Stordal kommune vurderer å fjerne «kailageret» i Stordal sentrum

KAILAGERET.jpg - Klikk for stort bilde Bygget vert vurdert gitt bort til eventuelle interessentar som kan tenke seg  å overta bygget mot rivekostnaden.

Tilbod må vere innkomme til Stordal kommune innan onsdag 20.08.2018 kl.10.00

Klikk "les mer"

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 08.08.2018

Kommunen ynskjer tilbod på fjerning av bygget. Alt over ringmur vert føresett demontert og fjerna. Tilbydar overtek bygget vederlagsfritt.
Gjenbruk av bygget i Stordal kommune skal føretrekkast.
Kommunestyret i Stordal skal ta endeleg stilling til om bygget skal fjernast etter innkomne tilbod.
Tilbod må vere innkomme til Stordal kommune innan onsdag 20.08.2018 kl.10.00

For meir informasjon kan Stordal kommune v/etat for tekniske tenester kontaktast på tlf 70 27 91 00
Evt. e-post: postmottak@stordal.kommune.no

Komplette tilbodsdokument ligg tilgjengeleg på www.doffin.no