Planinnsyn i Stordal kommune

Kart Stordal kommune
Kart Stordal kommune

Planinnsyn er ei sjølvbetenings-løysning på nett der alle plandata i kommunen vert presentert samla.
Ikkje alle dokument og føresegner ligg ute enno, du får ei melding om å ta kontakt med kommunen dersom dokument manglar.
Nokre av planane med føresegner kan du òg finne under menyen til venstre; arealplanar og reguleringsplanar

Publisert av Randi Holmen Vestre. Sist endret 12.03.2014