Reguleringsplanar

Under følgjer eit førebels utval av planar som du kan lese om eller laste ned. Etterkvart som planane blir ferdige, vil dei fortløpande bli publisert. Planar som enda ikkje er med her kan du få innsyn i ved å vende deg til servicekontoret.

Reguleringsplan Overøye Panorama er for ein stor del endra gjennom reguleringsplan Overøye Fjellgrend.

Reguleringsplanar - Her får du ei oversikt over godkjente reguleringsplanar i Stordal kommune
Reguleringsplanar - Her får du ei oversikt over godkjente reguleringsplanar i Stordal kommune
ReguleringsplanFøresegnerVedteke
Gangfelt Øvrebust - Moe plankart plan 1 (PDF, 768 kB)Føresegner (PDF, 43 kB)
Gangfelt Øvrebust - Moe plankart plan 2 (PDF, 628 kB)
Gangfelt Øvrebust - Moe plankart plan 3 (PDF, 856 kB)
Gangfelt Øvrebust - Moe plankart plan 4 (PDF, 638 kB)
Gangfelt Øvrebust - Moe plankart plan 5 (PDF, 900 kB)
Småbåthamna (PDF, 922 kB)Føresegner (PDF, 51 kB)KS 25/99 - 22.04.99
Bølømarka hyttefelt (PDF, 5 MB)Føresegner (PDF, 28 kB)KS 21/01 - 23.05.01
Hyttefelt H8 på Overøye (PDF, 10 MB)Føresegner (PDF, 148 kB)KS 20/01 - 23.05.01
Hyttefelt H51 (PDF, 2 MB)Føresegner (PDF, 29 kB)KS 66/03 - 27.11.03
Hyttefelt H51 - utbygging II (PDF, 785 kB)Føresegner (PDF, 2 MB)KS 43/10 - 30.06.10
Alpinanlegg Overøye (PDF, 3 MB)Føresegner (PDF, 44 kB)KS 44/05 - 06.07.05
Almåslia hytteområde (PDF, 18 MB)Føresegner (PDF, 123 kB)KS 05/04 - 11.02.04
Overøye Panorama (PDF, 518 kB)Føresegner (PDF, 66 kB)KS 14/06 - 22.03.06
Overøye Fjellgrend (PDF, 5 MB)Føresegner (PDF, 30 kB)KS 32/08 - 25.05.08
Øyna Langsætrane (PDF, 682 kB)Føresegner (PDF, 32 kB)KS 12/08 - 16.04.08
Ekre hyttetun (PDF, 2 MB)Føresegner (PDF, 2 MB)KS 23/07 - 27.06.07
Fokhauglia (PDF, 22 MB)Føresegner (PDF, 33 kB)KS 16/06 - 22.03.06
Storåkeren (PDF, 2 MB)Føresegner (PDF, 103 kB)KS 16/10- 17.01.10
Grigåsrøbbane / kartFøresegnerKS 17/15 - 25.03.15
Vertikalnivå under grunnPlanomtale