Publisert 12.09.2018
Sommarlesavslutning 2018

Torsdag 6. september var det Sommarlesavslutning i Stordal og Stordal bibliotek inviterte alle elevar i 1.-7. klasse ved Stordal skule til markering av Sommarles 2018 og forestilling med Klovnen Knut.

 

Publisert 11.09.2018
Turskiltprosjektet

Kulturavdelinga ved M&R fylkeskommune har sendt oss denne påminninga, i høve tilskotsordning retta mot friluftslivstiltak gjennom Gjensidigestiftelsen. Merk at søknadsfristen er 15. september.  

Publisert 10.09.2018
Logo Røde Kors

Veke 41. 8. -12. oktober går turen til fjells og Røde Kors senteret Merket i Valdres i Oppland fylke. Her blir det mykje aktivitetar i frisk fjelluft. Kanopadling, mesternes mester, elgsafari og vikingleir.

Målgruppe: Familiar med svak økonomi over ein lengre periode og som har minst eit barn i alderen 6 - 13 år.

Publisert 07.09.2018
Bjørg Moltu - bibliotekprisen 2018

Norsk bibliotekforening avdeling Møre og Romsdal delte 5. september ut Bibliotekprisen for Møre og Romsdal 2018 under sitt årsmøte. Vinnaren vart Bjørg Moltu, biblioteksjef i Stordal kommune.

 

 

Publisert 06.09.2018
Ledig stilling teknisk

Stordal og Norddal kommune ligg ved Storfjorden i Møre og Romsdal. Vi har ledig 2 faste stillingar i 100% som ingeniør ved felles teknisk etat. Hovudarbeidsstad er Stordal kommune. Frå 1.1.2020 blir kommunane slått saman til Fjord kommune.

Kommunane byr på svært gode oppvekstvilkår, eit aktivt kulturliv og attraktive område for friluftsliv både sommar og vinter. Søknadsfrist: 30. september 2018

.

 

Publisert 05.09.2018
Lygnugariene, Vilma.jpg

Vilma Lygnugariene er vikar som psykisk helsarbeidar i Stordal kommune. Ho er også psykisk helsarbeidar i Norddal kommune. Vilma er på kontoret i Stordal kvar fredag, samt annankvar torsdag (partalsveker).

Kven vi er her for: Alle, unge og vaksne, som har behov for hjelp når livet er vanskeleg.

Personar med psykisk liding som over tid treng bistand til å meistre livet sitt. Det kan òg vere personar med akutte behov i ein tidsavgrensa periode.

Psykisk helsearbeidar held til i 2.etasje helsehuset i Stordal sentrum (inngang på same side som helsestasjonen).
Kontoret er open fredag, samt annankvar torsdag (partalsveker).

Publisert 26.07.2018
dinutvei.no - logo

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan råke menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Publisert 19.07.2018
Snøproduksjonsanlegg ved Stordal Alpinsenter

Skal ein søkje om å få tildelt spelemidlar i 2019, er det viktig å merke seg at det er eit krav at tiltaket er med i kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Fristen for å kome med innspel til planen, er sett til 1. oktober 2018. I denne reportasjen finn ein meir om både dette og om spelemiddelordninga generelt. Vi registerer også med stor glede at Stordal Alpinsenter no har motteke tilsegn på kr 1 million til snøproduksjonsanlegga der.

Publisert 28.06.2018
Logo Skatteetaten

Dette betyr at publikum må førehandsbestille tid hos Skatteetaten for å få personleg veiledning i skranke. Time kan bestillast på skatteetaten.no, via telefon (800 80 000) eller ved å henvende seg personleg på skattekontoret.

Klikk "les mer"

Publisert 01.06.2018
Bålsamtale 2015

 

Brannfaren er storgrunna langvarig tørke og vedvarende vind. 

Difor er det FORBOD MOT BRUK AV OPEN ELD OG GRILLAR AV ALLE SLAG UTANDØRS I STORDAL KOMMUNE.

Forbodet er heimla i Brannvernlovens §5 og 14 og gjeld inntil vidare. Dette melder rådmannen.

Eventuelle spørsmål kan stillast til Stig Busengdal tlf: 91 11 42 43

Første Forrige | Neste Siste