Forsterka ekom i Stordal

NKOM.jpg - Klikk for stort bilde Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit melder at området rundt kommunehuset i Stordal har forsterka ekom. Her skal kommunens kriseleiing og befolkninga elles kunne bruke mobiltelefon og mobilt breiband under og etter ekstremver, sjølv om straumen skulle vere borte over lengre tid.

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 24.04.2019

Utbetringstiltaka som er gjort, er å utstyre basestasjonar og framføringsliner med naudstraum for minimun tre døgn. I tillegg er det etablert reserveframføringslinjer. Tiltaka medfører ikkje ein garanti for at ein alltid vil ha mobildekning, men vil likevel gi ei vesentleg større tryggleik m.o.t bruk av mobiltelefon om mobilt breiband enn det som var tilfellet før forsterkinga.