Offentleg ettersyn - Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022

skatt - Klikk for stort bilde

I medhald av kommunelova § 45 er Stordal formannskap sitt framlegg til budsjett for 2019, og økonomiplan for 2019- 2022 lagt ut til offentleg ettersyn fram til 12. desember 2018.

Framlegget til budsjett for 2019, og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 2 MB) kan òg lesast på servicekontoret på kommunehuset.

Publisert av Alexander Oudijk. Sist endret 30.11.2018

Stordal kommune skal handsame framlegget i kommunestyret 12. desember 2018.

Eventuelle merknader må framsettast skriftleg, og må vere innkomne til postmottak@stordal.kommune.no eller til Stordal kommune, Kommunehuset, 6250 Stordal, før møtet tek til.