Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Stordal Barnehage

Barnehagen er ein kommunal avdelingsbarnehage som ligg fint til i Stordal og er heilt ny. Den vart ferdigstilt og tatt i bruk måndag 19 september 2019 og er bygd for 3 avdelingar. Hausten 2019 har vi to avdelinger i gang og likevel full barnehagedekning i Stordal. Rådyrskogen er avdeling for barn 3 – 6 år og Eplehagen er avdeling for barn 0 – 3 år. 

Kontakt barnehagen:
 
Styrar Diana Helland  Tlf: 95878594 e-post: diana.helland@stordal.kommune.no
 
Dei som ønskjer å spise frukost i barnehagen har med mat til dette måltidet, melk og vann tilbys fra barnehagen.
Mellommåltidpå føremiddag : frukt

barnehagebygg.jpg - Klikk for stort bilde


Lunsj: brødmåltid eller varmt måltid. Drikke: melk eller vann.
Ca klokka 14.00: yoghurt eller knekkebrød pluss frukt.
 

Ein barnehageplass kostar pr oktober 2019 : 3040.- kroner per månad.

• Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen.
• Kostnad for mat kjem i tillegg.
barnehageinne.jpg - Klikk for stort bilde
• Familiar med fleire barn i barnehage betalar mindre.

• Familier med lav inntekt kan ha krav på redusert foreldrebetaling.

• Eit vedtak om redusert barnehagebetaling gjeld for eit år av gangen.
 
Opningstida er: 06.50 – 16.30
barnehagekake.jpg - Klikk for stort bilde

Føremål

  • Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode høve til utvikling og aktivitet i nær forståing og samarbeid med heimen til barna.
  • Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna ei god oppseding i samsvar med kristne grunnverdiar.

Tenester/innhaldet i barnehagen

  • Barnehagen skal vere ei pedagogisk tilrettelagt verksemd. Departementet skal fastsetje rammeplan for barnehagen.
  • Rammeplanen skal gi retningsliner for innhaldet og oppgåvene for barnehagen.
  • Barnehagen sin eigar kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
  • Samarbeidsutvalet for kvar barnehage skal fastsetje ein årsplan for den pedagogiske verksemda.

Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen

Barnehageloven

Handlingsplan mot mobbing - Stordal Barnehage (PDF, 409 kB)

Informasjon om søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid (PDF, 84 kB)

Informasjon om foreldrebetaling for 2019 frå Utdanningsdirektoratet

 

 

 

 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Jøssvollbotnen
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS