Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Fotograf: Passfoto
Torleiv Almås skreiv den flotte teksten i 1935. fotograf Passfoto
Fotograf: Passfoto
Kjartan Almås har laga den melodien, som vert mest nytta i dag. fotograf Passfoto
Peter Jøsvold (bilde henta frå boka, Stordal i tekst og tonar)
Peter Jøsvold har også laga melodi til Stordalssongen.
Fotograf: Ukjent (originalfoto hjå Forsvarets Musikkorps Nord-Norge)
6. Brigades Musikkorps, anno 1911. Dirigent og sekondløytnant Jøsvold i midten framme. fotograf Ukjent (originalfoto hjå Forsvarets Musikkorps Nord-Norge)
Fotograf: Lasse Berre
Odd Johan Overøye står bak arrangementet knytt til Stordalssongen. fotograf Lasse Berre

Stordalssongen.

Det er vel ikkje til å legge skjul på at mange av oss opplever det som særs sterkt å få høyre Stordalssongen framført av Tonika og Stordal Hornmusikklag. Songen høyrer med til alle høgtidsstunder og er rett så kjær for oss. Likevel er det kanskje slik at fleire av oss treng å verte betre kjende med både historia bak og til alle dei åtte versa.

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 08.04.2010

Det var Torleiv Almås (1910-2002), som skreiv teksten til Stordalssongen i 1935. I sitt yrkesaktive liv var Torleiv utdanna lærar og hadde undervisningsstillingar eller administrative stillingar i fleire skuleslag og på mange plassar i landet.

Melodien til Stordalssongen, slik den vert nytta i dag, er det Kjartan Almås som har laga. Kjartan er sonen til Torleiv. Kjartan er utdanna prest og har hatt stillingar i Den norske kyrkja i lang tid. No er han pensjonist, men arbeider framleis i vikariat.

Det bør også takast med at Peter Jøsvold laga melodi til Stordalssongen lenge før Kjartan laga sin melodi. Denne melodien kan du høyre Stordal Hormusikklag framføre i eiga lydfil. (lenke nedanfor). Ein må då også nemne at opptaket ikkje er det beste og at digitaliseringa forringa kvaliteten. Kva som er årsaka til at det er Kjartan Almås sin melodi som vert mest nytta den dag i dag, er uvisst. Kanskje kan det ha samanheng med at det er lettare å framføre songen til denne nyaste melodien? At dei er vakre begge to, er det derimot ingen tvil i.

Det er vidare Odd Johan Overøye som står bak arrangementet. Dei fleste kjenner Odd Johan som ein av eldsjelene bak Kyrkjehola Kulturbeite. Det er nok rett å hevde at han har vore ganske så sentral i arbeidet med å bygge opp denne kulturarenaen, med eit renommé som strekkjer seg utover landegrensene. Overøye er elles engasjert i ei rekkje andre prosjekt og er ein kjend komponist. Til dagleg er han tilsett som førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim.

Songen inneheld altså åtte vers, sjølv om det vanlegvis er fire av dei som vert nytta. Vi presenterer alle dei åtte versa her. Sjå lenke nedanfor. I tillegg tek vi med dei fire vanlegast nytta versa i eige vedlegg.

Odd Johan Overøye har laga til ei lydfil der Stordalssongen sine fire vanlegaste vers kan høyrast. Lenke til den, finn du nedanfor. Dermed kan du nyte den vakre songen så ofte du berre måtte ynskje det.

Om vi går attende til teksten, som Torleiv Almås skreiv i 1935, er det liten tvil i at denne så absolutt har sin aktualitet i dag. For alle dei som har sterke band til Stordal, seier teksten det meste om kva ein føler når ein har vore vekke ei tid og ynskjer seg attende. Slik sett vil nok teksten i dag også kunne fungere som eit kraftfullt verkemiddel der målet er å få utflyttarar til "å bli med heim" 

Ikkje minst i lys av at Stordal har valt å kalle seg "Barnas kommune" og at ein også mottok utnemninga "Årets Ungdomskommune i Møre og Romsdal" i 2009, vert innhaldet i det siste verset av songen aktualisert. At ungdomen vår "kastar søme over heim og bygd i all si gjerd", er det vel heller ikkje tvil i. 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Ole-Andre Vidhammer
Stordal småbathamn
Ole-Andre Vidhammer
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS