Siste utkast til planforslag for Kommunedelplan for Nørdalen

 Kommunevåpen - Klikk for stort bilde

Her er oppdatert planforslag for kommunedelplan for Nørdalen. Planforslaget er justert for å ta høgde for innkomne merknader i høyringsrunda, og planforslaget skal no vurderast på nytt av NVE, Fylkeskommune og Fylkesmann før endeleg vedtak til hausten.

Har du spørsmål knytt til denne saka så send epost til postmottak@stordal.kommune.no eller ring 70 27 91 00. 

 NB! Klikk på tittelen av artikkelen for å få opp alle filene i saka. 

 

 

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 08.07.2019