Publisert 12.02.2013
Brukarutval NAV Stordfjorden

Det er oppnemnt eit brukarutval i NAV Storfjorden (PDF, 210 kB)

Brukarutvalet er eit fast kontakpunkt for gjensidig informasjon og dialog i saker som vedkjem tenestetilbod og sørvis i NAV Storfjorden.

Publisert 25.01.2013
Sætrane

Det er no opparbeidd heilårsveg mellom Overøye og Langsæterområdet. Som tidlegare vert det innkrevd parkeringsavgift - dette gjeld både Overøye- og Langsæterområdet.

Publisert 30.10.2012
Gamle protokollark

Dei historiske møtebøkene som kommunen har fått digitaslisert er gjennomgått og kvalitetssikra. Dette gjeld møtebøkene for perioden 1953 - 1959 då dette er arkivmateriell som enno ikkje er 60 år.

Du finn dei digitaliserte møtebøkene i venstremenyen under Servicekontoret

Publisert 25.09.2012
Gamle protokollark

Stordal kommune er ein av tre kommunar i fylket vårt som til no har fått digitalisert gamle møtebøker for formannskap og kommunestyre og er for perioden 1838 - 1959.
Ragnar Albertsen ved Møre og Romsdal fylkesbibliotek har vore prosjektleiar.

Publisert 10.05.2012
Kommunehus


Stordal kommune har teke i bruk ny programvare som gjer at vi kan legge dokument frå saksbehandlarsystemet ut på heimesida.

Frå 1.mai 2012 vert alle dokument og saker som kjem til kommunen tilgjengeleg for offenlegheita med mindre det er forhold som etter offentleglova er unnateke frå innsynsrett.

Publisert 04.04.2011
.

Når du skal betale rekningar til kommunen oppfordrar vi deg til å ta i bruk eFaktura eller du kan inngå avtale med banken din om Avtalegiro.

Ved å bruke Avtalegiro vert rekningene belasta automatisk konto, og vert alltid betalt til rett tid. Ved å ta imot eFaktura slepp du å bruke KID nr, du beheld oversikt over rekningane og har kontroll på når du vil betale.

Publisert 26.07.2010
webatlas

Har du planar om å bygge deg nytt hus?

Stordal kommune har ledige tomter både på Dyrkorn og i Stordal.

Publisert 23.09.2009
skatt

Fra 01.10.09 får kommunene Giske, Norddal, Sandøy, Stordal, Ørskog og Ålesund felles skatteoppkreverkontor - Nordre Sunnmøre kemnerkontor. Dette kontoret vil på vegne av de 6 kommunene utføre arbeid som tidligere har vært utført av hver enkelt kommune i medhold av skattebetalingsloven og folketrygdloven.  


  • Kontoradresse: Rådhuset, Keiser Wilhelmsgt. 11
  • Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund
  • E-postadresse: postmottak@alesund.kommune.no
  • Telefonnr. 70 16 20 00
  • Telefax: 70 16 29 34
Første Forrige | Neste Siste