Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Andre kommunale planar

Under vil du finne ei oversikt over vedtekne og gjeldande kommunale planar.  

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 20.07.2017

Enkelte planar vert tekne opp til rullering.
Desse rullerte planane vil også ligge i oversikta nedanfor.

Kommunale planar På oversikta under vil du få ei oversikt over kommunalt godkjente planar - artikkelen er under arbeid
Kommunale planar
Samfunnsdelen i kommuneplan Stordal kommune 2014 - 20232014 - 2023K.sak 085/142023
Rusmiddelpolitisk handlingsplan (PDF, 705 kB)2016 - 2020K.sak 074/162020
Eldreplan (PDF, 174 kB)1998 - 20012011
Plan for psykisk helsearbeid (PDF, 202 kB)2013 - 2016K.sak 073/122016
Helsemessig og sosial beredskap (PDF, 578 kB)2005 - 2008K.sak 061/052011
Handlingsplan barn og unge (PDF, 120 kB)1999 - 2003K.sak 40/012011
Handlingsplan mot mobbing (PDF, 409 kB)20112015
Smittevernplan (PDF, 421 kB)2017-2018Administrativt
Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2004 - 2007 (PDF, 3 MB)2004-2007K.sak 056/042012
Kommunedelplan idrett og friluftsliv - Rullering (PDF, 153 kB)K.sak 016/09
Kommunedelplan idrett og friluftsliv - Rullering (PDF, 74 kB)K.sak 079/10
Handlingsplan idrett og fysisk aktivitet rullering 2011 (PDF, 45 kB)K.sak 059/11
Handlingsplan idrett og fysisk aktivitet rullering 2012K.sak 072/12
Delplan for idrett og fysisk aktivitet - rullering 2015 (PDF, 378 kB)2015-2016K.sak 098/15oktober 2016
Energi- og klimaplan del 1 (PDF, 5 MB)2020
Energi- og klimaplan del 2 (PDF, 640 kB)2010-2020K-sak 049/102020
Kompetanseutviklingsplan 2006 - 2008 (PDF, 23 kB)2006 - 2008F.sak 056/062011
Geodataplan (PDF, 2 MB)2000 - 20032011
Kommunedelplan for avlaup (PDF, 330 kB)2001 - K.sak 022/01Ved behov
Planprogram forvaltningsplan vassregion Møre og Romsdal (PDF, 3 MB)2010-2015Dette er høyringsdokument
Finans- og gjeldsreglement for Stordal kommune (PDF, 804 kB)2015-2019 (kommunevalperiode)K.sak 056/172015
Strategisk næringsplan (PDF, 6 MB)2008-2015K.sak 015/082015
Lønspolitisk plan (PDF, 130 kB)2006 - 2008K.sak 050/062011
Forenkla bru og vegplan (PDF, 12 kB)2009K.sak 057/092011
Trafikktryggingsplan (PDF, 434 kB)2003-2010Ikkje fastsett
Planstrategi 2017-2020 (PDF, 405 kB)2017-2020K.sak 036/17
Tuberkulosekontrollprogram Stordal kommune 2015 (PDF, 229 kB)2015
Pandemiplan Stordal kommune pr. 01.07.2015 (PDF, 223 kB)2015 - 20162016
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Mot Almås
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS