Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 06.05.2014
Kari Vatne

Sokneprest Kari Vatne har fast kontordag på kommunehuset i Stordal, i tillegg til kontordagane ho har på kyrkjekontoret i Ørskog.

Nedanfor finn du meir informasjon om presten og tenesta, opningstider m.m.

Publisert 15.04.2014
fartsgrense_50_km.jpg

Mesta har sendt oss Arbeidsvarslingsplan (PDF, 3 MB)for vedlikehald i Stordalstunnelen i samband med innfesting av vannsikringsduk.
Redusert fartsgrense i perioden 15. april til 31. mai til 50 kmt.

Publisert 01.04.2014
Logo politiet

Frå 1. april 2014 skal alle søknader om politiattest frå Møre og Romsdal handsamast hjå Politiet si einig for vandelskontroll og politiattestar i Vardø.

Publisert 12.03.2014
Stordal sommarsentrum

Turistinformasjon finn du ved servicekontoret på kommunehuset i Stordal.
Adresse: Stordalsvegen 550, tlf. +47 70 27 91 00.

Turistinformation about Stordal can be found at the servicedesk at the Stordal town hall.
Address: Stordalsvegen 550, tel. +47 70 27 91 00. 

Publisert 18.02.2014
.

Stortinget har vedteke endringar i forvaltningslova som gjer digital kommunkasjon til hovudregel når forvaltninga kommuniserer med innbyggjarane og næringslivet. Vidare er det vedteke endringar i eForvaltningsforskifta som legg til rette for dette.

Publisert 27.01.2014
Stordal sentrum

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilar 2014 for kommunane. Det er andre gongen folkehelseprofilane blir utgitt. Folkehelseprofil 2014 for Stordal kommune finn du her

Publisert 16.01.2014
Planklart skule- og idrettsområde 10.06.09

Ved å gå inn på www.kommunekart.com kan ein no få opp kart både på PC, ipad og smarttelefon for Stordal kommune og Norddal kommune. Kartløysinga er tilpassa alle desse tre, og vert vist på ein tilpassa måte uansett kva ein nyttar for å gå inn.


Publisert 03.01.2014
Logo Årim
Kalenderen for henting av rest-, papir, og plastavfall 2014 finner du her (PDF, 608 kB)
Publisert 17.10.2013

Stordal kommune har innført skotpremie på rev og kråke.
Felte dyr skal takast med til servicekontoret på kommunehuset.  Her blir antall skotne dyr registrert, samstundes som minimum 2 klør på høgre framfot skal klippast i påsyn av kommunalt tilsett. 

Publisert 12.02.2013
minsak

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har no åpna ein eigen nettportal for innbyggarinitiativ. Nettportalen vil gjere det mogeleg for innbyggarane å fremme innbyggarinitiativ elektronisk.
Du finn link til www.minsak.no nederst til høgre på kommunen si side.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Eit gammalt speilbilde....
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS