Stordal ungdomsråd

16. oktober 2008 vert ståande som ein merkedag for kommunen vår. I løpet av eit særs vellukka ungdomsmøte i Stordalshallen kom nemleg det første ungdomsrådet i Stordal kommune på plass.

Stordal ungdomsråd og varamedlemar 2017-2018 - Klikk for stort bildeStordal ungdomsråd og varamedlemar 2017-2018 Bjørg Jacobsen

Stordal Ungdomsråd har 5 medlemmar og skal vere sett saman av 3 representantar velt av og blant elevane i ungdomsskulen og 2 representantar velt av og blant ungdomsgruppa 16 - 19 år. Medlemmane i ungdomsrådet vert valde for 2 år.

Medlemmane i ungdomsrådet skal og vere dei unge sine representantar i styret for Stordal Ungdområd.

Link til medlemane i ungdomsrådet

Bjørg Jacobsen er koordinator for Stordal Ungdomsråd og Stordal ungdomsklubb, samt dagleg leiar for frivilligsentralen. Du treff ho på tlf 905 29164.