Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune hadde i 2008 ein netto folketilvekst på 22 personar. 11 av desse kom frå fødselsoverskot og 11 personar innvandra.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Pengar og hente på momskompensasjon!

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 627,5 millioner kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2012. Har ditt lag eller din organisasjon pengar å hente her? Les orienteringa vi har fått frå tilsynet og finn ut meir om dette.

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 25.05.2012
Fotograf: nn
Penger fotograf nn

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 627,5 millioner kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2012.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn sine søknader gjennom sentralleddet sitt.

Vi ønsker å nå flere
Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt. Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene våre www.momskompensasjon.no. Her finner du også søknadsskjema. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss pr. e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser  For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede modellen er minstegrensen 300 000 kroner i søknadsgrunnlag, mens minstegrensen etter dokumentert modell er 21 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2012. Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Idrettsanlegg
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal også fordele 61,85 millioner kroner i momskompensasjon til anlegg som mottar spillemiddeltilskudd.

Les mer om denne ordningen på www.momskompensasjon.no eller www.idrettsanlegg.no.

 
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Gardane i Seljebotn
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS