Publisert 23.03.2018
legevakt - påske.png

 

Publisert 22.03.2018
Politiet.JPG

Frå 1. april er Stordal kommune ein del av Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Næraste tenestestad for polititenester er Brattvåg og kontoret er ope kvardagar 08.30 - 15.00.

 

Lensmann i Nordre Sunnmøre blir frå 1. april Øyvind Verpeide og politikontakt i Stordal er Terje Holen.

Telefonnummeret til politiet: 70 11 87 00. - eller 112 (nødtelefon)

Publisert 22.03.2018
Ledig stilling teknisk

Vi søkjer etter lege i 100% fast stilling som kommuneoverlege ved legekontoret i Stordal kommune frå 01.07.2018 - Søknadsfrist 16. april 2018 

Publisert 16.03.2018
Karl Andre Birkhol.jpg

Fellesnemnda har tilsett fungerande rådmann i Norddal kommune, Karl Andre Birkhol, som administrasjonssjef i Fjord kommune.

Birkhol vil framleis fungere som rådmann i Norddal kommune i ein overgangsperiode med gradvis opptrapping i Fjord kommune.

Publisert 14.03.2018
skule2

Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 135 elevar. Vi ynskjer å få tilsett personar med gode evner til pedagogisk leiing og kollegialt samarbeid.

Søknadsfrist: 27.03.2018.


 

Publisert 14.03.2018
ferieforalle.jpg

Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi.

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få ei kjekk ferieoppleving saman, med mange spennande aktiviterar fra morgon til kveld, og å oppleve felleskap med med andre familiar i same situasjon.

Publisert 13.03.2018
lege

Ved Stordal legekontor er det frå 01.05.2018 ledig 50% fast stilling som helsesekretær.

Søknadsfrist: 15.04.2018

Publisert 26.02.2018
jente-300x300.png

For tredje år på rad arrangerast ein landsdekkjande sommarleir for barn under 18 år som har ein pappa eller mamma med demens. For meir informasjon klikk her.

Publisert 21.02.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Protokoll - Fellesnemda for Norddal og Stordal 13. februar 2018 Klikk her

Publisert 12.02.2018
Arena Overøye.jpg

Arealdelen av kommuneplanen legg juridisk bindande føringar for kva dei ulike areala skal nyttast til, og arealdelplan for Nørdalen skal no rullerast.

Frist for å kome med innspel er: 30. mars 2018.

 

Første Forrige | Neste Siste