Kommunevåpen

 Kommunevåpen
Kommunevåpen
Kommunevåpenet til Stordal kommune vart
vedteke av Stordal kommunestyre den 21.02.1991.
Godkjent ved Kongeleg Resolusjon/Statsråd den 30.08.1991)
Den heraldiske nemninga på Stordal kommune sitt kommunevåpen er:
”På blå grunn med gull stolpe laga med duestjertsnitt”.
Betydning:
1. Sinking (gamal måte å setje saman treverk på)
2. Enhet
3. Samhold

Namnet kjem av norrønt Stoladal, første ledd stoll er fjellnamn frå fjellet Stolen.

Kommunevåpenet er teikna/utforma av Jarle Skuseth

Vedtektene for kommunevåpenet kan du lese nedanfor.