NRK Møre og Romsdal

   

Skulemiljøutval

Ved alle grunnskular skal det vere eit Skulemiljøutval. I skulemiljøutvalet skal alle partar i skulen vere representerte, men elevane og foreldra skal vere i fleirtal.

Ved Stordal skule er det bestemt at Samarbeidsutvalet, supplert med 2 ekstra representantar (frå Elevrådet og FAU) skal utgjere Skulemiljøutvalet.

Skulemiljøutvalet skal medvirke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. Skulemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulemiljøet - både det fysiske og det psykososiale miljøet.

I tillegg til representantane i Samarbeidsutvalet, er Skulemiljøutvalet i 2015/2016 supplert med:
Frå FAU: Anne-Marthe Stavseng
Frå Elevrådet: Hedda Helland, vara Almar Remme

Leiar for Skulemiljøutvalet 15/16: Roger Alne
Nesteleiar for Skulemiljøutvalet 15/16: Lill Karin Bratland

   

Kontaktinformasjon

Stordal skule
Kommunehuset
6250 Stordal
Telefon
: 70279170

Levert av ACOS AS