Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 03.01.2014
Logo Årim
Kalenderen for henting av rest-, papir, og plastavfall 2014 finner du her (PDF, 608 kB)
Publisert 17.10.2013

Stordal kommune har innført skotpremie på rev og kråke.
Felte dyr skal takast med til servicekontoret på kommunehuset.  Her blir antall skotne dyr registrert, samstundes som minimum 2 klør på høgre framfot skal klippast i påsyn av kommunalt tilsett. 

Publisert 12.02.2013
minsak

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har no åpna ein eigen nettportal for innbyggarinitiativ. Nettportalen vil gjere det mogeleg for innbyggarane å fremme innbyggarinitiativ elektronisk.
Du finn link til www.minsak.no nederst til høgre på kommunen si side.

Publisert 12.02.2013
Brukarutval NAV Stordfjorden

Det er oppnemnt eit brukarutval i NAV Storfjorden (PDF, 210 kB)

Brukarutvalet er eit fast kontakpunkt for gjensidig informasjon og dialog i saker som vedkjem tenestetilbod og sørvis i NAV Storfjorden.

Publisert 25.01.2013
Sætrane

Det er no opparbeidd heilårsveg mellom Overøye og Langsæterområdet. Som tidlegare vert det innkrevd parkeringsavgift - dette gjeld både Overøye- og Langsæterområdet.

Publisert 30.10.2012
Gamle protokollark

Dei historiske møtebøkene som kommunen har fått digitaslisert er gjennomgått og kvalitetssikra. Dette gjeld møtebøkene for perioden 1953 - 1959 då dette er arkivmateriell som enno ikkje er 60 år.

Du finn dei digitaliserte møtebøkene i venstremenyen under Servicekontoret

Publisert 25.09.2012
Gamle protokollark

Stordal kommune er ein av tre kommunar i fylket vårt som til no har fått digitalisert gamle møtebøker for formannskap og kommunestyre og er for perioden 1838 - 1959.
Ragnar Albertsen ved Møre og Romsdal fylkesbibliotek har vore prosjektleiar.

Publisert 10.05.2012
Kommunehus


Stordal kommune har teke i bruk ny programvare som gjer at vi kan legge dokument frå saksbehandlarsystemet ut på heimesida.

Frå 1.mai 2012 vert alle dokument og saker som kjem til kommunen tilgjengeleg for offenlegheita med mindre det er forhold som etter offentleglova er unnateke frå innsynsrett.

Publisert 04.04.2011
.

Når du skal betale rekningar til kommunen oppfordrar vi deg til å ta i bruk eFaktura eller du kan inngå avtale med banken din om Avtalegiro.

Ved å bruke Avtalegiro vert rekningene belasta automatisk konto, og vert alltid betalt til rett tid. Ved å ta imot eFaktura slepp du å bruke KID nr, du beheld oversikt over rekningane og har kontroll på når du vil betale.

Publisert 26.07.2010
webatlas

Har du planar om å bygge deg nytt hus?

Stordal kommune har ledige tomter både på Dyrkorn og i Stordal.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Pusken - stølsbilde
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS