Publisert 12.03.2019
9.jpg

Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av eit vidt definert kulturomgrep. Merk at fristen for å kome med innspel, i år vert sett til den 1. mai.  

 

 

Publisert 12.03.2019
Kulturpris 2017 - Stordal IL (her ved leiar Helga Øvrebust i lag med ordførar Eva Hove

Stordal kommune har vedteke at det kan delast ut kulturpris annakvart år. Prisen vart sist delt ut i 2017 (bildet) og dermed ynskjer ein no innspel på kandidat/kandidatar til Stordal kommune sin kulturpris for 2019. Merk at frist for innspel på kandidatar i år er sett til 1. mai. 

 

.

Publisert 11.03.2019
Hatlane Skolekorps mars 2019

No er det på langt nær slik at Ålesund vgs er ut på nokon som helst slags måte, men dette omhandlar at dei om lag 50 elevane avslutta sitt tredagarsbesøk berre få timar før Hatlane Skolekorps kom for å gjennomføre si øvingshelg sist fredag. Felles for dei begge er det også at dei kjem att, år etter år. Klart vi synes det er stas! 

Publisert 07.03.2019
Ålesund videregående skole mars 2019

I skrivande stund er det ein ny flott gjeng med idrettselevar frå Ålesund videregående skole, som besøkjer oss. Nærare 50 elevar saman med 3 lærarar bur ved Stordalshallen frå onsdag til fredag og alt tyder på at dei har det veldig kjekt, med masse skiaktivitet på dagtid og full pakke med aktivitetar og Champions League om kvelden.

Publisert 05.03.2019
Årsfest 2019 - Revy

Den 22. Årsfesten er vel i hamn og det takka vere knappe 40 entusiastiske dyrkornbygdarar. Grenda fekk til fulle vist at det absolutt er mulig å få til ein super Årsfest, sjølv om ein ikkje er så mange i utgangspunktet. Men så er det verkeleg også på sin plass å rose gjengen som stod bak årets arrangement.

Publisert 01.03.2019
Josef Nedregård UKM 2019

No kan vi presentere dei som får representere Stordal kommune under fylkesfestivalen av UKM, i Kristiansund, første helga i mai. Juryen hadde inga enkel oppgåve, med så mange flotte innslag og inntrykk og lat det vere sagt med ein gong; om du no er ein av dei som ikkje gjekk vidare, skal du vite at du uansett verkeleg var med på å gjere lokalmønstringa til ei kjempeflott oppleving. 

Publisert 20.02.2019
SIMEK - fotosession i Stordalshallen

SIMEK AS opplever stor suksess med sine nye 3-er baner, etter at dei vann anbudskonkurransen med tanke på levering i Møre og Romsdal. No opplever dei store interesse frå heile landet og i samband med at ei av banene var klar for levering til Lom IL, hadde verksemda foto-session i Stordalshallen.

Publisert 15.02.2019
Lokalmønstring UKM 2018 - Alle på scena

Når det no stundar mot helg på ny, er det faktisk berre vel ei veke att til det er klart for ei nok ei, fantastisk kulturmønstring i Stordalshallen. Som vanleg er påmeldinga veldig god og publikum kan gle seg til å få oppleve rekordmange ungdomar frå både Norddal og Stordal kommune på scena.