Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Fotograf: Hallgeir Hove
Geir Hoff mottek synlege bevis på at Sitwell no er Vekstvenn fotograf Hallgeir Hove
Fotograf: Hallgeir Hove
Prosjektleiar Harald Espeland viser oss at Sitwell er på plass og dermed også at ein er i gong med å fylle opp lista fotograf Hallgeir Hove
Fotograf: Hallgeir Hove
Espeland har eige kontor ved Pedro Eiendom i Stordal sentrum fotograf Hallgeir Hove
Fotograf: Hallgeir Hove
Ordførar Charles Tøsse og leiar for styringsgruppa, Olav Bratland, gler seg over at prosjektleiaren er på plass fotograf Hallgeir Hove

Sitwell heidra som «Vekstvenn»

«Vekstvenn» er eit tiltak i regi av Vekst i Stordal. Kvar verksemd som tilsett nye personar etter 31.08.14 får eit nummerert diplom per nytilsett. Når målet om 75 nye arbeidsplassar i Stordal er nådd, blir det trekt eit nummer frå 1 til 75. Premien for verksemda som har vinnarnummeret er kr 100.000. Dei første diplomane er no delte ut, nemleg til verksemda Sitwell som nyleg har tilsett 5 nye medarbeidarar. 

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 21.11.2014

Du kan lese meir om både tildelinga og om prosjektet elles, i form av eiga pressemelding frå prosjektleiar, Harald Espeland. Sjå eigen pdf, nedst på sida.

Det er elles kjekt å registrere at det positive som skjer i Stordal, vert lagt merke til langt ut over kommunegrensa. Mellom anna hadde NRK Møre og Romsdal eigen reportasje om dette nyleg.

Sjå reportasjen på NRK Møre og Romsdal si nettside, under tittelen:
Stordal held fram med å vekse

Eigen reportasje også på Sunnmørsposten si nettside

Sjå gjerne også endå meir om Vekst i Stordal, som sjølvsagt også har fått ein sentral plass på heimesida til Stordal kommune.

Sjå kven som utgjer styringsgruppa for prosjektet.

Heimesida til Sitwell er sjølvsagt også verd eit besøk!

 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Andersgarden
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS