NRK Møre og Romsdal

   

Skulehelseteneste

Helsesøster Jane Reite Grøtteland er å treffe på helsestasjonen, og elevane kan ta kontakt anten ved å ringe eller stikke innom ved behov.
Alle elevane har fått utdelt helsebok, og denne skal takast med til alle vaksiner og undersøkningar.
2. klasse.Poliovaksine
5. klasse:Helseundersøking, høgde, syn, hørsel, urinprøve og samtale. Legeundersøking.
6. klasse:Difteri-/stivkrampevaksine.
7. klasse:Meslingar, kusma og røde hundevaksine (MMR).
9. klasse:Helseundersøking m/lege, BCG-vaksine
10. klasse:Poliovaksine

   

Kontaktinformasjon

Stordal skule
Kommunehuset
6250 Stordal
Telefon
: 70279170

Levert av ACOS AS