Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 15.07.2019
Sommarsong i Rosekyrkja - Kyrkjehola Kulturbeite 2019

I snart 20 år har vi hatt gleda av å delta på konsertar og andre kulturarrangement i regi av Kyrkjehola Kulturbeite. Dei siste åra har det rett nok ikkje vore like mange arrangement som tidlegare, men i fjor sommar var det også ein fin konsert og også den gongen - som no - på olsokkvelden. Årets konsert har fått tittelen; "Sommarsong i Rosekyrkja".

Publisert 08.07.2019
 Kommunevåpen

Her er oppdatert planforslag for kommunedelplan for Nørdalen. Planforslaget er justert for å ta høgde for innkomne merknader i høyringsrunda, og planforslaget skal no vurderast på nytt av NVE, Fylkeskommune og Fylkesmann før endeleg vedtak til hausten.

Har du spørsmål knytt til denne saka så send epost til postmottak@stordal.kommune.no eller ring 70 27 91 00. 

 NB! Klikk på tittelen av artikkelen for å få opp alle filene i saka. 

 

 

Publisert 04.07.2019

Eigar på gnr 121 bnr 1 i Stordal kommune reiser klagesak på skrivemåten av gardsnamnet.

Saka gjeld følgjande namn:

  • Øygarden – Ødegård – Øggarden - gard, gardsnummer 121
  • Øygarden – Ødegård – Øggarden - bruk, bnr. 121/1
  • Øygardsslættet – Øggardsslættet - li
  • Øygardsnakken – Øggardsnakken - rygg
  • Øygardsgrova – Øggardsgrova  - bekk

Frist for innsending av merknader: innan 14. august 2019.

Publisert 03.07.2019
menu-logo.png

For leiarar i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, komande foreldre, foreldre, interesserte vaksne og tilsette i kommunen som arbeider med barn og unge.  

 
Dato : ONSDAG 14.AUGUST
Tid : KL. 18:00
Stad : GRENDASALEN, STORDALSHALLEN
 
Publisert 02.07.2019
Slåttekurs_snudd_vann_sist.jpg

Kom og lær bruken av ljå og orv, slåtteteknikk, bryning og tynsling m.m. i vakre omgivelser på fjellhyllegården Ytste Skotet. 

Publisert 01.07.2019
Logo biblioteket

 I skuleferien er biblioteket ope berre på kveldstid måndagar og onsdagar. Bilblioteket er stengt i veke 28, 29, 30 og 31.

I veke 26 og 27 er bilblioteket ope måndag og onsdag frå kl. 17.00 - 19.30.

Publisert 27.06.2019
Ledig stilling 3

 Stordal kommune har fleire ledige stillingar som sjukepleiar – inntil 340% stilling. Det er ledige stillingar både på  institusjon/sjukeheim (Stordalstunet) og i heimetenesta. 

Søknadsfrist  21.07.2019.

 

Klikk "les mer"

Publisert 27.06.2019
Helsesøster 2barn

Helsesjukepleiar har ferie:


måndag 1.juli og tirsdag 2.juli ( veke 27 ) og 15.juli t.o.m. 2.august 
( veke 29-30-31)

 
Publisert 26.06.2019
Logo NAV Storfjorden

 NAV Storfjorden har endra opningstider i veke 28-33 i sommar:

Klikk "les mer"
Publisert 22.05.2019
Kommunevåpenstordalnorddal

Fjord valstyre har i møte 21.05.19 godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet 2019

Klikk "les mer"

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Vidhammer
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS