at det vert gjort nye vurderingar knytt til vegføring.
 
Publisert 20.03.2019
 Kommunevåpen

Stordal kommune ønsker dine innspel til planforslaget som omfattar forvaltninga av området frå brua mellom Mo og Vad, fram dalføret mot alpinanlegget ved Overøye og vidare ut til kommunegrensa.

Frist for innspel er 03.05.19 og sendast skriftleg til postmottak@stordal.kommune.no

Publisert 18.03.2019
Kommunevåpenstordalnorddal

Fjord kommune søkjer etter kommunalsjef for oppvekst og kultur frå 2019.

Vår nye kommunalsjef vil ha eit heilskapleg leiaransvar, inkludert fag-, økonomi-, personal-og utviklingsansvar for sin sektor. Kommunalsjef oppvekst og kultur inngår i administrasjonssjefen sitt leiarteam. 

Søknadsfrist:31.03.2019
 

Så heile stillingsannonsa her

Publisert 14.03.2019
lege

Interkommunale legevakt for kommunane Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog har ledige deltidsstillingar som helsesekretær/sjukepleiar frå 1. september 2019.

Legevakta skal bemanne opp med helsepersonell på vakt i helgane og på heilagdagar frå kl. 0800 til kl. 2200. Vi har derfor ledig to deltidsstillingar 3. kvar helg og ei stilling 6. kvar helg.

I tillegg har vi ledig ein fast ettermiddag pr. veke frå kl. 1530 til kl. 2200.

Søknadsfrist: 31.03.2019

Publisert 14.03.2019
digi.png

Mange innbyggjarar har enno ikkje tatt i bruk digital postkasse. Vi ønskjer å informere om tilbodet slik at fleire kan ta imot digital post frå kommunen.

Publisert 12.03.2019
9.jpg

Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av eit vidt definert kulturomgrep. Merk at fristen for å kome med innspel, i år vert sett til den 1. mai.  

 

 

Publisert 12.03.2019
Kulturpris 2017 - Stordal IL (her ved leiar Helga Øvrebust i lag med ordførar Eva Hove

Stordal kommune har vedteke at det kan delast ut kulturpris annakvart år. Prisen vart sist delt ut i 2017 (bildet) og dermed ynskjer ein no innspel på kandidat/kandidatar til Stordal kommune sin kulturpris for 2019. Merk at frist for innspel på kandidatar i år er sett til 1. mai. 

 

.

Publisert 08.03.2019
Logo Røde Kors

Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi. Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få ei ferieoppleving saman. Gi dei eit pusterom frå kvardagen der dei ikkje treng å bekymre seg for økonomien og skape nettverk med andre familiar i same situasjon.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Nye Kokarsteinen
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS