Felles kulturskulerektor for Norddal og Stordal kulturskule

kultur_S.jpg - Klikk for stort bilde Norddal og Stordal kommunar har ledig inntil 100% stilling som rektor for Norddal og Stordal kulturskule frå 01.02.2018. Inntil 50% av stillinga er knytt til administrasjon.

Søknadsfrist: 15.12.2017

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 01.12.2017

Kommunev├ąpenstordalnorddal - Klikk for stort bilde

Arbeidsoppgåver

 • Norddal og Stordal har per i dag kvar sin kulturskule. Frå 01.01.2020 blir kommunane slått saman til Fjord kommune. Rektor skal førebu samanslåinga av kulturskulane og sørge for ein god prosess med dei tilsette. Utviklingsarbeid blir også ein viktig del av oppgåva.

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning
 • Erfaring frå leiing, fortrinnsvis av kulturskule eller annan kommunal verksemd
 • Søkjarar med anna utdanning vert også vurdert
 • Må ha førarkort

Utdanningsretning

 • Teater/Musikk/Dans

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar

 • Den nye rektoren vår:
 • er utvikligsorientert
 • forstår kommunal kompleksitet og endringsprosessar
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er utadvendt
 • har evne til å engasjere og motivere medarbeidarar og lokalt kulturliv
 • er ein lagspelar som bygg på fellesskapskultur og motivator i utviklingsarbeid
 • skal bidra i utviklinga av ei samla og brei kulturverksemd i ny kommune
 • personlege eigenskapar vil bli tillagt betydeleg vekt

Vi tilbyr

 • Eit hyggjeleg arbeidsmiljø i ei spennande verksemd. Lønn etter avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning.
 • Tilsetting i kommunen på dei vilkår og med dei rettar og plikter som følgjer av HTA, reglement og lovverk.
 •  
 • Nøyaktige opplysningar knytt til utdanning og praksis må verte gitt i søknaden for at søkjarlista skal bli så oppdatert som råd. Politiattest av ny dato må leggast fram. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjaren bed om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jf. Offentleglova §25, 2.ledd.

Andre opplysningar

 • Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobb

Kontaktinfo:Aud Lindis Ødegaardrådgjevar(+47) 70258833

Klikk her for å komme til søkjarportalen