Fellesnemnd/kommunereform
Publisert 21.10.2019

Valnemnda i Fjord kommune skal gi innstilling til kommunestyret på val av medlemmer til styre, råd og utval i Fjord kommune.

Klikk "les mer"

 
Publisert 16.05.2019
Kommunevåpenstordalnorddal

Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda 21.05.2019 på rådhuset i Valldal.

Klikk her (PDF, 949 kB) for sakliste

Publisert 05.03.2019
Kommunevåpenstordalnorddal

Tilsettingsutvalet for Fjord kommune har gjort tilsetting på fleire sentrale stillingar. 

Klikk på les mer.

Publisert 08.01.2019
Kommunevåpenstordalnorddal

Norddal og Stordal kommunar skal fram til 01.01.2020 bygge ein ny kommune. For at lag/organisasjonar, institusjonar og bedrifter i dei to kommunane skal bli betre kjent, har fellesnemda for Fjord kommune oppretta eit kulturbyggingsfond for 2018 og 2019.

Klikk her for meir informasjon

Publisert 13.12.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda 18.12.2018 kl. 17:00 på kommunehuset i Stordal.
 

Møte er open for alle. Klikk her for saksliste.

Publisert 06.12.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Det vert lyst ut open konkurranse for kommunevåpen og ordførar kjede til Fjord kommune. Frist for innsending av forslag er fredag 1. mars 2019. Les meir her

Publisert 21.11.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Fellesnemnda har bedt om eksterne analysar og råd som kan vere til hjelp når vi skal planlegge  framtidige helse- og omsorgstenester i Fjord kommune. Vurderingane skulle  mellom anna bygge på  kjende lovkrav og ta omsyn til forventa befolkningsutvikling, og vurdere forhold knytt til rekruttering av fagpersonell, bygningsmasse m.m.

Klikk "les mer"

Publisert 16.11.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda 20.11.2018

kl. 17.00 i kommunehuset i Stordal.

 

Møte er open for alle

Klikk er for sakliste

Publisert 25.09.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Norddal og Stordal kommunar skal fram til 01.01.2020 bygge ein ny kommune. For at lag/organisasjonar, institusjonar og bedrifter i dei to kommunane skal bli betre kjent, har fellesnemda for Fjord kommune oppretta eit kulturbyggingsfond for 2018 og 2019

Publisert 15.06.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Protokoll frå møte i Fellesnemnda 12. juni 2018

Klikk her

Publisert 06.06.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda

tirsdag den 12. juni kl. 17.00 på kommunehuset i Stordal.

Møte er open for alle

Klikk "les mer" for å innkalling og sakspapir.

Publisert 16.05.2018
kaffekopp.png

Stordal torsdag 24. mai kl. 09.00
I dagsenteret på Stordalstunet.

 

Valldal tysdag 29. mai kl. 09.00
I dagsenteret på sjukeheimen.


Ein stad der politikarar, administrasjon og innbyggjarar
møtast til ein uformell prat.


Velkomen!

Publisert 19.04.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal tysdag 24.04.2018 kl.16:30 på kommunehuset i Stordal.

Møte er ope for alle.

Innkalling

Sakspapir

Publisert 19.04.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Protokoll frå fellesnemndsmøte Norddal og Stordal 13. mars 2018

Klikk her

Publisert 19.04.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Protokoll frå møte i Fellesnemnda 28.februar 2018

Klikk her

Publisert 16.03.2018
Karl Andre Birkhol.jpg

Fellesnemnda har tilsett fungerande rådmann i Norddal kommune, Karl Andre Birkhol, som administrasjonssjef i Fjord kommune.

Birkhol vil framleis fungere som rådmann i Norddal kommune i ein overgangsperiode med gradvis opptrapping i Fjord kommune.

Publisert 08.03.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal.

Tirsdag 13. mars kl. 13:00 (merk tida!) på rådhuset i Valldal.

 

Innkalling til møte

Sakspapir

Publisert 27.02.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i fellesnemnda for Norddal og Stordal onsdag den 28.02.2018 kl.17:00 på kommunehuset i Stordal.

Sakliste (PDF, 461 kB)

Publisert 26.02.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Nærmare 30 tilsette deltok på workshop med PwC i samband med oppstart av prosjekt digitalisering Fjord kommune 2020. 

“Vi er allereie godt i gang med m.a. velferdsteknologi innan helse og omsorg, bruk av smarte tavler i undervisninga, beredskapsApp og fleire elektroniske søknadsprosessar”,  oppsummerar rådmennene etter runden rundt bordet. “Vi ser at det finst mange digitale verktøy som forenklar kvardagen vår, og som gjere det lettare å kommunisere både internt og eksternt”.
 

Publisert 26.02.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 22.02.19 fastsett forskrift om samanslåinga av Norddal og Stordal kommunar frå 01.01.2020. Namnet på den nye kommunen er Fjord kommune.

Les forskrifta her.

Publisert 21.02.2018
Kommunevåpenstordalnorddal

Protokoll - Fellesnemda for Norddal og Stordal 13. februar 2018 Klikk her