Publisert 02.09.2019
Kommunevåpenstordalnorddal

Forslag til nye gebyrforskrifter for sjølvkostområda inna teknisk sektor for Fjord kommune er no utarbeidd. Desse blir lagt ut på høyring, før dei skal vedtakast av det nye kommunestyret for Fjord.

Høyringsfrist er sett til 31.10.2019.
Klikk på Les mer for å sjå hvilke forskrifter dette gjeld.

Publisert 12.09.2019
Stordal kommune - kommunevåpen

Stordal kommune har vedtatt å leggje reguleringsplanforslaget ut til offentleg ettersyn no når at tiltakshavar har svart ut deo punkta som vart påpeikt under 1. gongs handsaming. Planforslaget legg opp til eit utbyggingsområde for om lag 30 fritidsbustader på Lien. 

Frist for å levere merknad: 24. oktober 2019  

Klikk på Les mer for å sjå plandokumenta.

Publisert 12.09.2019
Stordal kommune - kommunevåpen

Norsk Sjømat Oppdrett AS søker Stordal kommune om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for å kunne etablere akvakulturanlegg. Det gjeld Smineset ved Dyrkorn og Urdaneset (ved Knurrestøa).

Høyringsfrist: 2. oktober 2019

Klikk på Les mer for å sjå heile artikkelen og vedlegga.